Актуална информация

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подмяна на  водопровод в  град Русе,  по ул. „Йоаким Груев“ в квартал Дружба 3, на 15.04.2019 г. от 9:00 до 15:00 часа, ще бъде нарушено  нормалното водоподаване на .....


12 04 2019
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на нова водопроводна  връзка  по ул. „Солун“ град Русе, на 15.04.2019 г. от 9:00 до 12:00 часа, е възможно за кратко, частично нарушаване на водоподаването на абонатите по същата улица.
12 04 2019
Уважаеми потребители, през 2011 г. бе въведена в експлоатация пречиствателна станция за отпадъчни води на град Русе. Съоръжението е скъпо и модерно. Построено е изцяло с пари по европейската програма ИСПА и осигурява екологичен подход към река Дунав...
11 04 2019
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради   ремонт  на водопровод в  град Русе,  местност „Слатина“ на 08.04.2019 г. от 9:00 до 13:00 часа, ще бъде нарушено  нормалното водоподаване на следните потребителите...
05 04 2019
График за промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа и съоръжения през месеци април и май 2019
01 04 2019
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе  Ви уведомява, че поради авариен  ремонт  на водопровод в  град Русе,  кв. Средна кула, срещу ул. „Басарбовска“ на 03.04.2019 г. от 8:00 до 22:30 часа, ще бъде нарушено  нормалното водоподаване на следните потребителите...
01 04 2019
На РИОСВ - Русе относно преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за техническата инфраструктура извън урбанизираната територия - промяна на трасе на водопровод Ф150 от НР Бъзън до ПС Хидромелиорации в землището на с. Бъзън, община Русе.
20 03 2019
Уважаеми потребители, „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе  Ви уведомява, че поради подмяна на водопровод по ул .“Антим Първи“ в гр. Русе,  на 28.02.2019 г.  от 9:00 до 17:00 часа, ще бъде  нарушено  нормалното водоподаване на  следните потребителите:
27 02 2019
Във връзка с отбелязване на Световния ден на водата – 22.03.2019г., Русенски университет Ангел Кънчев с подкрепата на РИОСВ – Русе и ВиК ООД – Русе обявява ученически конкурс за изработване и представяне на мултимедийна презентация...
26 02 2019
Уважаеми потребители, Информираме ви, че на 26.02.2019г поради подмяна на водопровод в село Баниска, улица Баниски Лом (община Две могили), за времето от 9:00 до 17:00, ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите по улицата.
25 02 2019
Уведомяваме ви, че поради подмяна на водопровод по ул .“Георги Бенковски“ град Бяла, на 21.02.2019 г. от 8:00 до 16:00 часа, ще бъде нарушено частично нормалното водоподаване на потребителите в централната част на града.
20 02 2019
Уважаеми потребители, уведомяваме ви, че поради реконструкция на водопровод по бул.. „Трети март“- гр. Русе , на 15.02.2019 г. от 9:00 до 17:00 часа, ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите: по бул. „Трети март“, от пресечката с ул. „Капитан Никола Рибаров“ до магазин „МЕТРО“ и следните обекти:
13 02 2019
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе  Ви уведомява, че поради  подмяна на участък от напорен водопровод на ПС Писанец е възможно да бъде нарушено водоподаването на селата Писанец и Бъзън на 11.02.2019 г. от 12:00 до 21:00 часа.
08 02 2019
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе  Ви уведомява, че поради  подмяна на  водопровод по ул. „Георги Бенковски“–  град Бяла , на 11.02.2019 г. от 10:00 до 17:00 часа ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите по : ул. “Пети октомври“, ул. „Бунар Хисар“  и ул. „Стефан Стамболов“.
08 02 2019
Уважаеми потребители, информираме ви, че посредством нашето мобилно приложение, вие имате възможност: да научите размера на новата си сметка; да бъдете информирани за наближаващия краен срок за плащане; да ви уведомим кога ще отчитаме водомерите ви...
18 01 2019
„Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр. Русе уведомява своите потребители, че от 01.01.2019 год. влизат в сила нови цени за предлаганите от  дружеството услуги, както следва:
28 12 2018

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе  Ви уведомява, че поради технически причини, се отлага ремонта  на водопровода  по ул. Църковна независимост“ , на 10.09.2018 г  и няма да бъде нарушено водоподаване на потребителите....


10 09 2018
График за промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа и съоръжения през месеци септември и октомври 2018
04 09 2018
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе   уведомява своите клиенти, че във връзка с възникнала авария  на ул. „Христо Македонски“ – магистрален  стомано-бетонен тръбопровод  с диаметър 1000 мм ...
15 08 2018
Във връзка с реализацията от Община Русе на проект „ Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“, финансиран по ОПРР 2014-2020г., Ви уведомяваме че с цел осигуряване устойчивост на извършваните по проекта дейности „ВиК“ ООД ще извърши...
22 06 2018
Уважаеми съграждани, уведомяваме ви, че поради реконструкция на водопровод на 25.06.2018г. от 09:00 до 18:00 часа, ще бъде нарушено нормалното водоподаване на следните потребители:
22 06 2018
Уважаеми клиенти, уведовяваме ви, че на 08.06.2018г. поради въвеждане в експлоатация на новоизграден участък от водопровод по улица Баба Тонка, ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите по ул. “Баба Тонка “ в участъка от
07 06 2018
Уважаеми клиенти, информираме Ви за политиката на дружеството относно поверителност и защита на личните данни, в сила от 25.05.2018г.
01 06 2018
Уважаеми участници в ученическия конкурс „МЛАД ПРИЯТЕЛ НА ПРИРОДАТА“, уважаеми научни ръководители, учители и помощници на участниците, в рамките на обявените от конкурса срокове по набиране на конкурсните
04 04 2018
График за промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа и съоръжения през месеци април и май 2018
03 04 2018
Publications 201 - 225