02.03 11:30 - 02.03 14:00 Острица, ул. Христо Ботев
Ремонт на водопровод завършен
map
21.02 09:00 - 18.03 17:00 Николово, улица Иван Вазов и улица Плиска
Реконструкция на водопровод
map
Легенда
  • alt_img Водопровод
  • alt_img Битова улична канализация
  • alt_img Дъждовна канализация
  • alt_img Хидрофор
  • alt_img Канализационна помпена станция
  • alt_img Участък в строителство
  • alt_img Завършен участък
  • alt_img Зона с нарушено водоподаване

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.


 

Актуална информация

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че на 05.03.2024 г. започват ремонтни дейности по водопровод по бул. „Цар Фердинанд“ в гр. Русе в участъка от ул. „Хан Омуртаг“ до ул. „Войводова“. Във връзка с предстоящия ремонт е необходимо посоченото по-горе пространство да бъде освободено от паркирани автомобили...


  още
01 март
На основание чл. 95 ал. 1 от Закона за опазване на околната среда...  още
15 февруари
На основание чл. 95 ал. 1 от Закона за опазване на околната среда...  още
15 февруари