Кръстовището на ул. „Плиска“ с ул. „Тулча“ ще бъде затворено за движение на МПС до 30.12.2022 г.
23 декември 2022

Уважаеми потребители,

Припомняме Ви, че срокът на въведената временна организация и безопасност на движението при кръстовището на ул. „Плиска“ с ул. „Тулча“ в гр. Русе във връзка с изпълнението на строителни дейности на обект „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“ е до 05.01.2023 г., но е възможно движението  в участъка да бъде възстановено по-рано. Участъкът е асфалтиран и са поръчани части за светофарната уредба, които ще бъдат монтирани следващата седмица, като се очаква до 30.12.2022 г. кръстовището да бъде отворено за движение.

Повече информация за предстоящите строително-монтажни работи в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ може да получите, като посетите интернет страницата на Проекта на следния адрес: http://opos.vik-ruse.com/.  

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“