Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване (обновено)
12 май 2022

 

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“ (обновено)

 

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради възникнали трудности при извършване на пресвързването на новопроектиран уличен водопровод по ул. „Морава“ и ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в кв. „Средна кула“, гр. Русе, предвидено за 12.05.2022 г., се налага удължаване на периода, по време на който ще бъде нарушено нормалното водоподаване, до 22:00 ч. днес, като ще бъдат засегнати следните абонати:

  • в кв. „Средна кула“: в участъка между ул. „Басарбовска“, ул. „Мадара“ и ул. „Сини вир“; в участъка между ул. „Зора“, ул. „Агликина поляна“, ул. „Дъбрава“ и ул. „Слав“, както и ВСК „Земеделска“, ВСК „Водолей“, ВСК „Трите гълъба 2013“, ВСК „Сдружение трите гълъба“ и ВСК „Тодор Недялков Николов“.
  • в кв. „Долапите“: в участъка от ул. „Стремление“ и ул. „Хан Кардам“ до жп прелеза и бившия стопански двор; варов възел „Володя Великов“, ВСК „Изгрев“, ВСК „Извор“, ВСК „Марчова нива“, ВСК „Марчова нива -1“ и местност Гъстите круши.
  • в района на Индустриална зона „Запад“ (в района на хижа „Приста“)
  • в с. Басарбово.

Извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

 

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“