Актуална информация

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради монтаж на спирателен кран и подмяна на участък от уличен водопровод...


19 10 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради монтаж на регулатор в гр. Русе на 19.10.2021 г. от 9:00 до 16:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите в кв. „Дружба −1“...


18 10 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради ремонт на водопровод по бул. „Васил Левски“ в гр. Русе на 14.10.2021 г. от 9:00 до 16:00 ч...


13 10 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради пресвързване на новопроектиран водопровод в гр. Русе по ул. „Мадара“ – в участъка от ул. „Рожен“ до ул. „Велинград“, на 30.09.2021 г. от 8:30 до 17:00 ч...


28 09 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки на уличен водопровод по ул. „Славянска“ в с. Сандрово на 28.09.2021 г. от 8:30 до 11:30 ч...


27 09 2021

Уважаеми потребители,  уведомяваме Ви, че поради пресвързване на новопроектиран водопровод в гр. Русе по ул. „Мадара“ – в участъка от ул. „Димитър Талев“ до ул. „Рожен“, на 27.09.2021 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на...


23 09 2021
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС(Д.В., бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 год....
20 09 2021

Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни работи от ЕРП Север ще бъде спряно ел. захранването на помпените станции за питейна вода...


10 09 2021
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г...
08 09 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзка между новоизграден и съществуващ водопровод в гр. Русе на 31.08.2021 г. от 8:30 до 16:30 ч...


30 08 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзка между новоизграден и съществуващ водопровод в гр. Русе на 02.09.2021 г. от 8:30 до 16:30 ч...


30 08 2021
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подмяна на водопровод в град Ветово на 26.08.2021 г...
25 08 2021
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подмяна и монтаж на спирателни кранов по улица Шипка, на 26.08.2021 г...
25 08 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради свързване на реконструиран водопровод към съществуващ довеждащ водопровод  за кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“ в гр. Русе на 19.08.2021 г. от 8:00 до 20:00 ч...


17 08 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради превключване към новоизграден водопровод в с. Николово (общ. Русе) на 18.08.2021 г...


16 08 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни работи от ЕРП Север на 17.08.2021 г. от 8:30 до 16:00 ч...


16 08 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващи водопроводи и подвързване на съществуващи сградни водопроводни отклонения в с. Пиргово (общ. Иваново) на 13.08.2021 г...


12 08 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващи водопроводи и подвързване на съществуващи сградни водопроводни отклонения в с. Пиргово (общ. Иваново) на 11.08.2021 г...


10 08 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващи водопроводи и подвързване на съществуващи сградни водопроводни отклонения в гр. Русе на 11.08.2021 г...


10 08 2021
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонт на път над напорен водопровод в гр. Ветово...
06 08 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради изключване на електропровод 20 kV ЕП „Пейчиново“... 


04 08 2021
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...
02 08 2021

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...


02 08 2021

Уважаеми потребители, поради пресвързване на временен водопровод ф 250 мм (ниска зона) по ул. „Зора“ в кв. „Средна кула“, гр. Русе на 29.07.2021 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване...


28 07 2021

Уважаеми потребители, Уведомяваме Ви, че поради реконструкция на водопроводната мрежа по ул. „Свети Спиридон“ в гр. Русе на 22.07.2021 г. от 8:30 до 16:30 ч. ще бъде нарушено ...


22 07 2021
Publications 151 - 175