ГРАФИК ЗА ПРОМИВКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯТА ПРЕЗ МЕСЕЦИ АПРИЛ И МАЙ 2022 Г.
11 април 2022

 
ДАТА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

11.04 понеделник

 Просена, Нисово, ДЗС 1,  Русе кв. Чародейка

12.04 вторник

Ново село, Широково, Екзарх Йосиф, ДЗС 2, Красен 1, II-ри Подем, Русе кв. Дружба 1 и 3

13.04 сряда

Сливо поле, Борисово, Басарбово, Щръклево НР 250м3, Русе кв. Дружба 2

   14.04 четвъртък

Божичен, Иваново, Кошов, Юделник, Русе кв. Локомотив, кв. Възраждане

15.04 петък

Полско косово

18.04 понеделник

Стърмен, Мартен, Стамболово, Кошарна, Г. Абланово, Две могили, Пепелина, Табачка, Тетово, НР Изток.

19.04 вторник

Долно Абланово, Ботров, Батишница, Брестовица, ПС Красен 3, Красен, НР Изток, Ценово

20.04 сряда

Бъзовец, Обретеник, Волово, Русе кв. Родина, Долна студена

21.04 четвъртък

Дряновец, Чилнов.

26.04 вторник

Сандрово, Копривец, Лом Черковна, Белцов, Г. Враново,  М. Враново, Писанец, Бъзън, Семерджиево, Ястребово, Мечка

27.04 сряда

Беляново, Борово, Хотанца, Острица, Тръстеник, Сеново, Щръклево и резервоар 1000м3, Русе ЦЮР

28.04 четвъртък

Бабово, Бръшлен, Батин, Николово лесопарк Липник, Ряхово, Русе център, ПС III-ти подем Русе - ЧР 2700

29.04 петък

Черпателен резервоар на ПС Батин, Резервоар на  Г. Абланово

03.05 понеделник

Кацелово, Баниска, Босилковци, Червен – висока зона, Русе кв. Здравец 

11.05 вторник

Смирненски, Пиперково, Кривня, Пейчиново, Червен – ниска зона, К. Върбовка

05.05 четвъртрък

ВГ Баниска, Пет кладенци, Топчии, Каменово, Равно, Просторно, Каран Върбовка, Ветово, НР Ветово, Бистренци.

09.05 понеделник

Червена вода, Русе кв. Нова махала, Веждата, Кривина

10.05 петък

Могилино, Помен, Средна кула – дренаж Извор дере и черпателен резервоар, НР Кота 157, Пиргово

11.05 сряда

Николово, Глоджево, Ветово - ПС Ветово, Бяла, Джулюница

12.05 четвъртък

Лесопарк Липник, - дренаж, 1,2,ЧР,НКВ, кв. Средна кула и Долапи, Караманово

13.05 петък

Образцов чифлик дренаж 1, 2, ЧР, НКВ, водопроводна мрежа

16.05 понеделник

НР Кота 127 средна зона

17.05 вторник III подем НР 5500


Запазваме си правото да извършваме промени в графика по независещи от нас причини.