Водопроводни услуги
Наименование на услугата   Мярка Цена в лв. без ДДС ДДС лв. Крайна цена лв.
Проверка на водопроводна инсталация по желание на потребители   1 ч/ч 12.00 2.40 14.40
Зареждане на водопроводи, водопроводни съоръжения, уредби и инсталации с питейна вода   1 бр. 192.00 38.40 230.40
Смяна на СК след водомерен възел със СК на клиента          
* за СК 1/2" до 3/4"   1 бр. 19.00 3.80 22.80
* за СК 1" до 3"   1 бр. 28.50 5.70 34.20
Смяна на глава на СК след водомерен възел          
* за глава на СК 1/2" до 3/4"   1 бр. 9.50 1.90 11.40
* за глава на СК 1" до 3"   1 бр. 15.00 3.00 18.00
Поправка на стари и направа на нови В и К инсталации с материали на клиента          
* работа   1 ч. 12.00 2.40 14.40
* отиване до и връщане от обекта, вкл. и ръчно пренасяне на инструменти в чертите на селището   1 бр. 1.60 0.32 1.92
* времето за пътуване до обекта   1 ч. 1.60 0.32 1.92
Откриване на водопроводно или кабелно трасе с METROTEX 810 до   50 м. 20.00 4.00 24.00
* за всеки започнати следващи   50 м. 10.00 2.00 12.00
Измерване на дебит с УЛТРАЗВУКОВ РАЗХОДОМЕР   1 ч/ч 20.00 4.00 24.00
Откриване на водопроводни течове със специализирана апаратура  за всички райони без район Русе   1 бр. 24.00 4.80 28.80
- за услугата се заплаща депозит   1 бр. 60.00 12.00 72.00
Откриване на водопроводни течове със специализирана апаратура  за район Русе

л/мин (1*)

0-100 м.    100-300 м.   над 300 м.
  0 - 6 30.00 48.00   73.00
(Към посочените цени се начислява ДДС) 6 - 20 77.00 117.00   192.00
  20 - 40 117.00 192.00   309.00
  над 40 192.00 291.00   437.00
- за услугата се заплаща депозит 1 бр. 67.00 13.40   80.40
Пробиване отвор на водопровод под налягане с пробивна машина HAWLE          
- за водопровод с диаметър от Ф60 мм до Ф100 мм   1 бр. 117.00 23.40 140.40
- за водопровод с диаметър от Ф101 мм до Ф200 мм   1 бр. 146.00 29.20 175.20
- за водопровод с диаметър над Ф201 мм   1 бр. 175.00 35.00 210.00
Свързване на ПЕВП тръби и части на челна заварка   1 мсм 96.00 19.20 115.20

Този ценоразпис е утвърден със Заповед № З-79/04.10.2022 г. и влиза в сила от 10.10.2022 г.

1* Дебит на теча в литри за минута