Водопроводни услуги
Наименование на услугата   Мярка Цена в лв. без ДДС Крайна цена лв.
Проверка на водопроводна инсталация по желание на потребители   1 ч/ч 9.17 11.00
Зареждане на водопроводи, водопроводни съоръжения, уредби и инсталации с питейна вода   1 бр. 151.67 182.00
Смяна на СК след водомерен възел със СК на клиента        
* за СК 1/2" до 3/4"   1 бр. 15.00 18.00
* за СК 1" до 3"   1 бр. 22.50 27.00
Смяна на глава на СК след водомерен възел        
* за глава на СК 1/2" до 3/4"   1 бр. 7.50 9.00
* за глава на СК 1" до 3"   1 бр. 11.50 13.80
Поправка на стари и направа на нови В и К инсталации с материали на клиента        
* работа   1 ч. 7.67 9.20
* отиване до и връщане от обекта, вкл. и ръчно пренасяне на инструменти в чертите на селището   1 бр. 1.25 1.50
* времето за пътуване до обекта   1 ч. 1.25 1.50
Откриване на водопроводно или кабелно трасе с METROTEX 810 до   50 м. 15.00 18.00
* за всеки започнати следващи   50 м. 7.67 9.20
Измерване на дебит с УЛТРАЗВУКОВ РАЗХОДОМЕР   1 ч/ч 15.00 18.00
Откриване на водопроводни течове със специализирана апаратура  за всички райони без район Русе   1 бр. 18.33 22.00
- за услугата се заплаща депозит   1 бр. 47.92 57.50
Откриване на водопроводни течове със специализирана апаратура  за район Русе

л/мин (1*)

0-100 м.    100-300 м. над 300 м.
  0 - 6 23.00 38.00 57.50
(Към посочените цени се начислява ДДС) 6 - 20 61.00 92.00 151.80
  20 - 40 92.00 151.80 243.80
  над 40 151.80 230.00 345.00
- за услугата се заплаща депозит   1 бр. 52.50 63.00
Пробиване отвор на водопровод под налягане с пробивна машина HAWLE        
- за водопровод с диаметър от Ф60мм до Ф100мм   1 бр. 92.00 110.40
- за водопровод с диаметър от Ф101мм до Ф200мм   1 бр. 115.00 138.00
- за водопровод с диаметър над Ф201мм   1 бр. 138.00 165.60
Свързване на ПЕВП тръби и части на челна заварка   1 мсм 75.83 91.00

Този ценоразпис е утвърден със Заповед № З-70/26.04.2018 г. и влиза в сила от 01.05.2018 г.

1* Дебит на теча в литри за минута