Актуална информация

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на уличен водопровод по улица Георги Сава Раковски в с. Червена вода на 26.02.2021 г. от 09:00 до 17:00 ч., ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите ...


25 02 2021
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на уличен водопровод и подмяна на сградно водопроводно отклонение по улица Българска морава в участъка от улица Екзарх Йосив до улица Лом на 25.02.2021 г. от 9:00 до 17:00 ч., ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите...
24 02 2021
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...
23 02 2021
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...
23 02 2021
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...
23 02 2021
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...
23 02 2021
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...
23 02 2021
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...
23 02 2021
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...
23 02 2021
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...
23 02 2021
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...
23 02 2021
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...
23 02 2021
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...
23 02 2021
На 17.02.2021 г. в Централното управление на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе беше проведена встъпителна работна среща във връзка с предстоящото изпълнение на договор за реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС II подем до ПС III подем ...
18 02 2021
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на улични водопроводи по улица Г.С.Раковски в село Червена вода на 18.02.2021 г. от 9:00 до 17:00 ч., ще бъде нарушено нормалното водоподаване на...
17 02 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради ремонт на водопровод от ул. „Братислава“ до ул. “Нови сад“ в гр. Русе, на 11.02.2021 г. от 8:30 до 16:30 ч., ще бъде нарушено ...


09 02 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващи водопроводи и подвързване на сградни водопроводни отклонения в с. Червена вода (общ. Русе) на 05.02.2021 г. от 9:00 до 17:00 ч. 


04 02 2021

На 03.02.2021 г. и 04.02.2021 г. в Централното управление на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе бяха проведени встъпителни работни срещи във връзка с предстоящото изпълнение на договори за реконструкция на ВиК мрежи в град Русе


04 02 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради превключване на реконструиран водопровод по ул. „Братислава“ в гр. Русе...


03 02 2021

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...


03 02 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващи водопроводи в с. Червена вода (общ. Русе) на 03.02.2021 г. от 9:00 до 17:00 часа ще бъде нарушено нормалното водоподаване по ул. „Хан Омуртаг“, ул. „Странджа“ и частично по ...


02 02 2021
Във връзка с удължаването на извънредната епидемична обстановка, свързана с COVID-19, и на основание Заповед № З-7/28.01.2021 г. на управителя на...
29 01 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на нова водопроводна връзка по ул. „Ген. Кутузов“ в гр. Русе на 26.01.2021 г. от 9:00 до 12:00 часа ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите...


25 01 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради ремонт на сградно водопроводно отклонение в гр. Русе на 26.01.2021 г. от 9:00 до 15:00 часа ще бъде нарушено нормалното водоподаване по ул. „Цариброд“... 


22 01 2021
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че на 22.01.2021 г. поради изключване на електрозахранването на ПС „Николово“ от ЕРП - Север е възможно да бъде нарушено нормалното водоподаване в с. Николово (общ. Русе)...
21 01 2021
Publications 176 - 200