Актуална информация

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки към съществуващ водопровод в с. Ценово на 11.04.2022 г. от 9:00 до 15:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по ул. „Цар Освободител“ и ул. „Пейо Яворов“...


08 04 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на монтажни дейности в гр. Русе на 12.04.2022 г. от 9:00 до 13:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите в кв. „Дружба 1“, кв. „Дружба 2“, кв. „Родина 4“, ул. „Згориград“, високите блокове в кв. „Здравец-изток“ и високите блокове в района на Централна жп гара Русе...


08 04 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки на нов водопровод със съществуващи водопроводи, подмяна и пресвързване на сградни водопроводни отклонения в кв. „Средна кула“, гр. Русе, на 04.04.2022 г. от 8:30 до 16:30 ч...


01 04 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки на нов водопровод със съществуващи водопроводи, подмяна и пресвързване на сградни водопроводни отклонения в кв. „Средна кула“, гр. Русе, на 05.04.2022 г. от 8:30 до 18:30 ч...


01 04 2022
Уважаеми потребители, с настоящото съобщение Ви информираме относно стартиралите дейности по възстановяване на асфалтови настилки при изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“...
31 03 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки на нов водопровод със съществуващи водопроводи, подмяна и пресвързване на сградни водопроводни отклонения в кв. „Средна кула“, гр. Русе, на 28.03.2022 г. от 8:30 до 18:30 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по ул. „Йордан Йовков“...


25 03 2022

Уважаеми колеги и клиенти, поздравявам Ви по случай Световния ден на водата! Бъдете здрави и целеустремени...


22 03 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подвързване на новоизграден водопровод по ул. „Тодор Икономов“ в гр. Русе на 24.03.2022 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите в кв. „Чародейка Г- юг“...


22 03 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради пресвързване на подменен участък от водопровод в с. Борисово (общ. Сливо поле) на 22.03.2022 г. от 8:30 до 16:30 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по следните улици...


21 03 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подвързване на новоизграден водопровод по ул. „Велико Търново“ в гр. Русе на 23.03.2022 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще...


21 03 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради пресвързване на нов водопровод по ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в гр. Русе на 15.03.2022 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите...


15 03 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки на нов водопровод със съществуващи водопроводи, подмяна и пресвързване на СВО в кв. „Средна кула“, гр. Русе, на 17.03.2022 г. от 8:30 до 16:30 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по ул. „Зора“ в участъка от ул. „Велчова завера“ до ул. „Цанко Дюстабанов“...


15 03 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради пресвързване на СВО към подменен участък от водопровод в с. Борисово (общ. Сливо поле) на 15.03.2022 г. от 8:30 до 16:30 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по следните улици...


14 03 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради пресвързване на СВО към подменен участък от водопровод в кв. „Долапите“, гр. Русе, на 16.03.2022 г. от 8:30 до 18:30 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите...


14 03 2022

Вече има възможност да заплатите онлайн задълженията си за използваните от Вас ВиК услуги. Разплащането се извършва чрез секция „Домакинства“ и „Фирми“, подсекция „Проверка и плащане на сметки“ в уебсайта на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на адрес: www.vik-ruse.com...  


07 03 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради  направа на байпасна връзка към съществуващ водопровод по ул. „Велико Търново“ в гр. Русе на 09.03.2022 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите...


07 03 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки на нов водопровод със съществуващи водопроводи, подмяна и пресвързване на сградни водопроводни отклонения в кв. „Средна кула“, гр. Русе, на 28.02.2022 г. от 8:30 до 16:30 ч. ще бъде нарушено...


25 02 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради пресвързване на новопроектиран водопровод по ул. „Индже войвода“ в гр. Русе на 01.03.2022 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонати...


25 02 2022
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...
25 02 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подвързване на новоизграден водопровод по ул. „Княжеска“ в гр. Русе на 24.02.2022 г. от 8:00 до 22:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване...


24 02 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки на нов водопровод със съществуващи водопроводи, подмяна и пресвързване на сградни водопроводни отклонения в кв. „Средна кула“, гр. Русе, на 25.02.2022 г. от 8:30 до 16:30 ч. ще бъде нарушено


23 02 2022
Бихме искали да уведомим нашите клиенти, че с оглед на усложнената епидемична обстановка в страната през месец февруари 2022 г. няма да се извършва визуално отчитане на индивидуалните водомери в сградите в режим на етажна собственост в гр. Русе. Обхожданията на отчетниците ще се подновят през месец март...
22 02 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа и пресвързване на новопроектиран водопровод по ул. „Индже войвода“ в гр. Русе на 24.02.2022 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите по...


22 02 2022
„Водоснабдяване и канализация“ ООД − Русе уведомява своите потребители, че на основание чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ и чл. 19 от НРЦВКУ ще внесе...
21 02 2022
Publications 76 - 100