Обява
20 септември 2021

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС(Д.В., бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 год.

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

  1. Реконструкция на водопровод ф 60 мм етернит с ПЕВП ф 160/10 по ул. „Батак“, с.Николово, община Русе;
  2. Реконструкция на водопровод ф 100 мм етернит с ПЕВП ф 110/10 по ул. „Струма“, с.Николово, община Русе;
  3. Реконструкция на водопровод ф 80 мм етернит с ПЕВП ф 90/10 по ул.„Иван Вазов“ и ул. „Плиска“, с.Николово, община Русе;
  4. Реконструкция на водопровод ф 100 мм етернит с ПЕВП ф 110/10 и ф 160 мм ПЕВП и ф 125 мм етернит с ПЕВП ф 140/10 по ул.„Еделвайс“, с.Николово, община Русе;
  5. Реконструкция на водопровод ф 100 мм етернит с ПЕВП ф 110/10 по ул. „Места“ и ул. „Перущица“, с.Николово, община Русе.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в община Русе или в РИОСВ – Русе на адрес: бул. „Придунавски“, № 20, П.К. 7000.