Актуална информация

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че от 15.08.2020 г. в съботните дни няма да има дежурна каса в Паричния ни салон в гр. Русе на ул. „Цариград“ № 7...


12 08 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на планов ремонт на мрежата на ЕРП Север АД на 11.08.2020 г. от 9:00 до 12:00 часа ...
10 08 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на водопроводни връзки в гр. Бяла (обл. Русе) на 07.08.2020 г. от 9:00 до 16:00 ч...


06 08 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на дейности по осигуряване на водоснабдяване на имот УПИ XXXVIII – 794, кв. 955, бул. „Трети...
24 07 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на нова връзка по ул. "Драва" в гр. Русе...
23 07 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на нова водопроводна връзка по ул. "Кръстец", гр. Русе, на 17.07.2020 г...


17 07 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки на захранващ водопровод за с. Бъзън (общ. Русе) на 20.07.2020 г. ...


17 07 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради ремонт на водопровод по улица "Дунав" в село Пиргово, община Иваново, на 17.07.2020г. от 9:00 до 17:00 часа...
16 07 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради присъединяване към водопроводната мрежа на реконструиран водопровод по ул. „Митрополит Григорий“ град Русе...


14 07 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради  реконструкция на водопровод по ул. „Минчо Папасчиков“ в град Бяла ...


13 07 2020

Уважаеми потребители, Уведомяваме Ви, че поради подмяна на участък от уличен водопровод по ул. “Придунавски булевард“ ...


10 07 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки по ул. "В. Левски" в с. Николово (общ. Русе)...
08 07 2020
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка...
08 07 2020
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка...
08 07 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на водопроводни връзки по ул. "Васил Левски" в с. Табачка (общ. Иваново)...
03 07 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки на новоизграден водопровод...
03 07 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки и СВО по ул. "В. Левски" в с. Табачка...
01 07 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради ремонтни дейности по ВиК мрежата в с. Сандрово...
25 06 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради ремонтни дейности по ВиК мрежата в гр. Русе...
24 06 2020
Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради ремонтни дейности в кв. "Възраждане", гр. Русе, на 17.06.2020 г....
16 06 2020
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху...
15 06 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Борово (обл. Русе) на 09.06.2020 г....


08 06 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради планов ремонт на спирателни кранове по ул. „Григор Пърличев“ (гр. Русе)...


08 06 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на връзки по проект “Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово“...


04 06 2020

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че на 08.06.2020 г. поради направа на връзки между новоизградена и съществуваща водопроводна мрежа...


04 06 2020
Publications 1 - 25
Pages:Next »