Плащане на сметки

В брой

Адреси, на които можете да платите сметките си:

За град РУСЕ:

Информационен център на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Русе
Адрес: ул. "Цариград" 7; 
Работно време: от понеделник до петък: от 800 до 1700 ч.

За град БЯЛА:

Производствено експлоатационен район на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Русе
Адрес: ул. "Георги Бенковски" 52, тел.: 0817/ 722 03; 
Работно време: от понеделник до петък: от 800 до 1200 ч. и от 1300 ч. до 1700 ч.

За град ДВЕ МОГИЛИ:

Производствено експлоатационен район на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Русе
Адрес: ул. "Баба Тонка" 3, тел.: 08141/ 20 21; 
Работно време: от понеделник до петък: от 745 до 1215 ч. и от 1300 ч. до 1630 ч.

В офисите на нашите партньори:

"Български пощи" ЕАД
Адрес: Във всички пощенски станции във всички населени места на територията на област Русе, както и селата Каменово, Равно, Просторно и Топчии. Намерете пощенска станция близо до Вас 

 

"Изипей" АД (EasyPay): Намерете офис близо до Вас (допълнителна информация на: www.easypay.bg)

През интернет

► Модул за електронно плащане в уебсайта на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе 

Разплащането се извършва чрез секция „Проверка и плащане на сметки“ в уебсайта на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на адрес: www.vik-ruse.com. За да се възползвате от услугата, е необходимо да въведете в интернет модула своя абонатен номер и ЕГН/ЛНЧ (за физически лица) или абонатен номер и Булстат или друго (за юридически лица). След въвеждане на данните ще получите информация за дължимите от Вас суми, които може да заплатите веднага.

 

► Системата на "ИПЕЙ" АД  

Плащането по Интернет (система e-pay) става на сайта www.epay.bgИзисква се абонатен номер. Ако желаете да платите дължими суми за вода, трябва да изберете ВиК ООД - Русе от списъка с регистрираните търговци. При въвеждането на абонатния номер трябва да се спазят следните условия: абонатният номер трябва да бъде с размер 7 цифри. Ако вашият абонатен номер е с по-малък размер, трябва да го допълните с водещи нули, например: ако номерът е във вида: 1234, въвеждате 0001234; ако е 12345, въвеждате 0012345; ако е 123456, въвеждате 0123456
Информацията за задълженията на клиентите се подготвя и актуализира от ВИК Русе ежедневноПрез системата могат да се плащат и просрочени сметки.

► Системата на "Транскарт файненшъл сървисис" ЕАД  

Притежателите на карти Транскарт могат да заплатят сметките си за вода, като направят регистрация чрез индивидуалния си клиентски профил в системата www.transcard.bg или с подаване на заявление. Повече информация на адрес: http://www.transcard.bg/?page_id=213.
Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД Ви предлага следните възможности за плащане на битови сметки:

  • автоматично плащане – ако изберете тази възможност, всички заявени сметки ще бъдат платени автоматично в момента, в който възникнат. По желание Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД може да Ви известява за всяко извършеното плащане чрез e-mail или чрез SMS;

  • плащане след потвърждение – ако изберете тази възможност, ще получавате уведомление по e-mail или чрез SMS за размера и вида на всяко възникнало задължение. За да платите това задължение, влезете във Вашия индивидуален клиентски профил от раздел „Битови сметки онлайн” изберете „Регистрирани сметки” и натиснете бутона „Плати” срещу желаната от Вас сметка. Ако сте се регистрирали за известяване чрез SMS, при всяко възникване на задължение ще получавате SMS с уникален 4 цифрен код. Изпратете обратно SMS с този код на телефон 170017 и Вашето задължение ще бъде платено.

През банкомат

Система B-PAY  

Можете да платите сметката си за вода чрез менюто "Други услуги" на банкоматите. Изберете опцията "B-pay" и въведете един от кодовете на ВиК Русе - 50104 или 50105. 
При въвеждането на абонатния номер трябва да се спазят следните условия: Абонатният номер трябва да бъде с размер 7 цифри. Ако Вашият абонатен номер е с по-малък размер трябва да го допълните с водещи нули, например: ако номерът е във вида: 1234, въвеждате 0001234; ако е 12345, въвеждате 0012345; ако е 123456, въвеждате 0123456. 
На екрана на банкомата се извежда сумата на задължението за въведения абонатен номер и наличността по картовата сметка на клиента. Потвърждаването на плащането става с въвеждане на ПИН-кода на картата. След плащането чрез банкомата се отпечатва бележка с информация за извършената операция. Могат да се ползват не само национални дебитни карти, но и международни дебитни и кредитни карти – VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro.

По банков път

►  Разплащателна сметка  

Плащането по разплащателна сметка е удобно – спестява Ви време, ефективно е, извършва се автоматично и е сигурно.

 

►  Банков превод  

Клиентите - физически и юридически лица могат да плащат по следните банкови сметки:

ИНВЕСТБАНК АД:
BIC: IORTBGSF 
IBAN: BG63IORT73791030043001

Моля, посочвайте в платежното абонатния си номер!