За нас

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД — РУСЕ работи за вас 24 часа на ден — всеки ден!

Предоставяме услугите водоснабдяване и канализация на 226 044 души в Русе и 87 населени места в Русенска област. През цялото денонощие доставяме чиста и годна за пиене вода до Вас, клиентите ни, и отвеждаме отпадните и дъждовни води.

Обслужваме 8 общини : РУСЕ, СЛИВО ПОЛЕ, ВЕТОВО, ИВАНОВО, БЯЛА, БОРОВО, ДВЕ МОГИЛИ и ЦЕНОВО.

Брой работещ персонал — 525 души:

 • ръководни служители - 31
 • аналитични специалисти - 20
 • приложни специалисти - 63
 • помощен персонал - 13
 • квалифицирани работници - 192
 • машинни оператори - 91
 • нискоквалифицирани работници - 105
 • персонал зает с услуги за населението - 10

 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ:

Основни видове водоизточници, в това число и за Русе:

 • сондажни кладенци — 105 бр.
 • шахтови кладенци — 35 бр.
 • кладенци тип “Раней” — 11 бр.
 • дренажи — 53 бр.
 • каптажи на естествени извори — 15 бр.

общ проектен дебит — 3 945,5 l/s, общ експлоатационен дебит — 2 472 l/s

 

КАНАЛИЗАЦИЯ:

Основни параметри на канализационната мрежа за гр. Русе и гр. Бяла:

 • поддържана канализационна мрежа — 313 346 м.
 • домови отклонения — 12 898 бр.
 • ревизионни шахти — 6 129 бр.
 • улични оттоци — 3 251 бр.
 • отпадъчно водно количество, в това число:
  • от бита — 14 190 м3/ден;
  • от предприятия — 10 031 м3/ден

Собственик на ВиК системите за добиване, транспортиране и снабдяване с питейна вода са държавата и общините съгласно дяловото им участие в търговското дружество “Водоснабдяване и канализация” ООД - гр.Русе.