17.06 09:00 - 17.06 17:00 гр. Русе, бул. „Мидия-Енос“
Ремонт на водопровод
Поради извършване на аварийния ремонт ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите в следните жилищни блокове в кв. „Мидия-Енос“: бл. „Бела“, бл. „Ген. Иван Винаров“, бл. „Дунавски строител“, бл. „Машпроект“, бл. „Тотлебен“, бл. „Иван Димитров“, бл. „Чая“, бл. „Булаир“, бл. „Тополница“ и бл. „Пирин“. Съветваме потребителите да се запасят с нужното количество вода за питейно-битови нужди. В случай че ремонтните дейности по отстраняване на аварията продължат над 12 часа, „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на паркинга до бл. „Мидия-Енос“, вх. 1.
map
27.05 09:00 - 15.07 17:00 Басарбово, ул. "Св. св. Кирил и Методий"
Подмяна на водопровод
25.03 09:00 - 25.07 17:00 Ветово, ул. Волга
Реконструкция на водопровод
map
Легенда
  • alt_img Водопровод
  • alt_img Битова улична канализация
  • alt_img Дъждовна канализация
  • alt_img Хидрофор
  • alt_img Канализационна помпена станция
  • alt_img Участък в строителство
  • alt_img Завършен участък
  • alt_img Зона с нарушено водоподаване

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.


 

Актуална информация

Уважаеми потребители,Уведомяваме Ви, че поради технически причини се удължава периодът, по време на който ще бъде изпълнен обявеният в предходна публикация авариен ремонт на уличен канал по ул. "Духовно възраждане" в гр. Русе...


  още
12 юни

Уважаеми потребители,Уведомяваме Ви, че при подходящи метеорологични условия в периода 11.06.2024 г. - 12.06.2024 г. ще бъде извършен авариен ремонт на уличен канал по ул. "Духовно възраждане" в гр. Русе...


  още
10 юни

Уважаеми потребители,


Уведомяваме Ви, че на 01.06.2024 г. ще бъде извършена профилактика на ел. подстанция „Дунарит“, поради което ще бъде прекъснато електрическото захранване на помпена станция...  още
31 май