ГРАФИК ЗА ПРОМИВКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯТА ПРЕЗ МЕСЕЦИ СЕПТЕМВРИ И ОКТОМВРИ 2023 Г.
15 септември 2023

 
ДАТА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

18.09 понеделник

 Просена, Нисово, Русе кв. Чародейка, Широково, Екзарх Йосиф, Русе ДЗС 2, Русе кв. Дружба 1 и 3

19.09 вторник

 Сливо поле, Борисово, Басарбово,  Русе кв. Дружба 2, Божичен, Иваново, Кошов, Ценово

20.09 сряда

 Юделник, Русе кв. Локомотив, кв. Възраждане, Долна студена, Полско косово

25.09 понеделник

 Стърмен,  Мартен, Стамболово, Кошарна, Г. Абланово, Две могили, Пепелина, Табачка, Тетово, Долно Абланово, Ботров, Батишница, Брестовица

26.09 вторник

 Бъзовец,  Русе кв. Родина, Дряновец,  Чилнов, Волово, Беляново, Тръстеник, Ново село, Красен

27.09 сряда

 Сандрово, Копривец, Лом Черковна, Белцов, Г. Враново, М. Враново, Писанец, Бъзън, Мечка, Обретеник, Борово, Хотанца.

28.09 четвъртък

 Бабово, Бръшлен, Батин, Николово лесопарк Липник, Ряхово

29.09 петък

  Червена вода, Острица, К. Върбовка, Русе кв. Нова махала, кв. Веждата, Баниска,  Кацелово

02.10 понеделник

   ВГ Баниска, Пет кладенци, Топчии, Каменово, Равно, Просторно, Каран Върбовка, Бистренци , ПС Ветово, Джулюница

03.10 вторник

 Могилино, Помен, Новград, Пиргово, Русе кв. Средна кула – дренаж Извор дере, Сеново

04.10 сряда

Николово, Глоджево, НР Ветово, Бяла, Караманово, Русе кв. Средна кула и Долапи, Село Щръклево - напорен резервоар 1000.

05.10 четвъртък

 Босилковци, Русе кв. Здравец, Червен ниска зона,  Смирненски,  Кривня, Пейчиново, Кривина, Семерджиево, Ястребово, Хотанца

06.10 петък

 Резервоар на Г. Абланово и Екзарх Йосиф, Червен висока зона, Пиперково, Русе кв. Образцов чифлик, Русе ЦЮР, Русе Център


Запазваме си правото да извършваме промени в графика по независещи от нас причини.