26.10 09:00 - 26.10 14:00 Русе, улица Табия 26
Ремонт на сградно водопроводно отклонение
26.10 09:00 - 26.10 14:00 Русе, улица Стремление и улица Добротица
Ремонт на спирателен кран
26.10 09:00 - 26.10 14:00 Николово, улица Янтра и улица Плиска
Ремонт на водопровод
26.10 09:00 - 26.10 16:00 Русе, улица Згориград, блок Боримечка
Ремонт на водопровод
26.10 09:00 - 26.10 17:00 Топчии, улица Девети септември 32
Ремонт на водопровод
26.10 09:00 - 26.10 15:00 Пепелина, Тютюнева махала
Ремонт на водопровод
26.10 09:00 - 26.10 15:00 Копривец, улица Неофит Рилски 15
Ремонт на водопровод
26.10 09:00 - 26.10 15:00 Бяла, улица Янтра
Ремонт на водопровод
26.10 08:00 - 26.10 17:00 Пиргово, -
Реконструкция на водомерен възел
26.10 08:00 - 26.10 17:00 Сандрово, улица Трети март 6
Ремонт на сградно водопроводно отклонение
26.10 08:00 - 26.10 17:00 Сандрово, улица Балкан 3
Ремонт на сградно водопроводно отклонение
26.10 08:00 - 26.10 17:00 Сандрово, улица Александър Стамболийски 11
Ремонт на сградно водопроводно отклонение
Легенда
  • alt_img Водопровод
  • alt_img Битова канализация
  • alt_img Дъждовна канализация
  • alt_img Хидрофор
  • alt_img Канализационна помпена станция
  • alt_img Участък в строителство
  • alt_img Завършен участък
  • alt_img Зона с нарушено водоподаване

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.


 

Актуална информация

„Водоснабдяване и канализация“ ООД − Русе уведомява своите потребители, че на основание чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ и чл. 19 от НРЦВКУ ...  още
22 октомври

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради направа на нова водопроводна връзка към водопровод, преминаващ през двора на фирма „ЕЛ“ и фирма „Техноресурс“ в гр. Русе...


  още
20 октомври

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради монтаж на спирателен кран и подмяна на участък от уличен водопровод...


  още
19 октомври