Административни услуги
Наименование на услугата Мярка Цена без ДДС лв. ДДС лв. Крайна цена лв.
Откриване на партиди за отчитане        
* за население (при една партида) 1 бр. 22.00 4.40 26.40
- за всяка следваща 1 бр. 8.00 1.60 9.60
* за фирми (при една партида) 1 бр. 22.00 4.40 26.40
- за всяка следваща 1 бр. 8.00 1.60 9.60
* за инвалиди 85 % от общата сума        
Прехвърляне на партиди за отчитане        
* за население (при една партида) 1 бр. 9.00 1.80 10.80
- за всяка следваща 1 бр. 4.00 0.80 4.80
* за фирми (при една партида) 1 бр. 10.00 2.00 12.00
- за всяка следваща 1 бр. 5.00 1.00 6.00
* за инвалиди 85 % от общата сума        
Закриване на партиди и спиране на водоподаването        
* за водомери до 5 м3 включително 1 бр. 20.00 4.00 24.00
* за водомери от 10 до 20 м3 включително 1 бр. 25.00 5.00 30.00
* за водомери над 20 м3  1 бр. 30.00 6.00 36.00
* за инвалиди 85 % от общата сума        
Трайно прекъсване и преустановяване на водоподаването на ВиК услуги по чл.41 /Образец 14/ 1 бр. 20.00 4.00 24.00
Временно прекъсване и преустановяване на водоподаването на ВиК услуги по чл. 42 /Образец 15/ 1 бр. 25.00 5.00 30.00
Спиране и възстановяване на водоподаването от водомерния възел при неплащане на консумираната вода        
* за водомери до 5 м3 вкл. 1 бр. 25.00 5.00 30.00
* за водомери от 10 до 20 м3 вкл. 1 бр. 30.00 6.00 36.00
* за водомери над 20 м3 1 бр. 40.00 8.00 48.00
Спиране и възстановяване на водоподаването от тротоарен кран при неплащане на консумацията 1 бр. 28.00 5.60 33.60
Спиране на водоподаването от водовземната скоба при неплащане на консумацията 1 бр. 386.00 77.20 463.20
Възстановяване на водоподаването от водовземната скоба при неплащане на консумацията 1 бр. 386.00 77.20 463.20
Възстановяване на асфалтова настилка 1 м2 53.50 10.70 64.20
Справка за личните данни на лицата, които се обработват в дружеството (за всяка втора и следваща) 1 бр. 16.00 3.20 19.20
Издаване на служебна бележка за липса на задължения на потребител на ВиК услуги        
* издаване на служебна бележка без посещение на имот 1 бр. 9.00 1.80 10.80
* издаване на служебна бележка и посещение на 1 бр. имот 1 бр. 23.00 4.60 27.60

 

Този ценоразпис е утвърден със Заповед № З-79/04.10.2022 г. и влиза в сила от 10.10.2022 г.