Актуална информация
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на водопровод по улица "Плиска" в село Смирненски на 19.12.2020 г. от 9:00 до 14:00 часа ще бъде нарушено нормалното водоподаване на...
17 12 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на водопровод по улици "Патриарх Евтимий" и "Васил Петлешков" в град Борово на 16.12.2020 г. от 9:00 до 17:00 часа ще бъде частично нарушено нормалното водоподаване на потребителите...
15 12 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради аварийна реконструкция на водопровод по улица "Кирил и Методий" в село Бъзън на 15.12.2020 г. от 9:00 до 17:00 часа ще бъде нарушено нормалното водоподаване на...


14 12 2020
Уважаеми потребители, вуедомяваме Ви, че поради аварийна реконструкция на външен водопровод в района на помпена станция Тетово и водонапорна кула Тетово на 15.12.2020 г. от 8:00 до 17:00 часа ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите в...
14 12 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на нова водопроводна връзка на МБАЛ "Медика" на 07.12.2020 г. от 8:30 до 16:30 часа ще бъде нарушено нормалното водоподаване...


04 12 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на нова водопроводна връзка на 07.12.2020 г. от 9:00 до 16:30 часа ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите по улица...


04 12 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни работи по електропреносната мрежа от ЕРП Север, ще бъде нарушено нормалното водоподаване на:


01 12 2020
Във връзка с удължаването на извънредната епидемична обстановка, свързана с COVID-19, и на основание Заповед № З-7/28.01.2021 г. на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе Ви уведомяваме за следното:
27 11 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващи водопроводи и подвързване на подменени сградни водопроводни отклонения на 30.11.2020 г. от 9:00 до 17:00 часа...


27 11 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подмяна на външен водопровод в района на село Ново село на 26.11.2020 г.


25 11 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващи водопроводи и подвързване на подменени сградни водопроводни отклонения на 24.11.2020 г...
23 11 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващи водопроводи и подвързване на подменени сградни водопроводни отклонения... 


20 11 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни работи от ЕРП Север  в периода от 18.11.2020 г. до 20.11.2020 г....
18 11 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради аварийна реконструкция на вопропровод на 19.11.2020 г. от 9:00 до 17:00 ч. ще бъде...
18 11 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на нова водопроводна връзка на 11.11.2020 г. от 9:00 до 16:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване в...


09 11 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради аварийна реконструкция на водопровод и направа на връзки със съществуващ водопровод...
04 11 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради превключване към нов водопровод в с. Николово (общ. Русе) на 02.11.2020 г...
30 10 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подвързване на новоизграден участък от уличен водопровод по ул. „Ягода“ в кв. „Долапите“, гр. Русе, на 02.11.2020 г...
30 10 2020

Уважаеми потребители, поради усложнената епидемична обстановка в страната от 26.10.2020 г. временно няма да се приемат граждани в производствено-техническия ни отдел на ул. „Добруджа“ № 6, но служителите...


26 10 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващ водопровод и подвързване на нови сградни водопроводни отклонения на...


22 10 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки на реконструиран водопровод със съществуващ водопровод на 21.10.2020 г. от 9:00 до 17:00 ч...


20 10 2020
Протокол №1 от заседание на комисия за провеждане на процедура за подбор на трима външни членове на одитния комитет ...
20 10 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подмяна на спирателен кран на ул. „Ропотамо“ № 33 в гр. Русе на 12.10.2020 г. от 9:00 до 15:00 ч...


09 10 2020
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...
09 10 2020
След сключване на договор за възлагане на обществена поръчка с фирма „Никман канал сервиз“ ЕООД – гр. Варна започна почистване на колектор „Чародейка“, като се предвижда в рамките на изпълнение на дейностите по отстраняване на наносите да бъде почистен и извозен около 822 м3 отпадъчен продукт...
07 10 2020
Publications 51 - 75