Водомери
Наименование на услугата Мярка Цена в лв. без ДДС ДДС лв. Крайна цена лв.
Пломбиране на входящия холендър на индивидуален водомер 1 бр. 16.00 3.20 19.20
* за всеки следващ водомер 1 бр. 6.00 1.20 7.20
* за инвалиди 85% от общата сума        
Замяна с ремонтиран водомер 5 м3 1 бр. 44.00 8.80 52.80
Замяна с нов водомер 5 м3 1 бр. 63.00 12.60 75.60
Замяна с ремонтиран водомер с максимален дебит до 10 м3/ч със смяна на собствеността 1 бр. 127.00 25.40 152.40
Замяна на нов (ремонтиран) водомер, повреден "по вина на абоната" вследствие на замръзване, стопяване или друга механична повреда, със смяна на собствеността - 5 м3 1 бр. 59.00 11.80 70.80
Замяна на нов (ремонтиран) водомер, повреден "по вина на абоната" вследствие на замръзване, стопяване или друга механична повреда, със смяна на собствеността - 10 м3 1 бр. 210.00 42.00 252.00
Замяна на нов (ремонтиран) водомер, повреден "по вина на абоната" вследствие на замръзване, стопяване или друга механична повреда, със смяна на собствеността - 20 м3 1 бр. 290.00 58.00 348.00
Посещение на адрес по желание на клиента 1 бр. 13.00 2.60 15.60
Монтаж и демонтаж на водомер до 5 м3 1 бр. 28.00 5.60 33.60
Монтаж и демонтаж на водомер от 7 до 20 м3 1 бр. 50.50 10.10 60.60
Монтаж и демонтаж на водомер от 30 до 150 м3 1 бр. 97.50 19.50 117.00

Депозит за експертиза на водомер
Забележка: При връщане на водомер след осъществена метрологична експертиза, внесеният депозит се възстановява, с изключение на случаите, в които при извършване на експертизата на измервателния уред, бъде осъществен достъп до вътрешната му конструкция. Разходите за метрологичната експертиза при изправен водомер се поемат от заявителя.

       
- за водомер от 3 м3/ч до 5 м3 1 бр. 44.00 8.80 52.80
- за водомер от 7 м3/ч до 10 м3 1 бр. 112.00 22.40 134.40
- за водомер от 20 м3/ч до 30 м3/ч (резбови) 1 бр. 200.00 40.00 240.00
- за водомер от 30 м3/ч до 100 м3/ч (фланшови, производител "Беласица" ООД) 1 бр. 169.00 33.80 202.80
- за водомер от 30 м3/ч до 100 м3/ч (фланшови, производител "Siemens") 1 бр. 579.00 115.80 694.80
- за водомер от 30 м3/ч до 100 м3/ч (фланшови - комбиниран) 1 бр. 1690.00 338.00 2028.00

  Този ценоразпис е утвърден със Заповед № З-130/10.07.2024 г. и влиза в сила от 15.07.2024 г.