Актуална информация

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради присъединяване към водопроводната мрежа на реконструиран водопровод по ул. „Митрополит Григорий“ град Русе...


14 07 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради  реконструкция на водопровод по ул. „Минчо Папасчиков“ в град Бяла ...


13 07 2020

Уважаеми потребители, Уведомяваме Ви, че поради подмяна на участък от уличен водопровод по ул. “Придунавски булевард“ ...


10 07 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки по ул. "В. Левски" в с. Николово (общ. Русе)...
08 07 2020
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка...
08 07 2020
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка...
08 07 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на водопроводни връзки по ул. "Васил Левски" в с. Табачка (общ. Иваново)...
03 07 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки на новоизграден водопровод...
03 07 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки и СВО по ул. "В. Левски" в с. Табачка...
01 07 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради ремонтни дейности по ВиК мрежата в с. Сандрово...
25 06 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради ремонтни дейности по ВиК мрежата в гр. Русе...
24 06 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради ремонтни дейности в кв. "Възраждане", гр. Русе, на 17.06.2020 г....
16 06 2020
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху...
15 06 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Борово (обл. Русе) на 09.06.2020 г....


08 06 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради планов ремонт на спирателни кранове по ул. „Григор Пърличев“ (гр. Русе)...


08 06 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки по проект “Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово“...


04 06 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че на 08.06.2020 г. поради направа на връзки между новоизградена и съществуваща водопроводна мрежа...


04 06 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на водопровод на 01.06.2020 г....
29 05 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подмяна на съоръжения във водонапорна кула „Образцов чифлик“ (гр. Русе), на 21.05.2020 г., от 9:00 до 17:00 часа ще бъде нарушено водоподаването на...
19 05 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подмяна на съоръжения във водонапорна кула "Образцов чифлик"...
15 05 2020
Уважаеми потребители, във връзка с отмяната на извънредното положение, обявено с...
14 05 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Борово (обл. Русе)...
13 05 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на участък от водопровод по ул. Христо Терзиев" в с. Полско Косово...
11 05 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подмяна на спирателен кран по ул. "Йосиф Дайнелов" №26 в кв. "Дружба 2", гр. Русе...
11 05 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на водопровод по ул. "Харманли" в кв. "Средна кула" (гр. Русе)...
11 05 2020
Publications 101 - 125