Международен конкурс за фотография и рисунка, посветен на Световния ден на водата – 22 март
15 януари 2024

ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ – РУСЕ

и ВиК ООД – РУСЕ

ОРГАНИЗИРАТ

Международен конкурс за фотография и рисунка, посветен на Световния ден на водата – 22 март

  XVII поредно издание

 

СТАТУТ

Конкурсът участва в

„Програма на мерките за закрила на деца

с изявени дарби в Община Русе за 2024“

Конкурсът следва изцяло теми, зададени от ООН за всяка година. Наградените творби се изпращат в седалището на ООН в Женева, където могат да бъдат отличени или да участват в онлайн изложба!

Младежки дом − Русе организира този конкурс за 17-та поредна година, защото за нас Земята и природата са важни!

 

UN Photo/Patricia Esteve

I. ЦЕЛИ

Целта на конкурса е, от една страна, да развие таланта, въображението, уменията на младите творци, а от друга − да осмисли значението на водата ЗА ЖИВОТА НА ПЛАНЕТАТА. Всеки от участниците трябва да изрази своя позиция, мисли и чувства, свързани с различните аспекти от приложението на водата и значението ѝ за нашия живот, за опазването на нейната чистота, за водния кръговрат в природата, за достъпа до питейна вода и природните ресурси и разбира се, за нейната изключителна красота. Темата на конкурса за 2024 година, както на всички издания досега, е темата, която ежегодно задава ООН. Всяка година се разглежда различен аспект на водния ресурс. Тази година вниманието е насочено към темата  Използване на вода за мир. 

II.ТЕМА  

 Основна тема: ВОДАТА в нашия живот и на нашата земя    

Tема за 2024 година, зададена от ООН: 

Leveraging Water for Peace

Използване на водата за мир

“Водата може да бъде инструмент за мир, когато общностите и държавите си сътрудничат за този ценен споделен ресурс.  

Но водата също може да предизвика и засили конфликта, когато достъпът е отказан и използването е несправедливо споделено. 

Световният ден на водата 2024 г. е за съвместна работа за балансиране на нуждите на всички, с отдаденост да гарантираме, че никой не е изоставен, за да превърнем водата в катализатор за един по-мирен свят. “ − публикация на ООН за темата на 2024 година.

Цитат ООН

III. ОРГАНИЗАТОРИ:

Общински младежки дом – Русе

ВиК ООД − Русе

IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА С РИСУНКА И/ИЛИ  ФОТОГРАФИЯ:

IV.1. КОНКУРС ЗА РИСУНКА:  три възрастови групи:

- oт I до IV клас

- от V до VIІ клас

- от VIIІ до XII клас

IV.2. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСУНКИТЕ:

1. Спазване на основните композиционни правила и цветово разбиране

2. Придържане към отправните точки на темата  

3. Иновативност в изразните средства

4. Оригиналност в интерпретацията на темата

5.  Изискванията за рисунки:  размерът да е 35/50см!  Брой рисунки – до 2 от участник

6.  Техника – без ограничение, всички любими техники по избор.

IV. 3.РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КОНКУРСА в направление РИСУНКА и ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИ

Рисунки:

Регистрация за конкурса се прави от всички участници на този линк: https://forms.gle/oixzvh753We7SxPm9  

*На гърба на всяка творба се попълва информация за автора на творбата: име, град, клас, телефон за връзка!!!

*За конкурса за рисунка е необходимо да попълните регистрационната форма и да изпратите рисунката си по пощата! Онлайн регистрационната форма включва кратка важна информация за участника, която се използва и за обратна връзка. Линк към регистрационната форма: https://forms.gle/oixzvh753We7SxPm9 

*Изпращане на творбите на адрес: 

Общински Младежки Дом

Ул. „Райко Даскалов“ 2А,

7000, град Русе,

Творбите и авторските права стават собственост на организаторите на конкурса в момента на   тяхното подаване за участие.

IV.4. КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ:

Могат да участват младежи на възраст от 14 до 30 години.

IV. 5. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ФОТОГРАФИИТЕ:

1. Придържане към отправните точки на темата.

2. Спазване на основните композиционни правила и цветово разбиране.

3. Оригиналност в интерпретацията на темата.

4. Изискванията за фотография: минималният размер на снимките да е 3600/4800 пиксела.

IV. 6. ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИ в направление ФОТОГРАФИЯ:  

Регистрация за конкурса се прави от всички участници на този линк: https://forms.gle/oixzvh753We7SxPm9 

1.За направление фотография в линка за попълване на регистрационната форма, трябва да добавите и файл със фотографията/снимката с която ще участвате в конкурса!

Фотографиите се изпращат на следният линк: https://forms.gle/oixzvh753We7SxPm9

В случай на затруднения може да я изпратите на този електронен адрес: online.contest.yc.ruse@gmail.com

В имейла към творбите авторите трябва да напишат следните данни, които са важни и за обратна връзка:

*име и фамилия 

*държава и град на участника

*адрес или телефон за връзка

 *училище, клас или години 

- Творбите и авторските права стават собственост на организаторите на конкурса в момента на тяхното подаване за участие.

V. ЖУРИРАНЕ, КЛАСИРАНЕ, НАГРАЖДАВАНЕ в двете направления-рисунка и фотография

- Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури, съставено от професионалисти във всяка от отделните области.

- Решението на журито е окончателно.

Класиране за рисунка:

Във всяка от трите възрастови групи се присъжда I, II, III място и поощрения.

Класиране за фотография:

I, II, III място и поощрения.

Специални награди – се присъждат и в двете области – рисунка и фотография.

Награден фонд: медал, грамота и предметни награди, свързани с естеството на конкурса.

Официално награждаване на отличените творби ще се състои в денят на световните води - 22 март 2024, в сградата на Младежки дом − Русе.

Наградите на отличените участници извън Русе ще бъдат изпратени по пощата за сметка на получателя.

VI. СРОКОВЕ

КРАЕН СРОК НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 11 март 2024 г.

Обявяване на резултатите на фейсбук страницата на Младежки дом − Русе и страницата на Oнлайн конкурси Младежки дом – Русе и откриване на изложба с отличените творби:  22 март 2024 г. 

ВАЖНО:

Наградите които са изпратени по пощата ще бъдат изцяло за сметка на получателя!

Моля, следете редовно фейсбук страницата на Младежки дом − Русе, както и личният си имейл подаден от вас в регистрационната ви форма, където ще Ви информираме за всички новости и промени, ако има такива, както и за цялата информация, свързана с конкурса. 

Лице за контакт: 

Мина Маринова - 0897 39 70 92

Биляна Митева   - 0899 16 59 93