Самоотчитане на показанията

Начало

Въвеждане на показанията

Проверка на показанията

Край

Абонатен номер:

ЕГН:

Полетата, означени със * са задължителни.

Показания през интернет може да изпращате единствено, ако водомерът Ви е изряден (не подлежи на периодична проверка и има всички необходими пломби). Максималния срок, в който е възможно отчетник да не отчита на място водомера ви е шест месеца. Това означава, че поне два пъти в годината трябва да осигурите достъп.

Показания може да подавате само в деня на отчитане на Вашия имот, обявен в График за отчитане

Ако сте пропуснали този период, показания може да подадете:

- на тел. 082 501 563 – Инкасатори - сутрин от 8:00 до 8:30ч.
- на тел. 082 501 559, 082 501 560 – Информационен център – от 8:00 до 17:00ч.

Моля обърнете внимание, че в тези случаи показанията, които съобщавате може да не бъдат взети под внимание.