02.02 12:00 - 02.02 15:00 Пиргово, ул.Елин Пелин №6
Ремонт на водопровод завършен
02.02 09:00 - 02.02 16:30 гр. Русе, ул. Даме Груев" х бул. "Гоце Делчев", прекъсване на водопровод Ф100
Прекъсване на водопровод завършен
02.02 09:00 - 02.02 17:00 с. Николово, ул. Липник , ремонт на зонов водомер ниска зона (НЗ)
Ремонт на водомер завършен
02.02 09:00 - 02.02 15:00 гр. Русе, ул. „Хан Омуртаг“№4, авария на водопровод Ф100, етернит
Ремонт на водопровод завършен
02.02 09:00 - 02.02 13:00 гр. Русе, ул. „Стоян Заимов“, прекъсване на водопровод Ф100
Прекъсване на водопровод завършен
02.02 09:00 - 02.02 12:00 гр. Русе, ул. „Червен“ №10а, направа на нова връзка и прекъсване на старо СВО
Нова водопроводна връзка завършен
02.02 09:00 - 02.02 15:00 с. Писанец, стъпкови проби
Проучване на водопроводната мрежа завършен
02.02 08:00 - 02.02 16:00 с. Кривина, ул. "Дунав", авария на водопровод Ф80 етернит
Ремонт на водопровод завършен
02.02 08:00 - 02.02 14:00 гр. Бяла, ул. "Г. С. Раковски" №5, подмяна на СВО
Подмяна на сградно водопроводно отклонение завършен
02.02 08:00 - 02.02 14:00 гара Бяла, ул. "Никола Д. Петков", авария на водопровод Ф60 етернит
Ремонт на водопровод завършен
02.02 08:00 - 02.02 12:00 с. Малко Враново, ул. "Юндола", ремонт на СВО
Ремонт на сградно водопроводно отклонение завършен
02.02 08:00 - 02.02 12:00 с. Пиргово, ул. "Тодор Каблешков" №10, авария на водопровод Ф200 етернит
Ремонт на водопровод завършен
02.02 08:00 - 02.02 10:30 с. Тръстеник, ул. "Княз Александър Батемберг" №13, ремонт на СВО
Ремонт на сградно водопроводно отклонение завършен
02.02 08:00 - 02.02 14:00 гр. Русе, кв. Басарбово, ул. „Захари Стоянов“ №18, авария на водопровод Ф80 АЦ
Ремонт на водопровод завършен
map
21.11 09:00 - 30.04 17:00 Русе, ул. „София“ и ул. „Лом“
Реконструкция на канал
Изграждане на уличен канал.
map
Легенда
  • alt_img Водопровод
  • alt_img Битова улична канализация
  • alt_img Дъждовна канализация
  • alt_img Хидрофор
  • alt_img Канализационна помпена станция
  • alt_img Участък в строителство
  • alt_img Завършен участък
  • alt_img Зона с нарушено водоподаване

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.


 

Актуална информация

Уважаеми клиенти, в резултат на зачестили сигнали от потребители относно невъзможност за предоставяне на данни за потреблението на обявените за тази цел телефонни номера поради сериозната натовареност на телефонните линии в Информационния център на „ВиК“ ООД – Русе екипът ни взе решение да се преустанови подаването на показания по телефона...


  още
30 януари
Общински младежки дом − Русе и ВиК ООД − Русе организират Международен конкурс за фотография и рисунка, посветен...  още
10 януари
На основание Решение № Ц-32 от 30.12.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и чл. 29, ал. 2 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги...  още
03 януари