Актуална информация
Във връзка с отбелязване на Световния ден на водата – 22.03.2018г., Русенски университет Ангел Кънчев с подкрепата на РИОСВ – Русе и ВиК ООД – Русе обявява ученически конкурс за изработване и представяне на мултимедийна презентация...
20 02 2018
Решение No.ЕО-18/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия (ОТ), обслужвана от ВиК ООД - Русе.
22 12 2017
Уважаеми потребители, ВиК ООД - Русе Ви предлага да се възползвате от услугата "Промяна на партида" напълно безплатно в периода от 01.12.2017г. до 28.02.2018г. Предложението е валидно за всички
20 12 2017
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ прие с РЕШЕНИЕ Ц-34 от 15.12.2017г. цени за услугите доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните
19 12 2017
Уважаеми потребители уведомяваме ви, че на 22.11.2017 (сряда) поради подмяна на водопровод по улица „Стоян Михайловски“ в кв. „Дружба 3“ ще бъде нарушено нормалното водоподаване на ............
21 11 2017
Уважаеми клиенти, уведомяваме ви, че на 13.11.2017 (понеделник) поради извършване на ремонтни работи на водопровод по улица Згориград в участъка между улици Черни връх и Шипка ще бъде нарушено нормалното водоподаване
12 11 2017
Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че от днес, 02.11.2017г. поради ремонт на участък от  уличен водопровод по улица „Згориград“, е възможно понижаване на налягането във водопроводните инсталации на потребителите от високите
02 11 2017
Уважаеми клиенти, с настъпването на зимния сезон напомняме:
27 10 2017
Уважаеми клиенти, уведомяваме ви, че на 19.10.2017 (четвъртък) поради планирана реконструкция на уличен водопровод по улица Шипка (в участъка между улици Чипровци и Згориград) ще бъде
18 10 2017
Уважаеми клиенти, уведомяваме ви, че на 27.09.2017 (сряда) поради изграждане на нова водопроводна връзка на жилищна сграда в района на улица Видин ще бъде нарушено
25 09 2017
График за промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа и съоръжения през месеци септември и октомври 2017
31 08 2017
Уважаеми клиенти, уведомяваме ви, че на 24.08.2017 (четвъртък) поради планиран ремонт на водопровод в местност Пухлево дере ще бъде нарушено нормалното водоподаване за времето от
23 08 2017
На основание чл.19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, чл.18 и чл.19 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги
27 07 2017
Уважаеми клиенти, Добре дошли в електронната страница на нашето дружество! Надяваме се, че ще откриете всички отговори на Вашите въпроси и ще прекарате приятни моменти с нас!
10 07 2017
Съгласно изискванията на Наредба № 3/2005 г. за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации и с цел контролиране числеността на вредителите...
02 06 2017
График за промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа и съоръженията през месеци април и май 2017 г.
04 04 2017
През 1992г. Общото събрание на Организацията на обединените нации определя 22 март за Световен ден на водата. През 2015 г., 23 години по-късно, той отново ще бъде ден, в който отдаваме
22 03 2017
С настъпването на зимния сезон напомняме: • Да зазимите водопроводните инсталации и съоръжения (шахти, чешми, водомери), както и помещенията, в които тези съоръжения се намират;
22 11 2016
Publications 226 - 243