Актуална информация

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на водопровод в кв. „Средна кула“, гр. Русе, на 26.11.2021 г. от 8:30 до 16:30 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на...


25 11 2021
„Водоснабдяване и канализация“ ООД − Русе уведомява своите потребители, че на основание чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ и чл. 19 от НРЦВКУ ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за утвърждаване...
23 11 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подвързване на водопровод към ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“ в гр. Русе на 24.11.2021 г...


23 11 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подмяна на амортизиран участък от главен водопровод, захранващ кв. „Здравец - изток“, както и високите части на кв. „Родина -1“, „Родина - 2“, „Родина - 3“,  „Родина - 4“...


23 11 2021

Уважаеми потребители,уведомяваме Ви, че поради реконструкция на участък от водопровод в с. Борисово (общ. Сливо поле) на 24.11.2021 г. от 9:00 до 16:30 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по ул. „Баба Тонка“...


23 11 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на водопровод в кв. „Средна кула“, гр. Русе, на 24.11.2021 г. от 8:30 до 16:30 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите...


23 11 2021
"Водоснабдяване и канализация" ООД - Русе уведомява своите потребители, че поради отстраняване на крупна авария на довеждащ водопровод ф1000 в местност Кръста на 23.11.2021 г. (вторник) ще бъде нарушено водоподаването в гр. Русе...
22 11 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на водопровод в кв. „Средна кула“, гр. Русе, на 18.11.2021 г. от 8:30 до 16:30 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите...


16 11 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на водопроводни връзки по ул. „Цар Иван Шишман“ в гр. Сливо поле на 16.11.2021 г. от 8:00 до 12:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване в града...


15 11 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа и пресвързване на новопроектиран водопровод в гр. Русе в участъка на кръстовището на ул. „Басарбовска“ и ул...


12 11 2021
През последните седмици зачестиха авариите по главния водопроводен клон, чрез който се осъществява водоснабдяването на кв. „Здравец − изток“ в гр. Русе...
11 11 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на участък от водопровод в кв. „Средна кула“, гр. Русе на 11.11.2021 г. от 8:30 до 16:30 часа ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите...


10 11 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на довършителни дейности по водопровод в с. Голямо Враново (общ. Сливо поле) на 11.11.2021 г. от 8:00 до 15:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите в селото... 


10 11 2021
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подвързване на новоизграден водопровод в гр. Русе на 11.11.2021 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по ул. „Ген. Радецки“ в участъка от № 13 до № 21...
10 11 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на нова водопроводна връзка по ул. „Драва“ в гр. Русе на 28.10.2021 г. от 8:30 до 12:30 ч. е възможно да бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите...


27 10 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на нова водопроводна връзка по ул. „Доростол“ в гр. Русе на 29.10.2021 г. от 8:30 до 16:30 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите в бл. „Скопие“...


27 10 2021
„Водоснабдяване и канализация“ ООД − Русе уведомява своите потребители, че на основание чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ и чл. 19 от НРЦВКУ ...
22 10 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на нова водопроводна връзка към водопровод, преминаващ през двора на фирма „ЕЛ“ и фирма „Техноресурс“ в гр. Русе...


20 10 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради монтаж на спирателен кран и подмяна на участък от уличен водопровод...


19 10 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради монтаж на регулатор в гр. Русе на 19.10.2021 г. от 9:00 до 16:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите в кв. „Дружба −1“...


18 10 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради ремонт на водопровод по бул. „Васил Левски“ в гр. Русе на 14.10.2021 г. от 9:00 до 16:00 ч...


13 10 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради пресвързване на новопроектиран водопровод в гр. Русе по ул. „Мадара“ – в участъка от ул. „Рожен“ до ул. „Велинград“, на 30.09.2021 г. от 8:30 до 17:00 ч...


28 09 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки на уличен водопровод по ул. „Славянска“ в с. Сандрово на 28.09.2021 г. от 8:30 до 11:30 ч...


27 09 2021

Уважаеми потребители,  уведомяваме Ви, че поради пресвързване на новопроектиран водопровод в гр. Русе по ул. „Мадара“ – в участъка от ул. „Димитър Талев“ до ул. „Рожен“, на 27.09.2021 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на...


23 09 2021
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС(Д.В., бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 год....
20 09 2021
Publications 126 - 150