Канал и изпомпване
Наименование на услугата Коефициент Мярка Цена в лв. без ДДС ДДС лв. Крайна цена лв.
Отпушване и почистване на уличен отток за фирмени ВиК мрежи   1 бр. 96.00 19.20 115.20
Почистване на ревизионна шахта за фирмени ВиК мрежи:          
- до 3 м.   1 м3 58.00 11.60 69.60
- от 3 до 4 м.   1 м3 87.00 17.40 104.40
- над 4 м.   1 м3 115.00 23.00 138.00
Почистване на ревизионни шахти от мазни вещества за обекти за обществено хранене и обекти с маслозадържатели:          
- до 3 м.   1 м3 115.00 23.00 138.00
- от 3 до 4 м.   1 м3 173.00 34.60 207.60
- над 4 м.   1 м3 230.00 46.00 276.00
Почистване на маслозадържател   1 м3 320.00 64.00 384.00
Отпушване и почистване на хоризонтална канализация на дълбочина до 1м. - за всеки лин.м. дължина по диаметри:          
* Ф 150   1 м. 14.00 2.80 16.80
* Ф 200   1 м. 16.00 3.20 19.20
* Ф 250   1 м. 19.00 3.80 22.80
* Ф 300   1 м. 25.00 5.00 30.00
* Ф 400   1 м. 30.00 6.00 36.00
* Ф 500   1 м. 33.00 6.60 39.60
* Ф 600   1 м. 38.00 7.60 45.60
* Ф 1000   1 м. 46.00 9.20 55.20
за по-големи дълбочини се прилагат коефициенти:          
- до 2 м. 1.2        
- до 3 м. 1.3        
- до 4 м. 1.5        
- над 4 м. 2.0        
Отпушване и почистване на хоризонтална канализация от мазни вещества за обекти за обществено хранене и обекти с маслозадържатели с дълбочина до 1 м.:          
* Ф 150 мм   1 м. 20.00 4.00 24.00
* Ф 200 мм   1 м. 23.00 4.60 27.60
* Ф 250 мм   1 м. 29.00 5.80 34.80
* Ф 300 мм   1 м. 38.00 7.60 45.60
* Ф 400 мм   1 м. 43.00 8.60 51.60
* до и над Ф 500 мм   1 м. 49.00 9.80 58.80
за по-големи дълбочини се прилагат коефициенти:          
- до 2 м. 1.2        
- до 3 м. 1.3        
- до 4 м. 1.5        
- над 4 м. 2.0        
Каналочистачна машина   1 мсм 544.00 108.80 652.80
    1 м/ч 68.00 13.60 81.60
    1 км 3.00 0.60 3.60
* преди извършване на услугата се заплаща депозит   1 бр. 48.00 9.60 57.60
Изпомпване на вода с използване на агрегат за ел.ток и помпа за мръсна вода   1 ч. 58.00 11.60 69.60
Изпомпване на вода с машина "ПРАГА", "ИФА"   1 мсм 464.00 92.80 556.80
    1 м/ч 58.00 11.60 69.60
    1 км 3.00 0.60 3.60
Изпомпване на вода с помпа ЗЬОФЕЛ с ел.агрегат   1 мсм 192.00 38.40 230.40
Инспекция на канал с видеокамера          
- до 50 м и диаметър до 400 мм - старо сградно канално отклонение или уличен канал   1 ч. 140.00 28.00 168.00
- до 50 м и диаметър до 400 мм - ново сградно канално отклонение   1 ч. 42.00 8.40 50.40
Отпушване и почистване на тръби и канали с машина Rodrum S13          
- до 10 м.   1 бр. 106.00 21.20 127.20
- над 10 м. (за всеки допълнителен метър)   1 бр. 10.50 2.10 12.60

 

Този ценоразпис е утвърден със Заповед № З-79/04.10.2022 г. и влиза в сила от 10.10.2022 г.