График за отчитане
Абонатен номер:

Ако не знаете абонатния номер, може да го намерите във вече платена фактура. (вижте примера)


Ако не сте в състояние да осигурите достъп до имота в посоченото време, имате и други възможности да предадете данните си:

- да ги съобщите предварително на представителя на етажната собственост, от когото се очаква да придружава отчетника по време на отчитането;

- да ги съобщите на тел. 082 501 563 – Отчетници - сутрин от 8:00 до 8:30 или на тел: 082 501 559, 082 501 560 – Информационен център - от 8:00 до 17:00 часа;

- да ги изпратите през интернет, като използвате нашия сайт.

При неосигуряване на достъп за отчитане и липса на показания се начислява служебна консумация.