ПОЧИСТВАНЕ НА КОЛЕКТОР „ЧАРОДЕЙКА“
07 октомври 2020

След сключване на договор за възлагане на обществена поръчка с фирма „Никман канал сервиз“ ЕООД – гр. Варна започна почистване на колектор „Чародейка“, като се предвижда в рамките на изпълнение на дейностите по отстраняване на наносите да бъде почистен и извозен около 822 м3 отпадъчен продукт.

 
 

 

Общата дължина на колектора, подлежаща на почистване, е 636 м. Почистването включва машинно разбиване на утайката, изпомпване на течната компонента, изваждане на твърдите отпадъци на повърхността, отмиване на остатъчни наноси, тиня, пясък и др.

 
 

 

 


Колектор „Чародейка“ е разположен на територията на гр. Русе, в местност Кеневерлика, по ул. „Изгрев“. В съоръжението постъпват отпадъчни (битови и дъждовни) води от ж.к. „Чародейка“, ж.к. „Дружба 3“ и ж.к. „Чародейка Г-юг“, които се отвеждат за пречистване до Градската пречиствателна станция за отпадъчни води.