21.09 10:00 - 21.09 17:00 Николово, ул.Ст.Планина 13
Ремонт на водопровод
21.09 10:00 - 21.09 15:00 Русе, кв.Дружба 1,бл.21
Ремонт на водопровод
21.09 08:00 - 21.09 16:00 Русе, бул. „България“ 28
Ремонт на сградно водопроводно отклонение
21.09 08:00 - 21.09 16:00 Русе, ул. „Родина“/ул. "Шипка"
Ремонт на водопровод
21.09 08:00 - 21.09 16:00 Русе, ул. „Антим I-ви“
Изкопни дейности
21.09 08:00 - 21.09 15:00 Топчии, ул. Пейо Яворов 4
Ремонт на водопровод
21.09 08:00 - 21.09 15:00 Кривня, ул. Ропотамо 1
Ремонт на водопровод
21.09 08:00 - 21.09 15:00 Копривец, ул. Петко Р. Славейов
Ремонт на водопровод
21.09 08:00 - 21.09 15:00 Гара Бяла, ул. Васил Априлов
Ремонт на водопровод
21.09 08:00 - 21.09 15:00 Червена вода, ул. Лозенград 18
Ремонт на водопровод
21.09 08:00 - 21.09 15:00 Белцов, улица Васил Левски
Ремонт на водопровод
21.09 08:00 - 21.09 15:00 Голямо Враново, ул. Панайот Волов 4
Подмяна на сградно водопроводно отклонение
21.09 08:00 - 21.09 15:00 Бръшлен, ул. Пейо Яворов 1
Подмяна на сградно водопроводно отклонение
21.09 08:00 - 21.09 15:00 Пиргово, ул. Рила 2
Подмяна на сградно водопроводно отклонение
21.09 08:00 - 21.09 15:00 Батин, улица Георги Бенковски
Ремонт на водопровод
map
21.09 08:30 - 21.09 17:00 гр. Русе, ул. „Петко Д. Петков“
Нова водопроводна връзка
Дейностите се извършват от външен изпълнител в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Русе“. Ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по ул. „Петко Д. Петков“ в участъка от пл. „Свобода“ до ул. „Г. С. Раковски“, хотел „Дунав“ и на чешма на пл. „Свобода“ пред хотел „Дунав“.
11.09 09:00 - 11.11 17:00 Николово, ул. „Батак“
Реконструкция на водопровод
31.08 09:00 - 25.12 17:00 Николово, ул. „Еделвайс"
Реконструкция на водопровод
map
Легенда
  • alt_img Водопровод
  • alt_img Битова улична канализация
  • alt_img Дъждовна канализация
  • alt_img Хидрофор
  • alt_img Канализационна помпена станция
  • alt_img Участък в строителство
  • alt_img Завършен участък
  • alt_img Зона с нарушено водоподаване

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.


 

Актуална информация

ГРАФИК ЗА ПРОМИВКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯТА ПРЕЗ МЕСЕЦИ СЕПТЕМВРИ И ОКТОМВРИ 2023 Г.  още
15 септември

Уважаеми потребители,Уведомяваме Ви, че поради технически причини дейностите по свързване на временен водопровод в района на Централна жп гара − Русе, планирани за 28.08.2023 г., ще продължат до 23:00 ч. днес. Възможно е да бъде нарушено нормалното водоподаване на абонати във високата зона (високите етажи на сградите) в Централен южен район и в кв. „Мидия-Енос“...


  още
28 август