Съобщение за нарушено водоподаване
23 септември 2021

 

Съобщение за нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Русе“

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради пресвързване на новопроектиран водопровод в гр. Русе по ул. „Мадара“ – в участъка от ул. „Димитър Талев“ до ул. „Рожен“, на 27.09.2021 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на:

  • потребителите в ниската зона на кв. „Средна кула“:
  • в участъка между следните улици: ул. „Мадара“, ул. „Йордан Йовков“, ул. „Ивайловград“ и ул. „Върбица“;
  • по ул. „Басарбовска“ в отсечката от ул. „Яворица“ до ул. „Мадара“;
  • по ул. „Бачо Киро“ в отсечката от ул. „Къкрина“ до ул. „Мадара“ и

  • потребителите в ниската зона на кв. „Долапите“ в участъка между следните улици: ул. „Поп Харитон“, ул. „Огражден“, ул. „Хан Кардам“, ул. „Свиленград“, ул. „Мануш войвода“, ул. „Бяла черква“ и ул. „Стремление“.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД  Русе

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.