Формуляри и документи

ПРОЕКТИРАНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ, ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

(подават се в гр. Русе ул. Цариград 7)

ПАРТИДИ – ОТКРИВАНЕ, ЗАКРИВАНЕ, ПРОМЯНА

(подават се в гр. Русе ул. Цариград 7)

СПИРАНЕ / ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ВИК УСЛУГИ

(подават се в гр. Русе ул. Цариград 7)

НАЕМАНЕ, СЪСОБСТВЕНОСТ

(подават се в гр. Русе ул. Цариград 7)

ДЪЛЖИМИ СУМИ, УСЛУГИ

(подават се в гр. Русе ул. Цариград 7)

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

(подават се в гр. Русе ул. Цариград 7, гр. Русе ул. Добруджа 6 или ПЕР към съответното населено място)

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ВОДА

(подават се в гр. Русе ул. Цариград 7)

ОБРАЗЦИ НА ДОГОВОРИ

ДРУГИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ