Контакти

Важни телефонни номера

Съобщи за авария (денонощно) 082 820 182; 082 501 550
Информационен център 082 501 559; 082 501 560;
082 501 562; 082 501 563;
082 501 566; 082 501 574;
082 501 575

Централно управление на ВиК-Русе - гр.Русе, ул. "Добруджа" №6

Управител
приемно време: всеки вторник 10:30 - 11:30
082 501 501; 082 501 522
Главен инженер
приемно време: всяка сряда 13:00 - 14:00
082 820 209; 082 501 509
Главен счетоводител 082 820 196; 082 501 505

Производствено технически отдел
имейл: pto-uslugi@vik-ruse.com
приемно време:
понеделник-петък 10:15 - 12:00

082 501 510
Отдел "Човешки ресурси" 082 501 533, 082 501 516
Кадровик 082 501 519
Факс 082 820 208

Район-Русе - гр.Русе, ул. "Цариград" №7

Началник район 082 501 556
Водомерно стопанство 082 501 568
Началник отдел "Продажби" 082 501 561
Икономист отдел "Продажби" 082 501 573
Инкасатори Население 082 501 563
Инкасатори Фирми 082 501 565
Контрольори 082 501 564

Центрове за услуги

Русе, ул."Цариград" 7 082 501 566
Бяла, ул. "Георги Бенковски" №52 0817 72 203
Две могили, ул. "Баба Тонка" №3 08141 20 21

Производствено експлоатационни райони

Борово, ул. "Хан Аспарух" №1А 08140 22 77
Бяла, ул. "Георги Бенковски" №52  
Ветово, ул. "Сливница" №1 08161 29 78
Две могили, ул. "Баба Тонка" №3  
Иваново, ул. "Вълчо Бобилов" №34 08116 27 30
Ново село, ул. "Дунав" №21 08113 27 55
Сливо поле, бул. "България" №2 08131 27 01
Ценово, ул. "Яне Сандански" №2 08122 24 30
Щръклево 08111 22 79