ВиК – Русе предлага дистанционно отчитане на индивидуални водомери в сградите в режим на етажна собственост в гр. Русе от 1-ви септември
29 юни 2023

„Водоснабдяване и канализация“ ООД Русе уведомява своите клиенти, че дружеството започва да предлага услуга за дистанционно отчитане на индивидуалните водомери в сградите в режим на етажна собственост в гр. Русе от 1-ви септември 2023 г.

Съгласно чл. 18 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе ВиК операторът приема за експлоатация водомери с дистанционно отчитане, при условие че разполага с технически средства и софтуер за отчитане на показанията от тях. Дружеството ни вече разполага с подходящ софтуер и хардуер за дистанционно отчитане на следните водомери:

1. Водомери Enevita с монтиран радиомодул Engelmann;

2. Водомери Wehrle с вграден радиомодул.

В бъдеще списъкът с посочените водомери може да се увеличава.

Следва да уточним, че монтирането на водомер с импулсни изводи за дистанционно отчитане или с радиомодул не е достатъчно условие за използването му. Има и други изисквания към устройствата, които трябва да бъдат спазени, за да е възможно извършването на дистанционно отчитане на индивидуалния водомер. Задължително е:

  1. Водомерът да е снабден с радиомодул за дистанционно отчитане, който да излъчва по унифицирания международен OMS стандарт, базиран на Европейския Wireless M-bus EN13757-4, с честота на предаване на сигнала 868 мгхц в T1 или C1 режим.
  2. Радиомодулът да е програмиран (от вносителя, производителя или продавача) за територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД Русе и от вносителя, производителя или продавача, като съответният вносител/производител/продавач трябва да има сключен договор с „ВиК“ Русе и да е предоставил необходимите AES (Advanced Encryption Standard), т. е. ключовете за дешифриране.

Посочените по-горе изисквания трябва да са спазени. В противен случай софтуерът с който разполагаме, няма да може да извлича данните от водомерите. За монтирани водомери с различни радиомодули, за които дружеството ни не разполага със софтуер за отчитане, както и за водомери, които не са настроени съгласно изискванията на дружеството, не излъчват по унифицирания протокол или са шифрирани, услугата няма да може да бъде извършвана. Потребителите, които биха искали да се възползват от новата ни услуга, следва да имат предвид, че настройването на индивидуалния водомер за дистанционно отчитане е задължение на производителя, вносителя или продавача.

Важно: Абонати, които разполагат с водомер марка Enevita, е необходимо само да осигурят монтиране на радиомодул, за да се възползват от услугата.

За повече информация може да се свържете с представител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД    Русе на телефон 082/501 568 всеки работен ден от 8:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД    Русе