Стартираха дейности по възстановяване на асфалтови настилки в различни части на града
31 март 2022

Уважаеми потребители,

С настоящото съобщение Ви информираме относно стартиралите дейности по възстановяване на асфалтови настилки при изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“. По-конкретно, извършват се възстановителни работи в кв. „Средна кула“, както и по ул. „Филип Станиславов“. Относно последното съгласно предварително утвърден график е предвидено провеждане на комисия за премахване на временната организация на движението, която ще се състои на 01.04.2022 г. След съответни процедури движението по ул. „Филип Станиславов“ ще се извършва нормално. В последващ етап ще е необходимо повторно затваряне на улицата  за кратък период от време поради изпълнение на реконструкция на съществуващ водопровод в южното платно.

От утре започва извършването на подготвителни дейности за възстановяване на асфалтови настилки и в други части на града с високо социално значение, като асфалт ще се положи при подходящи метеорологични условия.

 

Използваме случая да Ви информираме, че „ВиК“ ООД – Русе полага всички възможни усилия за ограничаване на негативните последици за гражданите, гостите и фирмите на града, произтичащи от реализацията на мащабния проект. Необходимо е да се подчертаят значително влошените условия, при които се изпълнява строителството – отчитат се нарушения в доставките на основни строителни материали в резултат на влошената международна обстановка.

Тъй като в момента се работи на четири строителни обекта, е възможно по-често да се налага спиране на водоподаването в определени зони, за да се осигурят необходимите условия за свързване на сградни водопроводни отклонения и новоизградени проводи, затова Ви съветваме редовно да посещавате уебсайта ни, където ще получите актуална информация за предстоящите спирания и ремонти.

Припомняме Ви, че седмичната програма на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ се публикува всеки петък в рубрика „Новини и съобщения“ в интернет страницата на проекта на следния адрес: http://opos.vik-ruse.com/. Съобщенията за планово спиране на водоподаването във връзка с ремонтните дейности се публикуват в рубрика „Актуална информация“ в началната страница на уебсайта на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, в страницата на проекта, в уебсайта и Facebook страницата на Община Русе и в редица местни медии, а информация за зоните, където предстои да бъде нарушено нормалното водоподаване, може да получите и като отворите картата на строителните дейности, вградена в уебсайта ни и в страницата на проекта.

С настоящото отново благодарим за търпението на засегнатите лица и се извиняваме за текущо причиняваното неудобство!

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“