Актуална информация

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе  Ви уведомява, че поради технически причини, се отлага ремонта  на водопровода  по ул. Църковна независимост“ , на 10.09.2018 г  и няма да бъде нарушено водоподаване на потребителите....


10 09 2018
График за промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа и съоръжения през месеци септември и октомври 2018
04 09 2018
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе   уведомява своите клиенти, че във връзка с възникнала авария  на ул. „Христо Македонски“ – магистрален  стомано-бетонен тръбопровод  с диаметър 1000 мм ...
15 08 2018
Във връзка с реализацията от Община Русе на проект „ Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“, финансиран по ОПРР 2014-2020г., Ви уведомяваме че с цел осигуряване устойчивост на извършваните по проекта дейности „ВиК“ ООД ще извърши...
22 06 2018
Уважаеми съграждани, уведомяваме ви, че поради реконструкция на водопровод на 25.06.2018г. от 09:00 до 18:00 часа, ще бъде нарушено нормалното водоподаване на следните потребители:
22 06 2018
Уважаеми клиенти, уведовяваме ви, че на 08.06.2018г. поради въвеждане в експлоатация на новоизграден участък от водопровод по улица Баба Тонка, ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите по ул. “Баба Тонка “ в участъка от
07 06 2018
Уважаеми клиенти, информираме Ви за политиката на дружеството относно поверителност и защита на личните данни, в сила от 25.05.2018г.
01 06 2018
Уважаеми участници в ученическия конкурс „МЛАД ПРИЯТЕЛ НА ПРИРОДАТА“, уважаеми научни ръководители, учители и помощници на участниците, в рамките на обявените от конкурса срокове по набиране на конкурсните
04 04 2018
График за промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа и съоръжения през месеци април и май 2018
03 04 2018
Във връзка с отбелязване на Световния ден на водата – 22.03.2018г., Русенски университет Ангел Кънчев с подкрепата на РИОСВ – Русе и ВиК ООД – Русе обявява ученически конкурс за изработване и представяне на мултимедийна презентация...
20 02 2018
Решение No.ЕО-18/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия (ОТ), обслужвана от ВиК ООД - Русе.
22 12 2017
Уважаеми потребители, ВиК ООД - Русе Ви предлага да се възползвате от услугата "Промяна на партида" напълно безплатно в периода от 01.12.2017г. до 28.02.2018г. Предложението е валидно за всички
20 12 2017
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ прие с РЕШЕНИЕ Ц-34 от 15.12.2017г. цени за услугите доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните
19 12 2017
Уважаеми потребители уведомяваме ви, че на 22.11.2017 (сряда) поради подмяна на водопровод по улица „Стоян Михайловски“ в кв. „Дружба 3“ ще бъде нарушено нормалното водоподаване на ............
21 11 2017
Уважаеми клиенти, уведомяваме ви, че на 13.11.2017 (понеделник) поради извършване на ремонтни работи на водопровод по улица Згориград в участъка между улици Черни връх и Шипка ще бъде нарушено нормалното водоподаване
12 11 2017
Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че от днес, 02.11.2017г. поради ремонт на участък от  уличен водопровод по улица „Згориград“, е възможно понижаване на налягането във водопроводните инсталации на потребителите от високите
02 11 2017
Уважаеми клиенти, с настъпването на зимния сезон напомняме:
27 10 2017
Уважаеми клиенти, уведомяваме ви, че на 19.10.2017 (четвъртък) поради планирана реконструкция на уличен водопровод по улица Шипка (в участъка между улици Чипровци и Згориград) ще бъде
18 10 2017
Уважаеми клиенти, уведомяваме ви, че на 27.09.2017 (сряда) поради изграждане на нова водопроводна връзка на жилищна сграда в района на улица Видин ще бъде нарушено
25 09 2017
График за промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа и съоръжения през месеци септември и октомври 2017
31 08 2017
Уважаеми клиенти, уведомяваме ви, че на 24.08.2017 (четвъртък) поради планиран ремонт на водопровод в местност Пухлево дере ще бъде нарушено нормалното водоподаване за времето от
23 08 2017
На основание чл.19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, чл.18 и чл.19 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги
27 07 2017
Уважаеми клиенти, Добре дошли в електронната страница на нашето дружество! Надяваме се, че ще откриете всички отговори на Вашите въпроси и ще прекарате приятни моменти с нас!
10 07 2017
Съгласно изискванията на Наредба № 3/2005 г. за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации и с цел контролиране числеността на вредителите...
02 06 2017
График за промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа и съоръженията през месеци април и май 2017 г.
04 04 2017
Publications 101 - 125