Електронна фактура

Вече имате възможност да получавате своята фактура на посочен от Вас електронен адрес като ние се ангажираме да я доставим до 24 часа от издаването й.

Тази функционалност е част от комплексната дейност на компанията ни за развитие на „зелена” икономика. С присъединяването Ви към тази инициатива Вие ставате не само наши партньори, но и участници в каузата ни за една по-чиста и по-зелена планета.

За да се възползвате напълно безплатно от нашето предложение трябва да попълните и подадете Заявление за доставяне на фактура – физически лица на електронен адрес по един от следните начини:

1. В Център за обслужване на клиенти – ул. Цариград 7;
2. В Деловодство – ул. Добруджа 6;
3. Като изтеглите документа от сайта на компанията ни, попълвате го, подписвате го и изпратите сканирано копие на адрес: inkaso@vik-ruse.com.

В заявлението на услугата задължително следва да бъдат попълнени следните полета:

1. Трите имена на заявителя;
2. Адрес за кореспонденция със заявителя;
3. ЕГН на титуляра на партидата на водоснабдявания имот;
4. Валиден електронен адрес;
5. Абонатен номер;
6. Подпис и дата.

Без разглеждане ще бъдат оставени заявленията, които не съдържат данните в посочените по-горе полета. Заявителят ще бъде уведомен за това и ще има възможност да уточни липсващата информация. Срокът за разглеждане на заявлението е 10 дни. Заявлението остава без разглеждане, ако заявителят не уточни исканата информация в срок от 14 дни.