Работа във ВиК ООД - Русе

Актуална информация

 

1. Във връзка с обявеното работно място за длъжността „Лаборант в ПСОВ - Русе“, Ви уведомяваме, че до събеседване са допуснати следните кандидати:

 

Петя Вълкова Стамова

Магда Русева Крумова

Събеседването ще се проведе на 16.02.2021г. от 11:00 часа на в гр. Русе, ул.“Добруджа“ №6.

2. Във връзка с обявеното работно място за длъжността „Техник, инвеститорски контрол“, Ви уведомяваме, че до събеседване е допуснат следния кандидат:

Светлозар Павлов Павлов

Събеседването ще се проведе на 16.02.2021г. от 11:00 часа на в гр. Русе, ул.“Добруджа“ №6.