14.07 08:00 - 14.07 15:00 Каран Върбовка, ул.Кирил и Методи
Ремонт на водомер
map
16.07 08:00 - 16.07 17:00 Басарбово, ул. „Св. св. Кирил и Методий“
Нова водопроводна връзка
Ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите по следните улици: ул. „Св. св. Кирил и Методий“ от № 29 до № 61, ул. „Климент Охридски“, ул. „Дунав“ и ул. „Рила“. Съветваме потребителите да се запазят с нужното количество вода за питейно-битови нужди.
27.05 09:00 - 15.07 17:00 Басарбово, ул. "Св. св. Кирил и Методий"
Подмяна на водопровод
25.03 09:00 - 25.07 17:00 Ветово, ул. Волга
Реконструкция на водопровод
map
Легенда
  • alt_img Водопровод
  • alt_img Битова улична канализация
  • alt_img Дъждовна канализация
  • alt_img Хидрофор
  • alt_img Канализационна помпена станция
  • alt_img Участък в строителство
  • alt_img Завършен участък
  • alt_img Зона с нарушено водоподаване

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.


 

Актуална информация

Уважаеми потребители,Уведомяваме Ви, че при подходящи метеорологични условия на 27.06.2024 г. ще бъде извършен авариен ремонт на чугунен водопровод с диаметър 250 мм в кв. „Здравец − Север“ в гр. Русе. Изкопните дейности по разкриване на аварията обхващат участък между бл. „Потсдам 1“ и бл. „Потсдам 2“, където е разположена детска площадка...


  още
26 юни

Уважаеми потребители,Уведомяваме Ви, че поради технически причини се удължава периодът, по време на който ще бъде изпълнен обявеният в предходна публикация авариен ремонт на уличен канал по ул. "Духовно възраждане" в гр. Русе...


  още
12 юни

Уважаеми потребители,Уведомяваме Ви, че при подходящи метеорологични условия в периода 11.06.2024 г. - 12.06.2024 г. ще бъде извършен авариен ремонт на уличен канал по ул. "Духовно възраждане" в гр. Русе...


  още
10 юни