На 01.06.2022 г. ще бъде нарушено нормалното водоподаване в различни райони на гр. Русе
30 май 2022

 

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Русе“

 

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради направа на връзки на новоизграден главен водопроводен клон по бул. „Липник“ със съществуващи водопроводи на 01.06.2022 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по ул. „Иван Ведър“, магазин HomeMax и на абонатите в следните жилищни блокове в кв. „Здравец-изток“: бл. „Мануш войвода“, бл. „Индже войвода“, бл. „Чавдар войвода“, бл. „Желю войвода“, бл. „Балчо войвода“, бл. „Румяна войвода“, бл. „Сирма войвода“, бл. „Бояна войвода“ и бл. „Будапеща“.

Поради подвързване на новоизграден водопровод по ул. „Алеи Възраждане“ на 01.06.2022 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по ул. „Алеи Възраждане“ в участъка от ул. „Янтра“ до ул. „Сан Стефано“.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“