Контакти

Важни телефонни номера

Съобщи за авария (денонощно) 082 820 182; 082 501 550

Информация
понеделник-петък: 08:00 - 17:00

082 501 559; 082 501 560

Централно управление на ВиК-Русе - гр.Русе, ул. "Добруджа" №6

Управител
приемно време: всеки вторник 10:30 - 11:30
082 501 501
Главен инженер
приемно време: всяка сряда 13:00 - 14:00
082 820 209; 082 501 509
Главен счетоводител 082 501 511

Производствен отдел
приемно време:
понеделник-петък 10:15 - 12:00

082 501 510
Отдел "Човешки ресурси" 082 501 533, 082 501 516
Кадровик 082 501 519
Факс 082 501 518

Район-Русе - гр.Русе, ул. "Цариград" №7

Началник район 082 501 556
Водомерно стопанство
понеделник-петък: 08:00 - 12:00; 13:00 - 17:00
082 501 568
Началник отдел "Продажби" 082 501 561
Икономист отдел "Продажби" 082 501 573
Инкасатори Население 082 501 563
Инкасатори Фирми 082 501 565
Контрольори
понеделник-петък: 08:00 - 09:00; 13:00 - 14:00
082 501 564

Центрове за услуги

Русе, ул."Цариград" 7 082 501 566
Бяла, ул. "Георги Бенковски" №52 0817 72 203
Две могили, ул. "Баба Тонка" №3 08141 20 21

Производствено експлоатационни райони

Борово, ул. "Хан Аспарух" №1А 08140 22 77
Бяла, ул. "Георги Бенковски" №52  
Ветово, ул. "Сливница" №1 08161 29 78
Две могили, ул. "Баба Тонка" №3  
Иваново, ул. "Вълчо Бобилов" №34 08116 27 30
Ново село, ул. "Дунав" №21 08113 27 55
Сливо поле, бул. "България" №2 08131 27 01
Ценово, ул. "Яне Сандански" №2 08122 24 30
Щръклево 08111 22 79