График за отчитане
Абонатен номер:

Ако не знаете абонатния номер, може да го намерите във вече платена фактура. (вижте примера)


Ако не сте в състояние да осигурите достъп до имота в посоченото време, имате и други възможности да предадете данните си:

- да ги съобщите предварително на представителя на етажната собственост, от когото се очаква да придружава отчетника по време на отчитането;

- да ги изпратите през интернет, като използвате нашия сайт.

При неосигуряване на достъп за отчитане и липса на показания се начислява служебна консумация.