На 05.03.2024 г. започват ремонтни дейности по бул. „Цар Фердинанд“ в гр. Русе
01 март 2024

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че на 05.03.2024 г. започват ремонтни дейности по водопровод по бул. „Цар Фердинанд“ в гр. Русе в участъка от ул. „Хан Омуртаг“ до ул. „Войводова. Във връзка с предстоящия ремонт е необходимо посоченото по-горе пространство да бъде освободено от паркирани автомобили.

Молим собствениците на паркираните в участъка пътни превозни средства да ги преместят своевременно, за да се осигурят условия за нормалното протичане на ремонтните дейности.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе