03.12 08:00 - 03.12 12:00 Пейчиново, ул.Хр,Ботев
Ремонт на водопровод
map
07.12 10:00 - 07.12 17:00 гр. Русе, ул. „Плиска“ в участъка от кръстовището с ул. „Митрополит Григорий“ до кръстовището с ул. „Янтра“
Нова водопроводна връзка
Дейностите се извършват от външен изпълнител в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Русе“. Ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по ул. „Плиска“ в участъка от ул. „Митрополит Григорий“ до ул. „Воден“.
07.12 08:00 - 07.12 17:00 гр. Русе, ул. „Проф. Д. Баларев“
Нова водопроводна връзка
Дейностите се извършват от външен изпълнител в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Русе“. Ще бъде нарушено нормалното водоподаване на следните абонати: фирма „Аристон“, бл. „Аристон“, 2 бр. общежития за средношколци, СУ „М-р Атанас Узунов“, магазин „Домко“, фирма „БАДЕР“ и жилищни кооперации по ул. „Проф. Д. Баларев“ и ул. „Дряновска“.
06.12 10:00 - 06.12 17:00 гр. Русе, ул. „Плиска“ в участъка от кръстовището с ул. „Митрополит Григорий“ до кръстовището с ул. „Янтра“
Нова водопроводна връзка
Дейностите се извършват от външен изпълнител в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Русе“. Ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по ул. „Доростол“, както и на абонатите в бл. „Гривица“, бл. „Твърдина“, бл. „Цитадела“, бл. „Метеор“, бл. „Стрела“, бл. „Бисер“ и бл. „Кристал“.
map
Легенда
  • alt_img Водопровод
  • alt_img Битова улична канализация
  • alt_img Дъждовна канализация
  • alt_img Хидрофор
  • alt_img Канализационна помпена станция
  • alt_img Участък в строителство
  • alt_img Завършен участък
  • alt_img Зона с нарушено водоподаване

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.


 

Актуална информация

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради възникнала авария на водопровод с диаметър ф546 мм по ул. „Будапеща“ в гр. Русе е възможно да бъде нарушено нормалното водоподаване на потребители в кв. „Здравец - Изток“, Индустриален парк, Източна промишлена зона и кв. „Цветница“...


  още
28 октомври

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради възникнала авария на водопровод по ул. „Битоля“ в гр. Русе горепосочената улица ще бъде затворена за движение в участъка от ул. „Доростол“ до ул. „Алеи Възраждане“, като за обходен маршрут може да се използва ул. „Скопие“ до отстраняване на проблема. Нарушено е нормалното водоподаване на потребителите в бл. „Електрон“, бл. „Росица“ и на потребители по ул. „Битоля“ в участъка от ул. „Доростол“ до ул. „Алеи Възраждане“... 


  още
27 октомври

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности от страна на ЕРП Север ще бъде нарушено нормалното водоподаване на...


  още
31 август