Актуална информация

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващи водопроводи и подвързване на подменени сградни водопроводни отклонения в гр. Русе на 25.05.2021 г...


21 05 2021
На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...
14 05 2021

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...


14 05 2021
Поради пресвързване на реконструиран/подменен уличен водопровод в гр. Русе по ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в участъка от ....
14 05 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващи водопроводи и подвързване на нови сградни...


26 04 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки на нов водопровод за ДЗС - Борисово на 12.04.2021 г. от 8:00 до 16:00 ч...


09 04 2021
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонт на водопровод на 01.04.2021 г. от 9:00 до 16:30 ч...
31 03 2021
Уважаеми участници в ученическия конкурс „МЛАД ПРИЯТЕЛ НА ПРИРОДАТА“...
29 03 2021
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради монтаж на спирателен кран по ул. „Липник“ в с. Николово (общ. Русе) на 30.03.2021 г...
29 03 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на водопровод в с. Червена вода (общ. Русе) на 29.03.2021 г. от 9:00 до 17:00 ч....


26 03 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващи водопроводи и подвързване на нови сградни водопроводни отклонения на 25.03.2021 г. във времевия интервал...


24 03 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че в периода от 22.03.2021 г. до 30.06.2021 г. физическите лица могат да сменят партидата си...


19 03 2021

Скъпи приятели, ето че приключи Международният конкурс за рисунка и фотография, посветен на Световния ден на водата − 22 март... 


11 03 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради аварийна реконструкция на сградно водопроводно отклонение по ул. „Д-р Петър Берон“ в гр. Русе...


09 03 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради  подмяна на СВО по ул. „Стрешер планина“ в гр. Русе на 09.03.2021 г. от 9:00 до 15:00 часа...


08 03 2021
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...
04 03 2021
Уведомяваме Ви, че поради аварийна реконструкция на водопровод по ул. „Крайбрежна“ в гр. Русе на 02.03.2021 г. от 9:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на...
01 03 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на уличен водопровод в с. Николово, по улица Христо Ботев на 26.02.2021 г. от 10:00 до 12:00 ч., ще бъде нарушено нормалното водоподаване на ...


25 02 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на уличен водопровод по улица Георги Сава Раковски в с. Червена вода на 26.02.2021 г. от 09:00 до 17:00 ч., ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите ...


25 02 2021
Конкурсът се организира във връзка с отбелязване на Световния ден на водата – 22.03.2021 г., който през настоящата година се провежда под мотото „Какво означава водата за Вас?“...
25 02 2021
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на уличен водопровод и подмяна на сградно водопроводно отклонение по улица Българска морава в участъка от улица Екзарх Йосив до улица Лом на 25.02.2021 г. от 9:00 до 17:00 ч., ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите...
24 02 2021
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...
23 02 2021
Publications 176 - 200