Инж. Илиан Милев в интервю за в. „Утро“: „Остава да се положат по-малко от 3 км водопроводи.“
21 август 2023

 

─ Инж. Милев, изпълнението на мащабния проект за рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Русе е към своя край. Работата е съсредоточена върху възстановяването на разрушените улични настилки и вече не се виждат толкова изкопи и тръби, които предстои да бъдат положени. Къде е насочен погледът Ви в момента по отношение на работата на ВиК дружеството?

─ Действително изграждането на ВиК инфраструктура в рамките на проекта ни, който се изпълнява по Оперативна програма „Околна среда“, е почти завършило. Остава да се положат по-малко от 3 км водопроводи, като тази дължина е незначителна на фона на всичко, изградено досега. Мисля, че е важно да отбележа, че служителите на ВиК – Русе също допринасят в голяма степен за успешното изпълнение на проектните дейности, като непрестанно съдействат както на представителите на изпълнителите на договорите за инженеринг, така и на екипа за управление на проекта.

Скоро в уебсайта ни ще публикуваме актуална информация относно сроковете за асфалтиране на уличните участъци, където е положена трошенокаменна настилка. Що се отнася до улиците, които попадат в обхвата на споразуменията ни за съвместно асфалтиране с Община Русе, като „Цар Фердинанд“, „Вардар“ и др., на работна среща стана ясно, че са налични решения за избор на изпълнители от Общината за строителните дейности по някои от тези улици. Имаме уверение от страна на общинското ръководство, че ако няма обжалване на решенията, още през следващия месец ще са налице необходимите условия, за да бъдат възстановени уличните настилки.

Всички съгласувателни процедури във връзка с възстановяването на настилката по ул. „Цар Калоян“ са преминали, включително е получено положително становище от страна на Националния институт за недвижимо културно наследство. До края на месеца ще приключи и процедурата по одобряване на изменението на техническия проект, така че през септември по улицата в участъка от ул. „Одрин“ до ул. „Рила“ също ще се извършат възстановителни дейности.

Разбира се, въпреки че реконструкцията на ВиК мрежата, която се извършва в града, все още е във фокуса на усилията ни, ремонтите не са единственото направление, в което работим. От следващия месец например започваме да приемаме за обработка показания на индивидуални водомери с дистанционно отчитане в сградите в режим на етажна собственост в гр. Русе. Засега разполагаме с подходящ хардуер и софтуер за отчитане на няколко модела водомери с дистанционно отчитане, но се надявам в бъдеще услугата да обхване много повече. Отчитането ще се извършва отвън, без да е необходимо клиентите да осигуряват достъп до измервателния уред на нашите служители всеки път, когато настъпи денят за извършване на визуално отчитане на водомера, което ще улесни значително потребителите.

 

 

─ Това означава ли, че абонатите в гр. Русе, които живеят в сгради в режим на етажна собственост, но използват обикновени водомери, трябва да ги заменят с нови?

─ Не, в никакъв случай. Няма нужда един експлоатационно годен водомер да се заменя с друг. Закупуването на нов измервателен уред с дистанционно отчитане от страна на потребителите се извършва изцяло по тяхна преценка. Мисля, че водомерите с дистанционно отчитане са удобни преди всичко за клиентите, които нямат възможност да бъдат на адреса си на датата, на която служителите ни трябва да снемат показания от индивидуалните водомери, както и за тези, които не желаят всеки месец да подават данни за потреблението си през уебсайта ни. Това обаче не означава, че ще престанем да отчитаме останалите водомери.

─ Как ще коментирате някои твърдения, според които не правите необходимото, за да се ускори асфалтирането на улиците след завършване на строителните дейности  по подмяната на ВиК мрежата?

─ Когато заех поста, ясно съзнавах, че в работата си ще срещна не само одобрение, а и критика. Смея да твърдя обаче, че мога да разгранича конструктивната критика, която помага на професионалното израстване, от провокативните негативни коментари, които омаловажават положените усилия и целят уронване на авторитета. Не съм от хората, които обичат да изтъкват качествата и заслугите си. Винаги съм вярвал, че действията ни говорят повече за това какви личности сме, затова мисля, че резултатите от работата ми сами опровергават негативните твърдения. По-голямата част от улиците, по които се извършваха изкопни дейности в рамките на проекта ни, вече са асфалтирани. Ще бъдат възстановени и останалите улични участъци, където са полагани водопроводни и канализационни тръби. Основната ми работа като управител на ВиК – Русе обаче е да се погрижа за осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването. Град Русе и всички други населени места, които обслужва дружеството, са водоснабдени с вода с добри качества. Възникват аварии, тъй като ВиК системите са амортизирани и ─ за съжаление, нямаме възможност да инвестираме в цялостна и едновременна подмяна на водопреносната мрежа във всички урбанизирани територии, но мога да заявя, че няма нито едно населено място, където да сме въвели режим на водоснабдяването.

Освен това с колегите ми работим усилено за дигитализиране на административните ни услуги. Докато съм на тази позиция, ще направя всичко възможно, за да улесня достъпа на клиентите до различни услуги, които в момента изискват представяне на документи на хартиен носител и посещения в административните ни сгради, като желанието ми е да разработим електронна потребителска система, която обхваща разнородните направления в работата на дружеството, за да може всеки клиент да подава повече заявления, молби и други документи онлайн.

Друго нововъведение, което вярвам, че ще подобри комуникацията ни с потребителите, е услуга за електронно известяване при аварийни и планови спирания на водоподаването. Извършихме актуализация на географската ни информационна система, като в рамките на актуализацията се разработи система за регистриране на аварии и ремонтни дейности, които предполагат нарушаване на нормалното водоподаване. Надявам се, че скоро ще инкорпорираме необходимата информация в уебсайта ни, за да може всеки клиент, който се регистрира, да получава уведомления и за евентуални спирания на водата в своя район.

─ Как ще установите, че даден абонат попада в район, където се е наложило да бъде спряно водоснабдяването?

─ Системата ни ще позволява геолокиране на водомера, с който е свързан абонатният номер на титуляра на партидата. Когато възникне авария и служителите ни успеят да я локализират, и да определят зоната с нарушено водоподаване, системата ще изпраща известия за проблема и очакваното време за отстраняването на аварията до електронната поща на регистрираните потребители. А при планови ремонти информацията ще се изпраща поне един ден преди спирането. Зоните с нарушено водоподаване ще се визуализират и в нова карта, която ще вградим в уебсайта ни. Услугата за известяване при спиране на водата ще бъде напълно безплатна и ще важи за цялата територия, която обслужва „ВиК“ ООД – Русе, затова разчитам, че доста клиенти ще се възползват от нея и ще се регистрират в уебсайта ни.

─ През последните години в социалните мрежи нерядко се появяват сигнали, че в р. Русенски Лом се излива оцветена вода с неприятна миризма. Какви действия предприемате, за да се предотврати замърсяването на водата?

− Служителите ни извършват обходи и проверки за установяване на евентуалния замърсител. Няколко пъти в годината се извършва и пробонабиране от точката на включване на промишлените потребители в градската канализация. Както за нас, така и за колегите от РИОСВ обаче е изключително трудно да се определи кой излива непречистени производствени води в канализацията и да му наложим санкции, защото е необходимо да регистрираме нарушението в момента на неговото извършване.

Бих искал да отбележа, че колектор „Трети март“ и колектор „България“ са включени към канализацията. Това означава, че вече не би трябвало да се изливат непречистени води в р. Русенски Лом и р. Дунав. Информирали сме всички по-големи промишлени потребители за това. Гражданите няма да виждат оцветени водите на Лома, но за нас ще е много по-трудно да установяваме евентуалните замърсители, тъй като замърсените промишлени отпадъчни води, ако има такива, ще се отвеждат директно към градската пречиствателна станция, което увеличава риска от компрометиране на работата ѝ. Ето защо е жизненоважно всички промишлени потребители да проявят отговорност и добросъвестност и да използват пречиствателните си съоръжения.