Актуална информация

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Борово (обл. Русе) на 09.06.2020 г....


08 06 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради планов ремонт на спирателни кранове по ул. „Григор Пърличев“ (гр. Русе)...


08 06 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки по проект “Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово“...


04 06 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че на 08.06.2020 г. поради направа на връзки между новоизградена и съществуваща водопроводна мрежа...


04 06 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на водопровод на 01.06.2020 г....
29 05 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подмяна на съоръжения във водонапорна кула „Образцов чифлик“ (гр. Русе), на 21.05.2020 г., от 9:00 до 17:00 часа ще бъде нарушено водоподаването на...
19 05 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подмяна на съоръжения във водонапорна кула "Образцов чифлик"...
15 05 2020
Уважаеми потребители, във връзка с отмяната на извънредното положение, обявено с...
14 05 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Борово (обл. Русе)...
13 05 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на участък от водопровод по ул. Христо Терзиев" в с. Полско Косово...
11 05 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подмяна на спирателен кран по ул. "Йосиф Дайнелов" №26 в кв. "Дружба 2", гр. Русе...
11 05 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на водопровод по ул. "Харманли" в кв. "Средна кула" (гр. Русе)...
11 05 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на водопроводната мрежа и подмяна СВО в ОДМВР - Русе (гр. Русе)...
11 05 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради рехабилитация на водопроводната мрежа в гр. Борово...
07 05 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на участък от водопровод по ул. "Христо Терзиев" в с. Полско Косово...
07 05 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на водопроводната мрежа на 04.05.2020 г...
30 04 2020
На основание Решение № Ц-37/23.12.2019 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране...
28 04 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради отстраняване на авария по водопровод по ул. "Антим I-ви", гр. Русе...
27 04 2020

Уважаеми потребители, във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България...


22 04 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на водопровод по ул. „Харманли“ в кв. „Средна кула“...
21 04 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради планов ремонт на водопровод по ул. „Сини вир“ в кв. „Средна кула“...


21 04 2020
Екипът на „Водоснабдяване и канализация“ ООД − Русе Ви честити светлия християнски празник Великден! Пожелаваме Ви мир, надежда, здраве и щастие!
19 04 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на водопровод по ул. „Кула“ в кв. „Долапите“...


10 04 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Борово (обл. Русе)...
09 04 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради планов ремонт на водонапорна кула в лесопарк „Липник“...
09 04 2020
Publications 301 - 325