Актуална информация

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради свързване на реконструиран водопровод към съществуващ довеждащ водопровод  за кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“ в гр. Русе на 19.08.2021 г. от 8:00 до 20:00 ч...


17 08 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради превключване към новоизграден водопровод в с. Николово (общ. Русе) на 18.08.2021 г...


16 08 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни работи от ЕРП Север на 17.08.2021 г. от 8:30 до 16:00 ч...


16 08 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващи водопроводи и подвързване на съществуващи сградни водопроводни отклонения в с. Пиргово (общ. Иваново) на 13.08.2021 г...


12 08 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващи водопроводи и подвързване на съществуващи сградни водопроводни отклонения в с. Пиргово (общ. Иваново) на 11.08.2021 г...


10 08 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващи водопроводи и подвързване на съществуващи сградни водопроводни отклонения в гр. Русе на 11.08.2021 г...


10 08 2021
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонт на път над напорен водопровод в гр. Ветово...
06 08 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради изключване на електропровод 20 kV ЕП „Пейчиново“... 


04 08 2021
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...
02 08 2021

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...


02 08 2021

Уважаеми потребители, поради пресвързване на временен водопровод ф 250 мм (ниска зона) по ул. „Зора“ в кв. „Средна кула“, гр. Русе на 29.07.2021 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване...


28 07 2021

Уважаеми потребители, Уведомяваме Ви, че поради реконструкция на водопроводната мрежа по ул. „Свети Спиридон“ в гр. Русе на 22.07.2021 г. от 8:30 до 16:30 ч. ще бъде нарушено ...


22 07 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подвързване на реконструиран водопровод по ул. „Прилеп“ в гр. Русе на 08.07.2021 г. от 8:30 до 16:30 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване...


06 07 2021

Уважаеми потребители, на основание чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги Ви...


28 06 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подвързване на новоизграден участък от уличен водопровод по ул. „Тунджа“ в гр. Русе на 28.06.2021 г. от 9:00 до 16:00 ч...


25 06 2021
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г....
24 06 2021
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г...
24 06 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подвързване на новоизграден участък от уличен водопровод по ул. „Тунджа“ в гр. Русе на 15.06.2021 г. от 9:00 до 16:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите...


14 06 2021
Поради пресвързване на реконструиран/подменен уличен водопровод по ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в гр. Русе на 14.06.2021 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено...
11 06 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващи водопроводи и подвързване на подменени сградни водопроводни отклонения в гр. Русе на 25.05.2021 г...


21 05 2021
На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...
14 05 2021

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...


14 05 2021
Поради пресвързване на реконструиран/подменен уличен водопровод в гр. Русе по ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в участъка от ....
14 05 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващи водопроводи и подвързване на нови сградни...


26 04 2021
Publications 176 - 200