Международен конкурс за фотография и рисунка, посветен на Световния ден на водата – 22 март
10 януари 2023

ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ – РУСЕ

и ВиК ООД – РУСЕ

ОРГАНИЗИРАТ

Международен конкурс за фотография и рисунка, посветен на Световния ден на водата – 22 март

  XVI поредно издание

 

СТАТУТ

Конкурсът участва в

„Програма на мерките за закрила на деца

с изявени дарби в Община Русе за 2023“

Конкурсът следва изцяло теми, зададени от ООН за всяка година. Наградените творби се изпращат в седалището на ООН в Женева, където могат да бъдат отличени или да участват в онлайн изложба!

Младежки дом − РУСЕ организира този конкурс за 16 поредна година, защото за нас Земята и природата са важни!

 

UN Photo/Patricia Esteve

 

I. ЦЕЛИ

Целта на конкурса е, от една страна, да развие таланта, въображението, уменията на младите творци, а от друга − да осмисли значението на водата ЗА ЖИВОТА НА ПЛАНЕТАТА. Всеки от участниците трябва да изрази своя позиция, мисли и чувства , свързани с различните аспекти от приложението на водата и значението ѝ за нашия живот, за опазването на нейната чистота, за водния кръговрат в природата, за достъпа до питейна вода и природните ресурси и разбира се, за нейната изключителна красота. Темата на конкурса за 2023 година, както на всички издания досега, е темата, която задава ООН. Всяка година тя разглежда различен аспект на водния ресурс. Тази година вниманието е насочено към ускоряване на промяната в отношението, действията, опазването и разбирането за ценността на водния ресурс по цялата земя.

II. ОРГАНИЗАТОРИ

Общински младежки дом – Русе

ВиК ООД − Русе

III.ТЕМА 

III.1. Основна тема: ВОДАТА в нашия живот и на нашата земя

III.2. Tема за 2023 година, зададена от ООН:

ВОДАТА-ДА УСКОРИМ ПРОМЯНАТА

IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ:

IV.1. КОНКУРС ЗА РИСУНКА:  три възрастови групи:

-           oт I до IV клас

-           от V до VIІ клас

-           от VIIІ до XII клас

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСУНКИТЕ:

1. Спазване на основните композиционни правила и цветово разбиране

2. Придържане към отправните точки на темата 

3. Иновативност в изразните средства

4. Оригиналност в интерпретацията на темата

5. Изискванията за рисунки:  размерът да е 35/50см!  Брой рисунки – до 2 от участник

6. Техника – без ограничение, всички любими техники по избор.

IV.2. КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ:

1. Могат да участват младежи на възраст от 14 до 30 години.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ФОТОГРАФИИТЕ:

1. Придържане към отправните точки на темата

2. Спазване на основните композиционни правила и цветово разбиране

3. Оригиналност в интерпретацията на темата

4. Изискванията за фотография: минималният размер на снимките да е 3600/4800 пиксела.

V.РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КОНКУРСА и ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИ

Регистрация за конкурса се прави от всички участници на този линк:

https://forms.gle/TrNU85tpvGERCWSE7

1.За направление фотография в линка за попълване на регистрационната форма, трябва да добавите и файл със фотографията/снимката, с която ще участвате в конкурса!

2.За рисунка е необходимо да попълните регистрационната форма и да изпратите рисунката си по пощата!

Рисунки:

1.На гърба на всяка творба се попълва информация за автора на творбата: име, град, клас, години, телефон за връзка!

2.Попълване на онлайн регистрационна форма, която включва информация за участника. Линк към регистрационната форма: https://forms.gle/TrNU85tpvGERCWSE7

3. Изпращане на творбите на адрес:

Общински Младежки Дом

Ул. „Райко Даскалов“: 2А,

7000, град Русе,

Фотографии:

Фотографиите се изпращат на следният линк: https://forms.gle/TrNU85tpvGERCWSE7

В случай на затруднения може да я изпратите на този електронен адрес: online.contest.yc.ruse@gmail.com

В имейла към творбите авторите трябва да напишат следните данни:

     *име и фамилия

     *държава и град на участника

     *адрес или телефон за връзка

     *училище, клас

- Творбите и авторските права стават собственост на организаторите на конкурса в момента на тяхното подаване за участие.

VI. ЖУРИРАНЕ, КЛАСИРАНЕ, НАГРАЖДАВАНЕ

- Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури, съставено от професионалисти във всяка от отделните области.

- Решението на журито е окончателно.

Класиране за рисунка:

Във всяка от трите възрастови групи се присъжда I, II, III място и поощрения.

Класиране за фотография:

I, II, III място и поощрения.

Специални награди – се присъждат и в двете области – рисунка и фотография.

Награден фонд: медал, грамота и предметни награди, свързани с естеството на конкурса.

Официално награждаване на отличените творби ще се състои в денят на световните води - 22 март 2023, в сградата на Младежки дом − Русе, от 18 часа.

Наградите на отличените участници извън Русе, ще бъдат изпратени по пощата  за сметка на получателя.

VII. СРОКОВЕ

КРАЕН СРОК НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 10 март 2023 г.

Обявяване на резултатите на фейсбук страницата на Младежки дом − Русе и страницата на Oнлайн конкурси Младежки дом – Русе и откриване на изложба с отличените творби:  22 март 2023 г.

ВАЖНО:

Наградите, които са изпратени по пощата, ще бъдат изцяло за сметка на получателя!

Моля, следете редовно фейсбук страницата на Младежки дом − Русе, както и личният си имейл, подаден от Вас в регистрационната ви форма, където ще Ви информираме за всички новости и промени, ако има такива, както и за цялата информация, свързана с конкурса.

Лице за контакт:

Мина Маринова – 0897 39 70 92

Биляна Митева −0899165993