Организационна структура
 •  
  Общо събрание

   
 •  
  Контрольор

   
 •  
  Управител
   
 •  
   
   
  •  
   Звено ИТК
    
  •  
   Административна служба
    
  •  
   Лаборатория изпитване води
    
  •  
   ПСОВ Русе
    
  •  
   ПСОВ Бяла
    
  •  
   Юрисконсулт
    
  •  
   Здраве и безопасност на труда
    
  •  
   Търговия и обществени поръчки
    
  •  
   Финансов контрольор
    
  •  
   Специалист комуникации
    
 • Производствено
  експлоатационни
  райони
  •  
   ПЕР Борово
    
  •  
   ПЕР Бяла
    
  •  
   ПЕР Ветово
    
  •  
   ПЕР Две могили
    
  •  
   ПЕР Иваново
    
  •  
   ПЕР Ново село
    
  •  
   ПЕР Русе
   ТЕР I, ТЕР II, ТЕР III, Канална група
  •  
   ПЕР Сливо поле
    
  •  
   ПЕР Ценово
    
  •  
   ПЕР Щръклево
    
  •  
   ВС Сливо поле
    
 • Производствено
  техническо
  направление
  •  
   Главен инженер
    
  •  
   Производствено технически отдел
    
  •  
   Енерго механичен отдел
   Звено КИПиА
  •  
   Инвеститорски контрол
    
  •  
   Централен диспечерски пункт
    
  •  
   РМЦ и Автотранспорт
    
  •  
   Водомерно стопанство
    
 • Финансово
  икономическо
  направление
  •  
   Ръководител ФИН
    
  •  
   Финансово счетоводен отдел
    
  •  
   Продажби
    
  •  
   Човешки ресурси
    
  •  
   Вътрешно ведомствен контрол