20.09 13:00 - 20.09 17:00 Нисово, ул.Кирил и Методий №23
Ремонт на сградно водопроводно отклонение
20.09 13:30 - 20.09 17:00 Тетово, ул.Филип Тотьо №7
Ремонт на водомер
20.09 10:00 - 20.09 15:00 Широково, ул.Н.Й.Въпцаров
Ремонт на водопровод
20.09 09:00 - 20.09 16:00 Русе, ул. Лисец 14
Ремонт на водопровод
20.09 09:00 - 20.09 16:00 Русе, ъгъла на ул. Муткурова с бул. Генерал Скобелев
Подмяна на спирателен кран
20.09 09:00 - 20.09 16:00 Русе, кв. Чародейка, до бл. 302
Ремонт на водопровод
20.09 09:00 - 20.09 17:00 Русе, ъгъла на бул. Васил Левски с бул. Гоце Делчев
Изкопни дейности
20.09 08:00 - 20.09 16:00 Топчии, улица Искър 11
Ремонт на водопровод
20.09 08:00 - 20.09 16:00 Писанец, улица Жельо войвода
Ремонт на водопровод
20.09 08:00 - 20.09 15:00 Босилковци, улица Александър Стамболийски
Ремонт на водопровод
20.09 08:00 - 20.09 14:00 Глоджево, улица Генерал Заимов
Ремонт на водопровод
20.09 08:00 - 20.09 14:00 Бяла, улица Климент Охридски
Ремонт на водопровод
20.09 08:00 - 20.09 14:00 Борово, улица Гораст
Ремонт на спирателен кран
Легенда
  • alt_img Водопровод
  • alt_img Битова канализация
  • alt_img Дъждовна канализация
  • alt_img Хидрофор
  • alt_img Канализационна помпена станция
  • alt_img Участък в строителство
  • alt_img Завършен участък
  • alt_img Зона с нарушено водоподаване

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.


 

Актуална информация

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС(Д.В., бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 год....  още
20 септември

Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни работи от ЕРП Север ще бъде спряно ел. захранването на помпените станции за питейна вода...


  още
10 септември
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г...  още
08 септември