Актуална информация

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подвързване на нов водопровод по ул. „Розова долина“ в гр. Русе на 23.05.2022 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонати по ул. „Розова долина“, ул. „Люляк“ и ул. „Преспа“. Поради подвързване на новоизграден водопровод по ул. „Алеи Възраждане“ в гр. Русе на 25.05.2022 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на ОУ „Братя Миладинови“, бл. „Ропотамо“, бл. „Бистрица“, бл. „Тракия“, бл. „Мизия“, бл. „Възраждане“, бл. „Бисер“, ул. „Алеи Възраждане“ № 38А, № 38Б и № 32...


20 05 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради пресвързване на временен водопровод по ул. „Македония“ в гр. Русе на 18.05.2022 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване по ул. „Македония“, ул. „Петрана Обретенова“ и ул. „Васил Кънчев“ и частично по ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Лом“ и бул. „Мидия-Енос“...


16 05 2022

Уважаеми дами и господа, комуникацията чрез телефонните линии в административната ни сграда на ул. „Цариград“ № 7 е затруднена поради проблем в мрежата на телефонния оператор. За да се свържете с нас, моля, използвайте контактната форма в рубрика „Често задавани въпроси“ в уебсайта ни, достъпна на следния адрес: https://www.vik-ruse.com/vaprosi...


13 05 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подвързване на новоизграден водопровод по ул. „Алеи Възраждане“ в гр. Русе на 17.05.2022 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите в бл. „Бисер“,  ул. „Алеи Възраждане“ № 32, № 36 и № 38, в бл. „Мизия“, бл. „Тракия“, бл. „Бистрица“, бл. „Ропотамо“, ОУ „Братя Миладинови“, бл. „Близнаци“, ресторант „Дунавски кът“, комплекс „Норд“...


13 05 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на монтаж на спирателен кран по ул. „Филип Станиславов“ в гр. Русе на 16.05.2022 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване в кв. „Чародейка Г- Север“ и в. з. Касева чешма...


12 05 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради възникнали трудности при извършване на пресвързването на новопроектиран уличен водопровод по ул. „Морава“ и ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в кв. „Средна кула“, гр. Русе, предвидено за 12.05.2022 г., се налага удължаване на периода, по време на който ще бъде нарушено нормалното водоподаване, до 22:00 ч. днес, като ще бъдат засегнати следните абонати...


12 05 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на водопроводни връзки в с. Ценово на 12.05.2022 г. от 8:00 до 16:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонати по ул. „Янтра“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Кирил и Методий“...


11 05 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на нова водопроводна връзка по бул. „Тутракан“ в гр. Русе на 16.05.2022 г. от 8:30 до 16:30 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонати в кв. „Тракция“, както и на абонати по бул. „Тутракан“ от моста до бившия ЛВЗ до ул. „Тракция“...


11 05 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради пресвързване на новопроектиран уличен водопровод по ул. „Морава“ и ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в кв. „Средна кула“, гр. Русе, на 12.05.2022 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на следните абонати...


10 05 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа и пресвързване на новопроектиран водопровод в участъка от ул. „Св. Димитър Басарбовски“ до ул. „Даскал Аверкий“ в гр. Русе на 10.05.2022 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по следните улици в кв. „Новата махала“: ул. „Св. Петка“...


05 05 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подвързване на новоизграден водопровод по ул. „Алеи Възраждане“ в гр. Русе на 10.05.2022 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите в следните жилищни блокове: бл. „Цибър“, бл. „Осъм“, бл. „Росица“, бл. „Искър", бл. „Простор“...


05 05 2022

Уважаеми клиенти, бихме искали да Ви уведомим, че поради планирано извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия и прекъсване на електрозахранването от страна на „ЕРП Север“ на 04.05.2022 г. (сряда) в сградата на Централното управление на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на ул. „Добруджа“ № 6 в гр. Русе няма да се извършват административни услуги.


03 05 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на вързки на нов водопровод със съществуващи водопроводи, подмяна и пресвързване на СВО в кв. „Средна кула“, гр. Русе, на 03.05.2022 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по ул. „Й. Йовков“ в участъка от ул. „Ардино“ до ул. „Грудово“...


29 04 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки на нов водопровод със съществуващи водопроводи, подмяна и пресвързване на СВО в кв. „Долапите“, гр. Русе, на 03.05.2022 г. от 8:30 до 22:30 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по следните улици: ул. „Кула“, ул. „Владая“, ул. „Хан Пресиян“, ул. „Несебър“, ул. „Албена“, ул. „Тополовград“, ул. „Белослав“, ул. „Кремиковци“, ул. „Бяла паланка“...


29 04 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на пресвързване на СВО към подменен участък от водопровод в с. Борисово (общ. Сливо поле) на 04.05.2022 г. от 10:00 до 19:30 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по следните улици в селото: ул. „Баба Тонка“, ул. „Рила“, ул. „Пирин“, ул. „Шар планина“, ул. „Беласица“ и ул. „Средна гора“...


29 04 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа и пресвързване на водопровод в с. Ценово на 27.04.2022 г. от 9:00 до 16:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонати по ул. „Янтра“ и ул. „П. Пенев“...


26 04 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подвързване на новоизграден водопровод по ул. „Алеи Възраждане“ в гр. Русе на 27.04.2022 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите в бл. „Струмица“, бл. „Росица“, бл. „Осъм“, бл. „Цибър“ и бл. „Искър“...


21 04 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подвързване на новоизграден водопровод по ул. „Алеи Възраждане“ в гр. Русе на 19.04.2022 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по ниските и средните етажи в бл. „Лом“, бл. „Вит“, бл. „Огоста“...


18 04 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради пресвързване на новоизградена водомерна шахта към съществуващ водопровод в кръстовището на ул. „Морава“ и ул. „Зора“ в кв. „Средна кула“, гр. Русе, на 20.04.2022 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по ул. „Зора“ в участъка от ул. „Цанко Дюстабанов“ до ул. „Морава“...


18 04 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на пресвързване на реконструиран участък от водопровод в кв. „Долапите“, гр. Русе, на 18.04.2022 г. от 8:30 до 18:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по следните улици: ул. „Кула“, ул. „Владая“, ул. „Хан Пресиян“, ул. „Несебър“...


14 04 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради пресвързване на реконструиран участък от водопровод в кв. „Средна кула“, гр. Русе, на 14.04.2022 г. от 9:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по следните улици...


13 04 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на нова водопроводна връзка в гр. Мартен на 15.04.2022 г. от 13:00 до 15:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите в района на земеделска кооперация „Мартен“...


13 04 2022

Уважаеми клиенти, бихме искали да Ви уведомим, че обявеното за 15.04.2022 г. прекъсване на електрозахранването в сградата на Централното управление на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе във връзка с планово обслужване на съоръженията...


13 04 2022

Уважаеми клиенти, бихме искали да Ви уведомим, че поради планирано извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия и прекъсване на електрозахранването от страна на „ЕРП Север“ на 15.04.2022 г. (петък) в сградата...


12 04 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради неблагоприятни атмосферни условия дейностите по направа на връзки към съществуващ водопровод в с. Ценово, предвидени за 11.04.2022 г., ще се извършат на 12.04.2022 г. от 9:00 до 16:00 часа, като в посочения времеви интервал ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите...


11 04 2022
Publications 51 - 75