Мениджърски състав

УПРАВИТЕЛ

д-р инж. Сава Иванов Савов  − управител на "ВиК" ООД − Русе от 16.03.2006 година

Русенски университет "Ангел Кънчев" − град Русе,
специалност: "Технология на машиностроенето";
научна и образователна степен: "доктор".


ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР

д-р инж. Малин Русев Бирков − главен инженер на "ВиК" ООД − Русе от 2014 година

ВИАС − град София, специалност "Хидромелиоративно строителство";
Институт за следдипломна квалификация към УНСС − гр. София,
специалност: "Икономика и мениджмънт на ВиК сектора",
научна и образователна степен: "доктор".


ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Галя Тодорова Влаева − главен счетоводител на "ВиК" ООД − Русе от 1996 година

ВФСИ "Димитър Ценов" − град Свищов, специалност "Счетоводна отчетност";
Русенски университет "Ангел Кънчев" − град Русе, специалност "Право".