Актуална информация
"Водоснабдяване и канализация" ООД - Русе уведомява своите потребители, че поради отстраняване на крупна авария на довеждащ водопровод ф1000 в местност Кръста на 23.11.2021 г. (вторник) ще бъде нарушено водоподаването в гр. Русе...
22 11 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на водопровод в кв. „Средна кула“, гр. Русе, на 18.11.2021 г. от 8:30 до 16:30 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите...


16 11 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на водопроводни връзки по ул. „Цар Иван Шишман“ в гр. Сливо поле на 16.11.2021 г. от 8:00 до 12:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване в града...


15 11 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа и пресвързване на новопроектиран водопровод в гр. Русе в участъка на кръстовището на ул. „Басарбовска“ и ул...


12 11 2021
През последните седмици зачестиха авариите по главния водопроводен клон, чрез който се осъществява водоснабдяването на кв. „Здравец − изток“ в гр. Русе...
11 11 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на участък от водопровод в кв. „Средна кула“, гр. Русе на 11.11.2021 г. от 8:30 до 16:30 часа ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите...


10 11 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на довършителни дейности по водопровод в с. Голямо Враново (общ. Сливо поле) на 11.11.2021 г. от 8:00 до 15:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите в селото... 


10 11 2021
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подвързване на новоизграден водопровод в гр. Русе на 11.11.2021 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по ул. „Ген. Радецки“ в участъка от № 13 до № 21...
10 11 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на нова водопроводна връзка по ул. „Драва“ в гр. Русе на 28.10.2021 г. от 8:30 до 12:30 ч. е възможно да бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите...


27 10 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на нова водопроводна връзка по ул. „Доростол“ в гр. Русе на 29.10.2021 г. от 8:30 до 16:30 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите в бл. „Скопие“...


27 10 2021
„Водоснабдяване и канализация“ ООД − Русе уведомява своите потребители, че на основание чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ и чл. 19 от НРЦВКУ ...
22 10 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на нова водопроводна връзка към водопровод, преминаващ през двора на фирма „ЕЛ“ и фирма „Техноресурс“ в гр. Русе...


20 10 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради монтаж на спирателен кран и подмяна на участък от уличен водопровод...


19 10 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради монтаж на регулатор в гр. Русе на 19.10.2021 г. от 9:00 до 16:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите в кв. „Дружба −1“...


18 10 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради ремонт на водопровод по бул. „Васил Левски“ в гр. Русе на 14.10.2021 г. от 9:00 до 16:00 ч...


13 10 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради пресвързване на новопроектиран водопровод в гр. Русе по ул. „Мадара“ – в участъка от ул. „Рожен“ до ул. „Велинград“, на 30.09.2021 г. от 8:30 до 17:00 ч...


28 09 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки на уличен водопровод по ул. „Славянска“ в с. Сандрово на 28.09.2021 г. от 8:30 до 11:30 ч...


27 09 2021

Уважаеми потребители,  уведомяваме Ви, че поради пресвързване на новопроектиран водопровод в гр. Русе по ул. „Мадара“ – в участъка от ул. „Димитър Талев“ до ул. „Рожен“, на 27.09.2021 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на...


23 09 2021
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС(Д.В., бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 год....
20 09 2021

Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни работи от ЕРП Север ще бъде спряно ел. захранването на помпените станции за питейна вода...


10 09 2021
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г...
08 09 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзка между новоизграден и съществуващ водопровод в гр. Русе на 31.08.2021 г. от 8:30 до 16:30 ч...


30 08 2021

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзка между новоизграден и съществуващ водопровод в гр. Русе на 02.09.2021 г. от 8:30 до 16:30 ч...


30 08 2021
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подмяна на водопровод в град Ветово на 26.08.2021 г...
25 08 2021
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подмяна и монтаж на спирателни кранов по улица Шипка, на 26.08.2021 г...
25 08 2021
Publications 151 - 175