29.02 09:00 - 29.02 16:00 Русе, ул. „Даме Груев“, комплекс Вени
Ремонт на водопровод
29.02 09:00 - 29.02 16:00 Русе, ул. „Искър“ 4
Прекъсване на сградно водопроводно отклонение
29.02 09:00 - 29.02 16:00 Русе, Парк на Младежта, ресторант Кенор
Монтаж на ревизионна шахта
Монтаж телескопична шахта
29.02 09:00 - 29.02 16:00 Русе, ул. „Хан Омуртаг“/бул. "Цар Фердинант"
Ремонт на спирателен кран
29.02 09:00 - 29.02 16:00 Русе, ул. „Черноризец Храбър“ 4
Реконструкция на сградно водопроводно отклонение
29.02 09:00 - 29.02 15:00 Каменово, ул. Трапезица 5
Ремонт на водопровод
29.02 09:00 - 29.02 15:00 Сеново, ул. Оборище 18
Ремонт на водопровод
29.02 09:00 - 29.02 15:00 Стърмен, Обект
Изкопни дейности
29.02 09:00 - 29.02 15:00 Бабово, улица Петър Берон
Ремонт на водопровод
29.02 09:00 - 29.02 15:00 Пиргово, ул. Средец II
Ремонт на водопровод
29.02 09:00 - 29.02 15:00 Пиперково, ул. Янтра
Ремонт на спирателен кран
29.02 09:00 - 29.02 15:00 ДЗС, ДЗС 1 - ДЗС 2 Напорен водопровод
Ремонт на водопровод
29.02 09:00 - 29.02 15:00 Обретеник, ул. Марица
Ремонт на водопровод
28.02 09:00 - 29.02 17:00 Николово, ул. Черни Осъм
Подмяна на водопровод завършен
map
21.02 09:00 - 18.03 17:00 Николово, улица Иван Вазов и улица Плиска
Реконструкция на водопровод
29.01 08:00 - 29.02 17:00 Николово, ул. Места и ул. Перущица
Реконструкция на водопровод
26.01 09:00 - 29.02 17:00 Николово, ул. Струма
Реконструкция на водопровод
26.01 09:00 - 29.02 17:00 Николово, ул. Еделвайс
Реконструкция на водопровод
map
Легенда
  • alt_img Водопровод
  • alt_img Битова улична канализация
  • alt_img Дъждовна канализация
  • alt_img Хидрофор
  • alt_img Канализационна помпена станция
  • alt_img Участък в строителство
  • alt_img Завършен участък
  • alt_img Зона с нарушено водоподаване

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.


 

Актуална информация

На основание чл. 95 ал. 1 от Закона за опазване на околната среда...  още
15 февруари
На основание чл. 95 ал. 1 от Закона за опазване на околната среда...  още
15 февруари
На основание чл. 95 ал. 1 от Закона за опазване на околната среда...  още
15 февруари