Актуална информация
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради аварийна реконструкция на вопропровод на 19.11.2020 г. от 9:00 до 17:00 ч. ще бъде...
18 11 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на нова водопроводна връзка на 11.11.2020 г. от 9:00 до 16:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване в...


09 11 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради аварийна реконструкция на водопровод и направа на връзки със съществуващ водопровод...
04 11 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради превключване към нов водопровод в с. Николово (общ. Русе) на 02.11.2020 г...
30 10 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подвързване на новоизграден участък от уличен водопровод по ул. „Ягода“ в кв. „Долапите“, гр. Русе, на 02.11.2020 г...
30 10 2020

Уважаеми потребители, поради усложнената епидемична обстановка в страната от 26.10.2020 г. временно няма да се приемат граждани в производствено-техническия ни отдел на ул. „Добруджа“ № 6, но служителите...


26 10 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващ водопровод и подвързване на нови сградни водопроводни отклонения на...


22 10 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки на реконструиран водопровод със съществуващ водопровод на 21.10.2020 г. от 9:00 до 17:00 ч...


20 10 2020
Протокол №1 от заседание на комисия за провеждане на процедура за подбор на трима външни членове на одитния комитет ...
20 10 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подмяна на спирателен кран на ул. „Ропотамо“ № 33 в гр. Русе на 12.10.2020 г. от 9:00 до 15:00 ч...


09 10 2020
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)...
09 10 2020
След сключване на договор за възлагане на обществена поръчка с фирма „Никман канал сервиз“ ЕООД – гр. Варна започна почистване на колектор „Чародейка“, като се предвижда в рамките на изпълнение на дейностите по отстраняване на наносите да бъде почистен и извозен около 822 м3 отпадъчен продукт...
07 10 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващ водопровод и подвързване на нови сградни водопроводни отклонения...


02 10 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващ водопровод и подвързване на нови сградни водопроводни отклонения...
01 10 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонт на водопровод по бул. „Цар Освободител“ в гр. Русе на 01.10.2020 г. от 8:30 до 24:00 часа... 
30 09 2020

„Водоснабдяване и канализация“ ООД − Русе обявява процедура за определяне на трима външни членове на Одитния комитет на ВиК ООД − Русе....


16 09 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на нови връзки със съществуващ водопровод и подвързване на нови сградни водопроводни отклонения...
15 09 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради подмяна на спирателен кран по ул. „Болярска“ (гр. Русе) на 11.09.2020 г. от 8:30 до 12:30 ч....


10 09 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни работи от ЕРП Север на 08.09.2020 г. от 9:00 до 16:00 ч. ще бъде прекъснато... 


08 09 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни работи от ЕРП Север ще бъде нарушено нормалното водоподаване... 


08 09 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки със съществуващ водопровод и подвързване на нови сградни водопроводни отклонения на 09.09.2020 г...


08 09 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод...


04 09 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни работи от ЕРП Север на 03.09.2020 г. от 9:00 до 16:00 ч...


02 09 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на участък от водопровод на 03.09.2020 г. от 09:00 до 17:00 часа ще бъде нарушено нормалното водоподаване...


02 09 2020
Publications 251 - 275