Административни услуги
Наименование на услугата Мярка Цена без ДДС лв. ДДС лв. Крайна цена лв.
Откриване на партиди за отчитане        
* за население (при една партида) 1 бр. 27.00 5.40 32.40
- за всяка следваща 1 бр. 9.00 1.80 10.80
* за фирми (при една партида) 1 бр. 27.00 5.40 32.40
- за всяка следваща 1 бр. 9.00 1.80 10.80
* за инвалиди 85 % от общата сума        
Прехвърляне на партиди за отчитане        
* за население (при една партида) 1 бр. 10.50 2.10 12.60
- за всяка следваща 1 бр. 5.00 1.00 6.00
* за фирми (при една партида) 1 бр. 13.00 2.60 15.60
- за всяка следваща 1 бр. 6.00 1.20 7.20
* за инвалиди 85 % от общата сума        
Закриване на партиди и спиране на водоподаването        
* за водомери до 5 м3 включително 1 бр. 36.00 7.20 43.20
* за водомери от 10 до 20 м3 включително 1 бр. 43.00 8.60 51.60
* за водомери над 20 м3  1 бр. 50.00 10.00 60.00
* за инвалиди 85 % от общата сума        
Трайно прекъсване и преустановяване на водоподаването на ВиК услуги по чл.41 /Образец 14/ 1 бр. 36.00 7.20 43.20
- за всяка следваща с едно посещение 1 бр. 15.00 3.00 18.00
Временно прекъсване и преустановяване на водоподаването на ВиК услуги по чл. 42 /Образец 15/ 1 бр. 26.50 5.30 31.80
Спиране и възстановяване на водоподаването от водомерния възел при неплащане на консумираната вода        
* за водомери до 5 м3 вкл. 1 бр. 49.00 9.80 58.80
* за водомери от 10 до 20 м3 вкл. 1 бр. 55.00 11.00 66.00
* за водомери над 20 м3 1 бр. 68.00 13.60 81.60
Спиране и възстановяване на водоподаването от тротоарен кран при неплащане на консумацията 1 бр. 34.50 6.90 41.40
Спиране на водоподаването от водовземната скоба при неплащане на консумацията 1 бр. 460.00 92.00 552.00
Възстановяване на водоподаването от водовземната скоба при неплащане на консумацията 1 бр. 460.00 92.00 552.00
Възстановяване на асфалтова настилка 1 м2 133.00 26.60 159.60
Справка за личните данни на лицата, които се обработват в дружеството (за всяка втора и следваща) 1 бр. 16.00 3.20 19.20
Издаване на служебна бележка за липса на задължения на потребител на ВиК услуги        
* издаване на служебна бележка без посещение на имот 1 бр. 11.00 2.20 13.20
* издаване на служебна бележка и посещение на 1 бр. имот 1 бр. 27.00 5.40 32.40

 

 

 

Този ценоразпис е утвърден със Заповед № З-130/10.07.2024 г. и влиза в сила от 15.07.2024 г.