Канал и изпомпване
Наименование на услугата Коефициент Мярка Цена в лв. без ДДС Крайна цена лв.
Отпушване и почистване на уличен отток за фирмени ВиК мрежи   1 бр. 75.83 91.00
Почистване на ревизионна шахта за фирмени ВиК мрежи:        
- до 3 м.   1 м3 45.83 55.00
- от 3 до 4 м.   1 м3 68.33 82.00
- над 4 м.   1 м3 90.83 109.00
Почистване на ревизионни шахти от мазни вещества за обекти за обществено хранене и обекти с маслозадържатели:        
- до 3 м.   1 м3 91.83 109.00
- от 3 до 4 м.   1 м3 136.67 164.00
- над 4 м.   1 м3 182.50 219.00
Почистване на маслозадържател   1 м3 253.00 303.60
Отпушване и почистване на хоризонтална канализация на дълбочина до 1м. - за всеки лин.м. дължина по диаметри:        
* Ф 150   1 м. 10.50 12.60
* Ф 200   1 м. 12.17 14.60
* Ф 250   1 м. 15.00 18.00
* Ф 300   1 м. 20.00 24.00
* Ф 400   1 м. 22.50 27.00
* Ф 500   1 м. 25.83 31.00
* Ф 600   1 м. 30.00 36.00
* Ф 1000   1 м. 36.67 44.00
за по-големи дълбочини се прилагат коефициенти:        
- до 2 м. 1.2      
- до 3 м. 1.3      
- до 4 м. 1.5      
- над 4 м. 2.0      
Отпушване и почистване на хоризонтална канализация от мазни вещества за обекти за обществено хранене и обекти с маслозадържатели с дълбочина до 1 м.:        
* Ф 150 мм   1 м. 15.83 19.00
* Ф 200 мм   1 м. 18.25 21.90
* Ф 250 мм   1 м. 22.50 27.00
* Ф 300 мм   1 м. 29.75 35.70
* Ф 400 мм   1 м. 34.17 41.00
* до и над Ф 500 мм   1 м. 38.75 46.50
за по-големи дълбочини се прилагат коефициенти:        
- до 2 м. 1.2      
- до 3 м. 1.3      
- до 4 м. 1.5      
- над 4 м. 2.0      
Каналочистачна машина   1 мсм 425.00 510.00
    1 м/ч 53.33 64.00
    1 км 2.33 2.80
* преди извършване на услугата се заплаща депозит   1 бр. 37.92 45.50
Изпомпване на вода с използване на агрегат за ел.ток и помпа за мръсна вода   1 ч. 45.50 54.60
Изпомпване на вода с машина "ПРАГА", "ИФА"   1 мсм 364.17 437.00
    1 м/ч 45.83 55.00
    1 км 2.33 2.80
Изпомпване на вода с помпа ЗЬОФЕЛ с ел.агрегат   1 мсм 151.67 182.00
Инспекция на канал с видеокамера        
- до 50м и диаметър до 400мм - старо сградно канално отклонение или уличен канал   1 ч. 107.50 129.00
- до 50м и диаметър до 400мм - ново сградно канално отклонение   1 ч. 32.50 39.00
Отпушване и почистване на тръби и канали с машина Rodrum S13        
- до 10м     85.83 103.00
- над 10м (за всеки допълнителен метър)     8.33 10.00

 

Този ценоразпис е утвърден със Заповед № З-70/26.04.2018 г. и влиза в сила от 01.05.2018 г. и Заповед № З-16/30.01.2019 г.