Ремонтните дейности, планирани за 21.07.2022 г., ще продължат до 23:30 ч. днес
21 юли 2022

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД  Русе“

 

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради технически причини е необходимо ремонтните дейности по водопроводната мрежа в гр. Русе, планирани за 21.07.2022 г.,  да продължат до 23:30 ч. днес. Възможно е да бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите в кв. „Здравец - изток“, кв. „Родина - 1“, кв.  „Родина - 2“, кв. „Родина - 4“ и на потребители по ул. „Шести септември“, ул. „Борисова“ , ул. „Николаевска“, бул. „Мидия-Енос“ и ул. „Братя Миладинови“.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

 

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“