Водомери
Наименование на услугата Мярка Цена в лв. без ДДС ДДС лв. Крайна цена лв.
Пломбиране на входящия холендър на индивидуален водомер 1 бр. 12.50 2.50 15.00
* за всеки следващ водомер 1 бр. 5.00 1.00 6.00
* за инвалиди 85% от общата сума        
Замяна с ремонтиран водомер със смяна на собствеността (до 5 м3/ч) 1 бр. 36.00 7.20 43.20
Замяна с нов водомер със смяна на собствеността (до 5 м3/ч) 1 бр. 54.50 10.90 65.40
Замяна с ремонтиран водомер с максимален дебит до 10 м3/ч със смяна на собствеността 1 бр. 112.00 22.40 134.40
Замяна на нов (ремонтиран) водомер, повреден "по вина на абоната" вследствие на замръзване, стопяване или друга механична повреда, със смяна на собствеността - 5 м3 1 бр. 54.50 10.90 65.40
Замяна на нов (ремонтиран) водомер, повреден "по вина на абоната" вследствие на замръзване, стопяване или друга механична повреда, със смяна на собствеността - 10 м3 1 бр. 200.00 40.00 240.00
Замяна на нов (ремонтиран) водомер, повреден "по вина на абоната" вследствие на замръзване, стопяване или друга механична повреда, със смяна на собствеността - 20 м3 1 бр. 280.00 56.00 336.00
Монтаж и демонтаж на водомер до 5 м3 1 бр. 21.50 4.30 25.80
Монтаж и демонтаж на водомер от 7 до 20 м3 1 бр. 37.50 7.50 45.00
Монтаж и демонтаж на водомер от 30 до 150 м3 1 бр. 72.00 14.40 86.40
Посещение на адрес по желание на клиента 1 бр. 10.00 2.00 12.00

Депозит за експертиза на водомер
Забележка: При връщане на водомер след осъществена метрологична експертиза, внесеният депозит се възстановява, с изключение на случаите, в които при извършване на експертизата на измервателния уред, бъде осъществен достъп до вътрешната му конструкция. Разходите за метрологичната експертиза при изправен водомер се поемат от заявителя.

       
- за водомер от 3 м3/ч до 5 м3 1 бр. 36.00 7.20 43.20
- за водомер от 7 м3/ч до 10 м3 1 бр. 112.00 22.40 134.40
- за водомер от 20 м3/ч до 30 м3/ч (резбови) 1 бр. 200.00 40.00 240.00
- за водомер от 30 м3/ч до 100 м3/ч (фланшови, производител "Беласица" ООД) 1 бр. 169.00 33.80 202.80
- за водомер от 30 м3/ч до 100 м3/ч (фланшови, производител "Siemens") 1 бр. 579.00 115.80 694.80
- за водомер от 30 м3/ч до 100 м3/ч (фланшови - комбиниран) 1 бр. 1690.00 338 2028.00

  Този ценоразпис е утвърден със Заповед № З-79/04.10.2022 г. и Заповед № З-63/09.05.2023 г. и влиза в сила от 15.05.2023 г.