Актуална информация

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващ водопровод и подвързване на нови сградни водопроводни отклонения...


02 10 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващ водопровод и подвързване на нови сградни водопроводни отклонения...
01 10 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонт на водопровод по бул. „Цар Освободител“ в гр. Русе на 01.10.2020 г. от 8:30 до 24:00 часа... 
30 09 2020

„Водоснабдяване и канализация“ ООД − Русе обявява процедура за определяне на трима външни членове на Одитния комитет на ВиК ООД − Русе....


16 09 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на нови връзки със съществуващ водопровод и подвързване на нови сградни водопроводни отклонения...
15 09 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подмяна на спирателен кран по ул. „Болярска“ (гр. Русе) на 11.09.2020 г. от 8:30 до 12:30 ч....


10 09 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни работи от ЕРП Север на 08.09.2020 г. от 9:00 до 16:00 ч. ще бъде прекъснато... 


08 09 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни работи от ЕРП Север ще бъде нарушено нормалното водоподаване... 


08 09 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващ водопровод и подвързване на нови сградни водопроводни отклонения на 09.09.2020 г...


08 09 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод...


04 09 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни работи от ЕРП Север на 03.09.2020 г. от 9:00 до 16:00 ч...


02 09 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на участък от водопровод на 03.09.2020 г. от 09:00 до 17:00 часа ще бъде нарушено нормалното водоподаване...


02 09 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че на 01.09.2020 г. от 9:00 до 16:00 ч. поради  планови ремонти на ЕРП Север, ще бъде прекъснато ел. захранването...
31 08 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради превключване към новоизграден водопровод на 31.08.2020 г....
28 08 2020
Уважаеми съграждани, във връзка с разпространените от Община Русе информационни табели...
19 08 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващ водопровод на 18.08.2020 г....


17 08 2020

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че от 15.08.2020 г. в съботните дни няма да има дежурна каса в Паричния ни салон в гр. Русе на ул. „Цариград“ № 7...


12 08 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на планов ремонт на мрежата на ЕРП Север АД на 11.08.2020 г. от 9:00 до 12:00 часа ...
10 08 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на водопроводни връзки в гр. Бяла (обл. Русе) на 07.08.2020 г. от 9:00 до 16:00 ч...


06 08 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на дейности по осигуряване на водоснабдяване на имот УПИ XXXVIII – 794, кв. 955, бул. „Трети...
24 07 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на нова връзка по ул. "Драва" в гр. Русе...
23 07 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на нова водопроводна връзка по ул. "Кръстец", гр. Русе, на 17.07.2020 г...


17 07 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки на захранващ водопровод за с. Бъзън (общ. Русе) на 20.07.2020 г. ...


17 07 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради ремонт на водопровод по улица "Дунав" в село Пиргово, община Иваново, на 17.07.2020г. от 9:00 до 17:00 часа...
16 07 2020
Publications 76 - 100