Водомери
Наименование на услугата Мярка Цена в лв. без ДДС Крайна цена лв.
Пломбиране на входящия холендър на индивидуалните водомери 1 бр. 5.67 6.80
* при пломбиране с едно отиване на два водомера 1 бр. 7.92 9.50
* за инвалиди 85% от общата сума      
Замяна с ремонтиран водомер с максимален дебит 5 м3 със смяна на собствеността 1 бр. 33.33 40.00
- повреден по вина на абоната в следствие на замръзване, стопяване или друга механична повреда 1 бр. 43.33 52.00
Замяна с нов водомер с максимален дебит 3 м3 или 5 м3 за студена вода - "Беласица", със смяна на собствеността - услугата е временно преустановена 1 бр. 40.83 49.00
Замяна с нов (ремонтиран) водомер с максимален дебит 10 м3 със смяна на собствеността 1 бр. 75.83 91.00
- повреден по вина на абоната в следствие на замръзване, стопяване или друга механична повреда 1 бр. 98.58 118.30
Замяна с нов (ремонтиран) водомер с максимален дебит до 20 м3 със смяна на собствеността 1 бр. 151.67 182.00
- повреден по вина на абоната в следствие на замръзване, стопяване или друга механична повреда 1 бр. 197.17 236.60
Замяна с нов (ремонтиран) водомер. 1 бр. 60.67 72.80
Водомерът на клиента не подлежи на ремонт
Замяна с нов до 5 м3 (ремонтиран) водомер, собственост на клиента 1 бр. 10.58 12.70
Замяна с нов (ремонтиран) водомер от 7 до 20 м3, собственост на клиента 1 бр. 17.50 21.00
Замяна с нов до 5 м3 (ремонтиран) водомер, собственост на клиента плюс муфа и нипел 3/4" 1 бр. 15.00 18.00
Монтаж на оборотен водомер до ремонтиране водомера на абоната 1 бр. 15.00 18.00
Монтаж на водомер 10м3/ч, собственост на ВиК ООД - град Русе 1 бр. 136.67 164.00
Монтаж на водомер 20м3/ч, собственост на ВиК ООД - град Русе 1 бр. 274.17 329.00

  Този ценоразпис е утвърден със Заповед № З-70/26.04.2018 г. в сила от 01.05.2018 г. и Заповед № З-161/12.10.2018 г. в сила от 15.10.2018 г.