25.09 17:00 - 25.09 20:00 Русе, ул. „Върбица“ 16
Ремонт на водопровод завършен
Ремонт на главен водопровод. Засяга ниска зона на кв.Средна кула и кв.Долапите.
25.09 13:00 - 25.09 17:00 Пиргово, ул. Дунав 15
Ремонт на водопровод завършен
25.09 14:00 - 25.09 17:00 Николово, ул. Стара планина 11
Ремонт на водопровод завършен
25.09 11:00 - 25.09 16:00 Бъзън, ул. Раковски 80
Ремонт на водомер завършен
25.09 11:00 - 25.09 16:00 Бъзън, ул. Отец Паисий 27
Ремонт на водопровод завършен
25.09 07:00 - 25.09 11:30 Тетово, ул. Странджа 20
Ремонт на водопровод завършен
25.09 07:00 - 25.09 13:00 Русе, Дружба 1 ул. „Изола планина“ 22 бл.6
Ремонт на водопровод завършен
Легенда
  • alt_img Водопровод
  • alt_img Битова канализация
  • alt_img Дъждовна канализация
  • alt_img Хидрофор
  • alt_img Канализационна помпена станция
  • alt_img Участък в строителство
  • alt_img Завършен участък
  • alt_img Зона с нарушено водоподаване

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.


 

Актуална информация

Уважаеми потребители,  уведомяваме Ви, че поради пресвързване на новопроектиран водопровод в гр. Русе по ул. „Мадара“ – в участъка от ул. „Димитър Талев“ до ул. „Рожен“, на 27.09.2021 г. от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на...


  още
23 септември
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС(Д.В., бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 год....  още
20 септември

Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни работи от ЕРП Север ще бъде спряно ел. захранването на помпените станции за питейна вода...


  още
10 септември