ГРАФИК ЗА ПРОМИВКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯТА ПРЕЗ МЕСЕЦИ АПРИЛ И МАЙ 2021 Г.
12 април 2021

 
ДАТА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

12.04 понеделник

 Просена, Нисово, ДЗС 1,  Русе кв. Чародейка

13.04 вторник

Ново село, Широково, Екзарх Йосиф, ДЗС 2, Красен 1, II-ри Подем, Русе кв. Дружба 1 и 3

14.04 сряда

Сливо поле, Борисово, Басарбово, Щръклево НР 250м3, Русе кв. Дружба 2

   15.04 четвъртък

Божичен, Иваново, Кошов, Юделник, ПС Красен 3, Красен, Русе кв. Локомотив, кв. Възраждане

16.04 петък

Полско косово, Щръклево и резервоар 1000м3

19.04 понеделник

Стърмен, Мартен, Стамболово, Кошарна, Ценово, Долна студена,  Г. Абланово, Две могили, Пепелина, Табачка, Тетово

20.04 вторник

Долно Абланово, Ботров, Батишница, Брестовица

21.04 сряда

Бъзовец, Обретеник, Волово, Русе кв. Родина

22.04 четвъртък

Дряновец, Чилнов, Тръстеник, Белцов

23.04 петък

Сандрово, Копривец, Лом Черковна, Г. Враново,  М. Враново, Писанец, Бъзън, Семерджиево, Ястребово

26.04 понеделник

Беляново, Борово, Хотанца, Острица

27.04 вторник

Бабово, Бръшлен, Батин, Николово лесопарк Липник, Ряхово, Мечка

28.04 сряда

Черпателен резервоар на ПС Батин, Резервоар на  Г. Абланово

10.05 понеделник

Кацелово, Баниска, Босилковци, Сеново, Червен – висока зона, Русе кв. Здравец 

11.05 вторник

Смирненски, Пиперково, Кривня, Пейчиново, Червен – ниска зона, К. Върбовка

12.05 сряда

ВГ Баниска, Пет кладенци, Топчии, Каменово, Равно, Просторно, Каран Върбовка, Бистренци, Новград

13.05 четвъртък

Червена вода, Русе кв. Нова махала, Веждата, Кривина

14.05 петък

Могилино, Помен, Средна кула – дренаж Извор дере и черпателен резервоар

17.05 понеделник

Николово, Глоджево, Ветово, Бяла, Джулюница

18.05 вторник

Лесопарк Липник, - дренаж, 1,2,ЧР,НКВ, кв. Средна кула и Долапи 

19.05 сряда

Пиргово, Караманово, Образцов чифлик дренаж 1, 2, ЧР, НКВ, водопроводна мрежа, Ветово, Русе ЦЮР

20.05 четвъртък

Русе Център

Запазваме си правото да извършваме промени в графика, по независещи от нас причини.