Актуална информация

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подвързване на новоизграден водопровод по ул. „Христо Г. Данов“ в гр. Русе на 25.01.2022 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите по ул. „Христо Г. Данов“ и ул. „Пирот"...


21 01 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради пресвързване на сградни водопроводни отклонения към подменен участък от водопровод в с. Борисово (общ. Сливо поле) на 20.01.2022 г. от 9:00 до 17:00 ч....


19 01 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради пресвързване на сградни водопроводни отклонения към подменен участък от водопровод в с. Борисово (общ. Сливо поле) на 19.01.2022 г....


18 01 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради ремонт на хидрофор на 13.01.2022 г. от 9:00 до 13:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите в бл. „Проектант“ на бул. „Цар Освободител“ № 42А в гр. Русе...


12 01 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на довеждащи водопроводи в гр. Русе на 14.01.2022 г. от 8:30 до 16:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите в бл. 302 в кв. „Чародейка Г- Север , в.з. „Касева чешма“...


12 01 2022
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на водопроводи по ул. "Баба Тонка" в с. Борисово, община Сливо поле на 23.12.2021 г. от 9:00 до 16:30 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на...
22 12 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради ремонт на участък от водопровод в района на кръстовището на  бул. „Гоце Делчев“ и бул. „Васил Левски“ в  гр. Русе...


17 12 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради пресвързване на новопроектиран уличен водопровод по ул. „Индже войвода“ в кв. „Средна кула“, гр. Русе, на 21.12.2021 г. от 8:30 до 16:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на...


17 12 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки на нов водопровод със съществуващи водопроводи, подмяна и пресвързване на СВО в кв. „Средна кула“, гр. Русе, на 15.12.2021 г. от 8:30 до 16:30 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на...


13 12 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради превключване към нов водопровод на 13.12.2021 г. от 9:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите в бл. 117 в кв. „Чародейка Г- Юг“, гр. Русе...


10 12 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради изграждане на временен водопровод, необходим за извършване на строително-монтажни работи по ул. „Филип Станиславов“ в гр. Русе, на 09.12.2021 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите в бл. 402 и бл. 403...


08 12 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на нова водопроводна връзка със съществуващ водопровод по ул. „Тутракан“ в с. Борисово...


08 12 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради пресвързване на нов водопровод в кв. „Долапите“, гр. Русе, на 09.12.2021 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на ОУ „Христо Смирненски“, както и на абонатите по следните улици...


08 12 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на авариен ремонт на участък от водопровод в кв. „Дружба -3“, гр. Русе, ще бъде нарушено нормалното водоподаване в ниските части на кв. „Дружба -1“ и „Дружба -2“, по високите етажи на високите блокове...


07 12 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на водопровод в кв. „Средна кула“, гр. Русе, на 09.12.2021 г. от 8:30 до 16:30 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по ул. „Бели Лом“...


07 12 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради отстраняване на авария на водопровод  ф500 в кв. „Дружба - 3", е възможно да бъде нарушено нормалното водоподаване в ниските части на кв. „Дружба -1“ и „Дружба -2“, по високите етажи...


06 12 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на нова водопроводна връзка в СУ „В. Левски“, гр. Русе, на 03.12.2021 г. от 9:00 до 15:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите в бл. 1 и бл. 2 в кв. „Дружба -1“, СУ „Васил Левски“ и по ул. „Цанко Церковски“...


02 12 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на нова водопроводна връзка по ул. „Лозен планина“ в гр. Русе на 02.12.2021 г. от 8:30 до 16:30 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на...


30 11 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че в периода от 01.12.2021 г. до 31.01.2022 г. физическите лица могат да сменят партидата си във „ВиК“ ООД – Русе безплатно. Заявление за смяна на партида може да подадете по електронен път чрез уебсайта ни...


29 11 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че във връзка с отстраняване на авария на водопровод ф400, захранващ кв. „Здравец - изток“, както и високите части на кв. „Родина -1“, „Родина - 2“, „Родина - 3“,  „Родина - 4“...


26 11 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на водопровод в кв. „Средна кула“, гр. Русе, на 26.11.2021 г. от 8:30 до 16:30 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на...


25 11 2021
„Водоснабдяване и канализация“ ООД − Русе уведомява своите потребители, че на основание чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ и чл. 19 от НРЦВКУ ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за утвърждаване...
23 11 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подвързване на водопровод към ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“ в гр. Русе на 24.11.2021 г...


23 11 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подмяна на амортизиран участък от главен водопровод, захранващ кв. „Здравец - изток“, както и високите части на кв. „Родина -1“, „Родина - 2“, „Родина - 3“,  „Родина - 4“...


23 11 2021

Уважаеми потребители,уведомяваме Ви, че поради реконструкция на участък от водопровод в с. Борисово (общ. Сливо поле) на 24.11.2021 г. от 9:00 до 16:30 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по ул. „Баба Тонка“...


23 11 2021
Publications 126 - 150