Организационна структура
 •  
  Общо събрание

   
 •  
  Контрольор

   
 •  
  Управител
   
 •  
   
   

   
  •  
   Финансови контрольори
    
  •  
   Безопасност и здраве на труда
    
  •  
   Звено ИТК
    
  •  
   Юрисконсулт
    
  • Специалист комуникации
  •  
   Защита на данните
    
  •  
   Лаборатория изпитване води
    
  •  
   ПСОВ Русе
    
  •  
   ПСОВ Бяла
    
  •  
   Ръководител проекти
    
  •  
   Технически надзор
    
 •  
  Производствено експлоатационни райони
   
  •  
   ПЕР Борово
    
  •  
   ПЕР Бяла
    
  •  
   ПЕР Ветово
    
  •  
   ПЕР Две могили
    
  •  
   ПЕР Иваново
    
  •  
   ПЕР Ново село
    
  • ПЕР Русе
  •  
   ПЕР Сливо поле
    
  •  
   ПЕР Ценово
    
  •  
   ПЕР Щръклево
    
  •  
   ВС Сливо поле
    
 •  
  Техническо направление
   
  •  
   Главен инженер
    
  •  
   Производствен отдел
    
  • Енерго механичен отдел
  • Технически отдел
  • Централен диспечерски пункт 
  •  
   Водомерно стопанство
    
 •  
  Финансово икономическо направление
   
  •  
   Ръководител ФИН
    
  • Финансово счетоводен отдел
  •  
   Продажби
    
  •  
   Човешки ресурси
    
  • Вътрешно ведомствен контрол
  •  
   Доставки и складови дейности
    
 •  
  Административно спомагателно направление
   
  •  
   Ръководител АСН
    
  •  
   Обществени поръчки
    
  • Административна служба
  •  
   РМЦ и автотранспорт
    
  •  
   Инвеститорски контрол