Актуална информация
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подмяна и монтаж на спирателни кранов по улица Шипка, на 26.08.2021 г...
25 08 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради свързване на реконструиран водопровод към съществуващ довеждащ водопровод  за кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“ в гр. Русе на 19.08.2021 г. от 8:00 до 20:00 ч...


17 08 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради превключване към новоизграден водопровод в с. Николово (общ. Русе) на 18.08.2021 г...


16 08 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни работи от ЕРП Север на 17.08.2021 г. от 8:30 до 16:00 ч...


16 08 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващи водопроводи и подвързване на съществуващи сградни водопроводни отклонения в с. Пиргово (общ. Иваново) на 13.08.2021 г...


12 08 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващи водопроводи и подвързване на съществуващи сградни водопроводни отклонения в с. Пиргово (общ. Иваново) на 11.08.2021 г...


10 08 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващи водопроводи и подвързване на съществуващи сградни водопроводни отклонения в гр. Русе на 11.08.2021 г...


10 08 2021
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонт на път над напорен водопровод в гр. Ветово...
06 08 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради изключване на електропровод 20 kV ЕП „Пейчиново“... 


04 08 2021
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...
02 08 2021

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...


02 08 2021

Уважаеми потребители, поради пресвързване на временен водопровод ф 250 мм (ниска зона) по ул. „Зора“ в кв. „Средна кула“, гр. Русе на 29.07.2021 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване...


28 07 2021

Уважаеми потребители, Уведомяваме Ви, че поради реконструкция на водопроводната мрежа по ул. „Свети Спиридон“ в гр. Русе на 22.07.2021 г. от 8:30 до 16:30 ч. ще бъде нарушено ...


22 07 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подвързване на реконструиран водопровод по ул. „Прилеп“ в гр. Русе на 08.07.2021 г. от 8:30 до 16:30 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване...


06 07 2021

Уважаеми потребители, на основание чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги Ви...


28 06 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подвързване на новоизграден участък от уличен водопровод по ул. „Тунджа“ в гр. Русе на 28.06.2021 г. от 9:00 до 16:00 ч...


25 06 2021
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г....
24 06 2021
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г...
24 06 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подвързване на новоизграден участък от уличен водопровод по ул. „Тунджа“ в гр. Русе на 15.06.2021 г. от 9:00 до 16:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите...


14 06 2021
Поради пресвързване на реконструиран/подменен уличен водопровод по ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в гр. Русе на 14.06.2021 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено...
11 06 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващи водопроводи и подвързване на подменени сградни водопроводни отклонения в гр. Русе на 25.05.2021 г...


21 05 2021
На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...
14 05 2021

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...


14 05 2021
Поради пресвързване на реконструиран/подменен уличен водопровод в гр. Русе по ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в участъка от ....
14 05 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващи водопроводи и подвързване на нови сградни...


26 04 2021
Publications 126 - 150