map
27.09 08:30 - 27.09 17:00 гр. Русе, Парк на младежта - Русе
Нова водопроводна връзка
Ще бъде нарушено нормалното водоподаване на СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков“, АЕГ „Гео Милев“, на абонати по ул. „Алея Роза“, ул. „Алея Младост“, ул. „Братя Обретенови“, както и на абонати в Парка на младежта.
11.09 09:00 - 11.11 17:00 Николово, ул. „Батак“
Реконструкция на водопровод
31.08 09:00 - 25.12 17:00 Николово, ул. „Еделвайс"
Реконструкция на водопровод
map
Легенда
  • alt_img Водопровод
  • alt_img Битова улична канализация
  • alt_img Дъждовна канализация
  • alt_img Хидрофор
  • alt_img Канализационна помпена станция
  • alt_img Участък в строителство
  • alt_img Завършен участък
  • alt_img Зона с нарушено водоподаване

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.


 

Актуална информация

ГРАФИК ЗА ПРОМИВКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯТА ПРЕЗ МЕСЕЦИ СЕПТЕМВРИ И ОКТОМВРИ 2023 Г.  още
15 септември

Уважаеми потребители,Уведомяваме Ви, че поради технически причини дейностите по свързване на временен водопровод в района на Централна жп гара − Русе, планирани за 28.08.2023 г., ще продължат до 23:00 ч. днес. Възможно е да бъде нарушено нормалното водоподаване на абонати във високата зона (високите етажи на сградите) в Централен южен район и в кв. „Мидия-Енос“...


  още
28 август