Преустановява се подаването на показания на телефонните номера в Информационния център на „ВиК“ ООД – Русе
30 януари 2023

 

Уважаеми клиенти,

В резултат на зачестили сигнали от потребители относно невъзможност за предоставяне на данни за потреблението на обявените за тази цел телефонни номера поради сериозната натовареност на телефонните линии в Информационния център на „ВиК“ ООД – Русе екипът ни взе решение да се преустанови подаването на показания по телефона. Информационният ни център спира да приема показания, подадени по телефона, от 01.02.2023 г.

С цел осигуряване на максимална коректност при събирането на данни за потреблението ще се извършва визуално

 

 

Вярваме, че мярката ще спомогне за подобряване на отчетността, като ще ограничи вероятността от регистриране на неточности при подаването на данни.

Припомняме Ви, че съгласно чл. 23., ал. 2 от Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите на ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе (ОУ) Отчитането на индивидуалните водомери след общия водомер се осъществява най-малко веднъж на три месеца до 24 часа след отчитането на общия водомер. В чл. 23, ал. 3 се посочва, че В междинните периоди между два отчета ВиК операторът ежемесечно начислява количество изразходвана вода, определено въз основа на средния месечен разход от предходните два отчета. След отчитане на показанията на водомерите количеството вода се изравнява в съответствие с реалното потребление.

Ако не осигурите достъп за визуално отчитане на показанията на измервателните уреди, ВиК дружеството няма как да получи информация за реално изразходваните количества. Отговорността за осигуряването на достъп до водомерите е на потребителите, затова призоваваме гражданите да съдействат на служителите ни при извършване на визуално отчитане.

Датата на отчитане може да разберете по три начина:

като посетите раздел „График за отчитане“ в уебсайта ни на следния адрес: https://www.vik-ruse.com/prowerka-na-grafik;

от съобщението за предстоящо отчитане, което отчетниците поставят предварително на видно място във Вашата сграда и
чрез мобилното ни приложение ВиК-Русе, което може да изтеглите от Google Play.

 

В случай че нямате възможност да осигурите достъп до измервателния уред в деня на отчитане, може да подадете данни за потреблението си онлайн чрез раздел „Домакинства“, подраздел „Самоотчитане на водомер“ в уебсайта на „ВиК“ ООД – Русе на следния адрес: https://www.vik-ruse.com/domakinstva/samootchitane. Извършването на самоотчитане се допуска само ако водомерът Ви е изправен и пломбиран.

 

Възможността за подаване на показания по електронен път не елиминира задължението на потребителите да осигуряват достъп на отчетниците за извършване на визуално отчитане на водомера.

Заплащането на дължимите суми за консумирана вода е ежемесечно.

Разчитаме на Вашето съдействие!

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе