Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване (обновено)
18 април 2022

 

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД  Русе“ (обновено)

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради подвързване на новоизграден водопровод по ул. „Алеи Възраждане“ в гр. Русе на 19.04.2022 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по ниските и средните етажи в бл. „Лом“, бл. „Вит“, бл. „Огоста“, бл. „Клокотница 2“ и бл. „Скопие“. Нарушено ще бъде водоподаването и на абонатите в бл. „Протон“ и бл. „Електрон“, както и в къщите по ул. „Скопие“ и ул. „Алеи Възраждане“ (източно от ул. „Скопие“).

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“