Актуална информация

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че в знак на траур във връзка с кончината на д-р инж. Сава Савов, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Русе, днес (04.07.2022 г.) Централното управление на дружеството, което се намира в гр. Русе на ул. „Добруджа“ № 6, няма да работи с клиенти.„Водоснабдяване и канализация“ ООД - Русе


04 07 2022

На 30.06.2022 г. ни напусна Сава Иванов Савов – дългогодишен управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе...


01 07 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради липса на ел. напрежение на 16.06.2022 г. от 9:00 до 14:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване в с. Ряхово (общ. Сливо поле).


15 06 2022

Уважаеми дами и господа, комуникацията чрез телефонните линии в административната ни сграда на ул. „Цариград“ № 7 днес ще бъде затруднена поради скъсан оптичен кабел. За да се свържете с нас, моля, използвайте контактната форма в рубрика „Често задавани въпроси“ в уебсайта ни, достъпна на следния адрес: https://www.vik-ruse.com/vaprosi.


08 06 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради усложнената обстановка вследствие на силната буря, придружена с дъжд и градушка, работата по обявената направа на връзки на новоизграден главен водопроводен клон по бул. „Липник“ със съществуващи водопроводи започна по-късно от посочения час...


06 06 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подвързване на новоизграден водопровод по ул. „Алеи Възраждане“ в гр. Русе на 03.06.2022 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по алея „Роза“, алея „Младост“, алея „Лилия“, ул. „Братя Обретенови“, на СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков“ и на потребители в Парка на младежта, вкл. на Католическото училище и АЕГ „Гео Милев“...


31 05 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на водопроводни връзки в с. Ценово на 02.06.2022 г. от 8:00 до 16:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонати по ул. „Христо Ботев“, ул. „Ропотамо“ и ул. „Кирил и Методий“...


31 05 2022
На основание Решение № БП-Ц-4 от 31.05.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и Заповед № З-44/31.05.2022 г. на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе се въвеждат нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, както следва:
31 05 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради изграждане на връзки на нов водопровод със съществуващи водопроводи, подмяна и пресвързване на сградни водопроводни отклонения в кв. „Средна кула“, гр. Русе, на 31.05.2022 г. от 8:30 до 18:30 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по следните улици...


30 05 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки на новоизграден главен водопроводен клон по бул. „Липник“ със съществуващи водопроводи на 01.06.2022 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по...


30 05 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подвързване на новоизграден водопровод по ул. „Алеи Възраждане“ в гр. Русе предстои временно да бъде нарушено нормалното водоподаване на абонати в различни участъци по горепосочената улица...


27 05 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзка на новоизграден водопроводен клон по бул. „Липник“ с клон по ул. „Юндола“ в гр. Русе на 30.05.2022 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите в бл. № 4 на ул. „Юндола“, както и на подстанция на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД...


27 05 2022

Уважаеми потребители, бихме искали да Ви уведомим, че във връзка с ремонтни дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“ през следващите дни предстои да бъде нарушено нормалното водоподаване на абонати в няколко района на гр. Русе...


25 05 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на подвързване на реконструиран участък от водопровод в гр. Русе на 26.05.2022 г. от 8:30 до 16:30 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонати в местност Хаджигенова чешма, фирма „Септона България“ АД, фирма „Берус“ ООД, ВСК „Хиподрум“...


23 05 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на водопроводни връзки в с. Ценово на 23.05.2022 г. от 8:00 до 16:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонати по ул. „Странджа“, ул. „Филип Тотю“ и ул. „Кирил и Методий“...


20 05 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подвързване на нов водопровод по ул. „Розова долина“ в гр. Русе на 23.05.2022 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонати по ул. „Розова долина“, ул. „Люляк“ и ул. „Преспа“. Поради подвързване на новоизграден водопровод по ул. „Алеи Възраждане“ в гр. Русе на 25.05.2022 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на ОУ „Братя Миладинови“, бл. „Ропотамо“, бл. „Бистрица“, бл. „Тракия“, бл. „Мизия“, бл. „Възраждане“, бл. „Бисер“, ул. „Алеи Възраждане“ № 38А, № 38Б и № 32...


20 05 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради пресвързване на временен водопровод по ул. „Македония“ в гр. Русе на 18.05.2022 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване по ул. „Македония“, ул. „Петрана Обретенова“ и ул. „Васил Кънчев“ и частично по ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Лом“ и бул. „Мидия-Енос“...


16 05 2022

Уважаеми дами и господа, комуникацията чрез телефонните линии в административната ни сграда на ул. „Цариград“ № 7 е затруднена поради проблем в мрежата на телефонния оператор. За да се свържете с нас, моля, използвайте контактната форма в рубрика „Често задавани въпроси“ в уебсайта ни, достъпна на следния адрес: https://www.vik-ruse.com/vaprosi...


13 05 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подвързване на новоизграден водопровод по ул. „Алеи Възраждане“ в гр. Русе на 17.05.2022 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите в бл. „Бисер“,  ул. „Алеи Възраждане“ № 32, № 36 и № 38, в бл. „Мизия“, бл. „Тракия“, бл. „Бистрица“, бл. „Ропотамо“, ОУ „Братя Миладинови“, бл. „Близнаци“, ресторант „Дунавски кът“, комплекс „Норд“...


13 05 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на монтаж на спирателен кран по ул. „Филип Станиславов“ в гр. Русе на 16.05.2022 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване в кв. „Чародейка Г- Север“ и в. з. Касева чешма...


12 05 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради възникнали трудности при извършване на пресвързването на новопроектиран уличен водопровод по ул. „Морава“ и ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в кв. „Средна кула“, гр. Русе, предвидено за 12.05.2022 г., се налага удължаване на периода, по време на който ще бъде нарушено нормалното водоподаване, до 22:00 ч. днес, като ще бъдат засегнати следните абонати...


12 05 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на водопроводни връзки в с. Ценово на 12.05.2022 г. от 8:00 до 16:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонати по ул. „Янтра“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Кирил и Методий“...


11 05 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на нова водопроводна връзка по бул. „Тутракан“ в гр. Русе на 16.05.2022 г. от 8:30 до 16:30 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонати в кв. „Тракция“, както и на абонати по бул. „Тутракан“ от моста до бившия ЛВЗ до ул. „Тракция“...


11 05 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради пресвързване на новопроектиран уличен водопровод по ул. „Морава“ и ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в кв. „Средна кула“, гр. Русе, на 12.05.2022 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на следните абонати...


10 05 2022

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа и пресвързване на новопроектиран водопровод в участъка от ул. „Св. Димитър Басарбовски“ до ул. „Даскал Аверкий“ в гр. Русе на 10.05.2022 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по следните улици в кв. „Новата махала“: ул. „Св. Петка“...


05 05 2022
Publications 51 - 75