Технически услуги и проектиране
Наименование на услугата Коефициент Мярка Цена в лв. без ДДС Крайна цена лв.
Проучване на В и К мрежи и издаване на удостоверения        
- отиване и връщане до/от обекта     11.42 13.70
- отлагане на трасе в/у терен     22.50 27.00
* за градска среда 1.5      
* при използване на апаратура се прилага цената на услуга "Измерване на дебит с ултразвуков разходомер"   1 ч/ч 1 15.00 18.00
- нанасяне на трасета върху ситуация и съгласуване     6.17 7.40
- транспортни разходи   лв./км 1.92 2.30
Издаване на становища за обекти        
- проучване     6.17 7.40
- проучване на място с отиване и връщане до/от обекта     22.50 27.00
- отлагане на трасе в/у терен     22.50 27.00
* за градска среда 1.5      
* при използване на апаратура се прилага цената на услуга "Измерване на дебит с ултразвуков разходомер"   1 ч/ч 15.00 18.00
- нанасяне в/у ситуация     6.17 7.40
- издаване, подписване и извеждане на становище     9.17 11.00
- съгласуване на инвестиционен проект     9.17 11.00
- транспортни разходи   лв./км 1.92 2.30
Съгласуване на линейни обекти с нанасяне и трасиране на В и К мрежи        
* до 100 м   бр. 37.92 45.50
* от 101 м до 500 м   бр. 75.83 91.00
* от 501 м до 1000 м   бр. 151.67 182.00
* над 1000 м   бр. 190.00 228.00
Съгласуване на ВиК схеми     37.92 45.50
Пресъгласуване на проекти с изтекъл едногодишен срок на заверка или настъпили промени при изпълнение на строителството        
* пресъгласуване на работни проекти с водоползване:   1 бр. 30.00 36.00
* пресъгласуване на линейни обекти:        
- до 100 м   1 бр. 15.00 18.00
- от 101 до 500 м   1 бр. 30.00 36.00
- от 501 до 1000 м   1 бр. 60.83 73.00
- над 1000 м   1 бр. 75.83 91.00
Приемане на ВиК отклонения        
* контрол при изпълнение на връзката   1 бр. 12.08 14.50
* скоба и катинар   1 бр. 1.50 1.80
* РШ   1 бр. 4.50 5.40
* канално отклонение   1 бр. 4.50 5.40
* становище за оглед и приемане на ВиК част   1 бр. 1.50 1.80
* транспортни разходи   лв./км 1.92 2.30
* за инвалиди 85% от общата сума        
Приемане на ВиК инсталация след общ водомерен възел        
* контрол при изпълнение на връзката   1 бр. 12.08 14.50
* становище за оглед и приемане на ВиК част   1 бр. 1.50 1.80
* транспортни разходи   лв./км 1.92 2.30
Приемане на временна водопроводна връзка за изграждане на нов обект        
* контрол при изпълнение на връзката   1 бр. 12.08 14.50
* скоба и катинар   1 бр. 1.50 1.80
* становище за оглед и приемане на ВиК част   1 бр. 1.50 1.80
* транспортни разходи (или стойността на билетите)   лв/км 1.92 2.30

Този ценоразпис е утвърден със Заповед № З-70/26.04.2018 г. и влиза в сила от 01.05.2018 г.

1 ч/ч – човекочас