Самоотчитане на показанията

Начало

Въвеждане на показанията

Проверка на показанията

Край

Абонатен номер:

ЕГН/ЛНЧ:

Полетата, означени със звездичка (*), са задължителни.

Може да изпращате показания през интернет единствено ако водомерът Ви е изряден (не подлежи на периодична проверка и има всички необходими пломби). Максималният срок, в който е възможно отчетник да не отчита на място водомера Ви, е една година. Това означава, че поне веднъж годишно трябва да осигурите достъп на служителите ни за извършване на визуален отчет.

Показания може да подавате само в деня на отчитане на потреблението във Вашия имот. Датата на отчитане се обявява в График за отчитане.

Показанията на ОБЩИЯ ВОДОМЕР изпращайте на: inkaso@vik-ruse.com .

Освен по електронен път, може да подавате информация за потреблението си и на следните телефонни номера:

- на тел. 082 501563 – отчетници – всеки работен ден от 8:00 до 9:00 ч.
- на тел. 082 501559, 082 501560, 082 501566 – Информационен център – всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч.