График за промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа и съоръженията през месеци септември и октомври 2020 г.
11 септември 2020

 

ДАТА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

14.09.понеделник

 Просена, Нисово, Русе - кв. „Чародейка“

17.09.четвъртък

 Ново село, Широково, Екзарх Йосиф, Русе ДЗС2, Русе - кв. „Дружба“ 1 и 3

18.09.петък

 Сливо поле, Борисово, Басарбово,  Русе - кв. „Дружба“ 2, Божичен, Иваново, Кошов

21.09.понеделник

 Юделник, Красен, Русе - кв. „Локомотив“, кв. „Възраждане“, Ценово, Долна Студена 

23.09.сряда

 Полско Косово, Щръклево

24.09.четвъртък

 Стърмен,  Мартен, Стамболово, Кошарна, Г. Абланово, Две могили, Пепелина, Табачка, Тетово

25.09.петък

 Долно Абланово, Ботров, Батишница, Брестовица

28.09.понеделник

 Бъзовец,  Русе кв. „Родина“

29.09.вторник

  Дряновец,  Чилнов, Волово, Беляново, Тръстеник 

30.09.сряда

 Сандрово, Копривец, Лом Черковна, Белцов, Г. Враново, М. Враново, Писанец, Бъзън, Семерджиево, Ястребово, Мечка, Обретеник

02.10.петък

 Борово, Хотанца

05.10.понеделник

 Бабово, Бръшлен, Батин, Николово лесопарк Липник, Ряхово

06.10.вторник

  Резервоар на Г. Абланово и Е. Йосиф, Червен - висока зона, Пиперково

08.10.четвъртък

 Босилковци, Сеново, Русе кв. „Здравец“, Червен - ниска зона 

09.10.петък

 Смирненски,  Кривня, Пейчиново, Ветово

12.10.понеделник

 ВГ Баниска, Пет кладенци, Топчии, Каменово, Равно, Просторно, Каран Върбовка, Бистренци

13.10.вторник

 Червена вода, Острица, К. Върбовка, Русе кв. Нова махала, кв. „Веждата“, Баниска,  Кацелово

14.10.сряда

 Могилино, Помен, Новград, Кривина, Пиргово, Русе кв. „Средна кула“ – дренаж Извор дере

16.10.петък

 Николово, Глоджево, Ветово, Бяла, Караманово, Джулюница

19.10.понеделник

  Русе - кв. „Средна кула“ и „Долапите“ 

20.10.вторник

  Русе - кв. „Образцов чифлик“, Русе ЦЮР

21.10.сряда

 Русе - Център

 

Запазваме си правото да извършваме промени в графика, по независещи от нас причини.