Актуална информация

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на уличен водопровод по ул. „Потсдам“ в гр. Русе на 13.08.2019 г. от 8:30 до 17:00 часа ще бъде нарушено нормалното водоподаване на следните потребители: бл. „Потсдам“ № 1 и № 2, бл. „Лайпциг“, бл. „Иван Кръстев“ № 1, автомивка „Престиж“, магазин BILLA и боулинг зала.


12 08 2019

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че на 09.07.2019 от 9:00 до 18:00 часа е възможно да бъде нарушено нормалното водоподаване на селата Писанец, Бъзън, Семерджиево и Ястребово поради подмяна на помпен агрегат.


08 07 2019
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради  подмяна на спирателен кран по ул. „Ганчо Карамаждраков“  на  24.06.2019 г. от 8:00 до 17:00 часа, ще бъде  нарушено нормалното  водоподаване на следните потребители: училище „Никола Обретенов“, блок 106 вх.7 и блок 107.
20 06 2019
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради  направа на нова водопроводна връзка по ул. „Родопи“  на  18.06.2019 г. от 9:00 до 16:00 часа, може да бъде  нарушено нормалното  водоподаване на следните потребители: квартал Здравец Север –блок „Родопи“ и блок „Бабуна планина“.
17 06 2019
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради  ремонт в разпределителна шахта на ул. „Хан Аспарух“ село Николово, на 17.06.2019 г. от 9:00 до 13:00 часа, ще бъде  нарушено нормалното  водоподаване на  потребителите от цялото село.
14 06 2019
Уважаеми потребители, уведомяваме ви, че поради  реконструкция на уличен  водопровод  по бул. „България“ град Русе, на 12.06.2019 г. от 9:00 до 16:00 часа, ще бъде  нарушено нормалното водоподаване на  следните потребители: завод ИЗОМА и БТБ.
11 06 2019
Уважаеми потребители, уведомяваме ви, че поради аварийна подмяна на водопровод по ул.“Цар Освободител“ град Бяла, на 30.05.2019г. от 9:00 до 16:00 часа, ще бъде нарушено частично нормалното водоподаване по ул. „Цар Освободител“ , блок „Русия“ и блок „Прогрес“.
29 05 2019
Уважаеми потребители, уведомяваме ви, че поради аварийна подмяна на водопровод по ул .“Цар Освободител“  град Бяла, на 13.05.2019 г.  от 9:00 до 16:00 часа, ще бъде нарушено  частично нормалното водоподаване на  потребителите  по ул. „Цар Освободител“ , блок „Русия“ и блок „Прогрес“.
10 05 2019
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подмяна на водопровод по улица Панайот Хитов град Русе, на 19.04.2019 г. от 8:30 до 16:00 часа, ще бъде нарушено нормалното водоподаване на следните потребители: по улица Панайот Хитов в участъка от улица Муткурова до булевард Цар Освободител и блок Съединение - входове А, Б и В.
18 04 2019
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради   направа на нова  водопроводна връзка  по ул. „Антим“ град Русе, на 18.04.2019 г. от 8:30 до 15:00 часа, ще бъде  нарушено нормалното  водоподаване на следните потребители: по ул. “Антим“, блок „Пирдоп“ и блок „Антим“.
16 04 2019

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подмяна на  водопровод в  град Русе,  по ул. „Йоаким Груев“ в квартал Дружба 3, на 15.04.2019 г. от 9:00 до 15:00 часа, ще бъде нарушено  нормалното водоподаване на .....


12 04 2019
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на нова водопроводна  връзка  по ул. „Солун“ град Русе, на 15.04.2019 г. от 9:00 до 12:00 часа, е възможно за кратко, частично нарушаване на водоподаването на абонатите по същата улица.
12 04 2019
Уважаеми потребители, през 2011 г. бе въведена в експлоатация пречиствателна станция за отпадъчни води на град Русе. Съоръжението е скъпо и модерно. Построено е изцяло с пари по европейската програма ИСПА и осигурява екологичен подход към река Дунав...
11 04 2019
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради   ремонт  на водопровод в  град Русе,  местност „Слатина“ на 08.04.2019 г. от 9:00 до 13:00 часа, ще бъде нарушено  нормалното водоподаване на следните потребителите...
05 04 2019
График за промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа и съоръжения през месеци април и май 2019
01 04 2019
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе  Ви уведомява, че поради авариен  ремонт  на водопровод в  град Русе,  кв. Средна кула, срещу ул. „Басарбовска“ на 03.04.2019 г. от 8:00 до 22:30 часа, ще бъде нарушено  нормалното водоподаване на следните потребителите...
01 04 2019
На РИОСВ - Русе относно преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за техническата инфраструктура извън урбанизираната територия - промяна на трасе на водопровод Ф150 от НР Бъзън до ПС Хидромелиорации в землището на с. Бъзън, община Русе.
20 03 2019
Уважаеми потребители, „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе  Ви уведомява, че поради подмяна на водопровод по ул .“Антим Първи“ в гр. Русе,  на 28.02.2019 г.  от 9:00 до 17:00 часа, ще бъде  нарушено  нормалното водоподаване на  следните потребителите:
27 02 2019
Във връзка с отбелязване на Световния ден на водата – 22.03.2019г., Русенски университет Ангел Кънчев с подкрепата на РИОСВ – Русе и ВиК ООД – Русе обявява ученически конкурс за изработване и представяне на мултимедийна презентация...
26 02 2019
Уважаеми потребители, Информираме ви, че на 26.02.2019г поради подмяна на водопровод в село Баниска, улица Баниски Лом (община Две могили), за времето от 9:00 до 17:00, ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите по улицата.
25 02 2019
Уведомяваме ви, че поради подмяна на водопровод по ул .“Георги Бенковски“ град Бяла, на 21.02.2019 г. от 8:00 до 16:00 часа, ще бъде нарушено частично нормалното водоподаване на потребителите в централната част на града.
20 02 2019
Уважаеми потребители, уведомяваме ви, че поради реконструкция на водопровод по бул.. „Трети март“- гр. Русе , на 15.02.2019 г. от 9:00 до 17:00 часа, ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите: по бул. „Трети март“, от пресечката с ул. „Капитан Никола Рибаров“ до магазин „МЕТРО“ и следните обекти:
13 02 2019
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе  Ви уведомява, че поради  подмяна на участък от напорен водопровод на ПС Писанец е възможно да бъде нарушено водоподаването на селата Писанец и Бъзън на 11.02.2019 г. от 12:00 до 21:00 часа.
08 02 2019
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе  Ви уведомява, че поради  подмяна на  водопровод по ул. „Георги Бенковски“–  град Бяла , на 11.02.2019 г. от 10:00 до 17:00 часа ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите по : ул. “Пети октомври“, ул. „Бунар Хисар“  и ул. „Стефан Стамболов“.
08 02 2019
Уважаеми потребители, информираме ви, че посредством нашето мобилно приложение, вие имате възможност: да научите размера на новата си сметка; да бъдете информирани за наближаващия краен срок за плащане; да ви уведомим кога ще отчитаме водомерите ви...
18 01 2019
Publications 151 - 175