Работа във ВиК ООД - Русе

РЕЗУЛТАТИ

от извършен подбор по документи за длъжността „Отчетник измервателни уреди“

 

Допуснати до събеседване са следните кандидати:

  1. Виолета Тодорова Стефанова       
  1. Борислав Захариев Коларов          
  1. Михаил Димитров Димитров
  2. Денис Десиславов Дамянов
  3. Айлин Кадирова Дамянова
  4. Венелин Петров Григоров                      

Събеседването ще се проведе на 22.07.2021г. от 10:30 часа в гр. Русе, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 2.