Твърдост на водата

Все повече хора оборудват кухните си с миялни машини. За улеснение при настройките им тук публикуваме информация за твърдостта на водата в Русе и областта.

Вода с твърдост:

  • от 0 dH до 6 dH (немски градуса) се смята за мека;
  • от 6 dH до 17 dH (немски градуса) е средно твърда;
  • над 17 dH (немски градуса) - много твърда.

Типичната стойност за твърдостта на водата в Русе и областта 15 dH (немски градуса) или - 5 mgeqv/l, т.е. тя е със средна твърдост.

Данни за твърдостта на питейната вода в Русенска област за 2021 г.

№ на зона на водоснабдяване Наименование на зоната на водоснабдяване Населени места

Твърдост,

mg-eqv/L

Твърдост, d°
/немски градуси/
1 Русе Русе град, Средна кула, Образцов чифлик, Долапите, Басарбово, ДЗС, Червена вода 5.80 16
2 Русе - Локомотив ТЕЦ, Месокомбинат 8.57 24
3 Николово с. Николово 7.11 20
4 Ново село с. Ново село 5.91 17
5 Хотанца с. Хотанца 8.31 23
6 Просена с. Просена 10.39 29
7 Долно Абланово с. Долно Абланово 7.51 21
8 Юделник с. Юделник 10.44 29
9 Сливо поле Сливо поле, Сандрово, Мартен, Борисово 5.80 16
10 Бабово с. Бабово 5.80 16
11 Голямо Враново Голямо Враново, Бръшлен 6.61 19
12 Малко Враново с. Малко Враново 8.89 25
13 Стамболово Стамболово, Кошарна 8.04 23
14 Ряхово с. Ряхово 5.18 15
15 Красен Красен, Нисово, Щръклево 6.80 19
16 Божичен Божичен, Иваново, Кошов 8.36 23
17 Червен с. Червен 6.07 17
18 Пиргово Пиргово, Мечка 5.75 16
19 Тръстеник с.Тръстеник 6.02 17
20 Вятово гр. Вятово 7.52 21
21 Писанец Писанец, Семерджиево, Ястребово, Бъзън 8.77 25
22 Смирненски с. Смирненски 6.74 19
23 Сеново гр. Сеново 9.12 26
24 Глоджево гр. Глоджево 6.89 19
25 Кривня с. Кривня 7.52 21
26 Борово гр. Борово 7.62 21
27 Брестовица с. Брестовица 10.65 30
28 Волово с. Волово 10.76 30
29 Батин 1 Обретеник, Горно Абланово, Екзарх Йосиф, Батин 7.87 22
30 Две Могили Две Могили, Табачка, Пепелина, Широково 7.78 22
31 Батишница с. Батишница 7.20 20
32 Бъзовец с. Бъзовец 7.18 20
33 Кацелово с. Кацелово 8.32 23
34 Острица с. Острица 8.55 24
35 Каран Върбовка с. Каран Върбовка 9.09 25
36 Чилнов с. Чилнов 10.30 29
37 Баниска Баниска, Могилино, Помен 8.18 23
38 Бяла Бяла, Стърмен, Бистренци, Пет кладенци, Ботров, Полско Косово 9.51 27
39 Копривец с. Копривец 9.10 25
40 Дряновец с. Дряновец 9.78 27
41 Лом Черковна с. Лом Черковна 8.10 23
42 Пейчиново Пейчиново, Босилковци 8.89 25
43 Ценово Ценово, Долна Студена 7.90 22
44 Батин 2 Беляново, Караманово, Кривина, Нов град, Белцов, Джулюница 7.87 22
45 Пиперково с. Пиперково 8.59 24
46 Топчии Топчии, Каменово, Равно, Просторно 8.50 24
50 Тетово  с. Тетово 7.48 21