Пазете ги чисти

Канализационните тръби в нашите домове. Te са предназначени за отвеждане на отпадъчни води от тоалетната и кухнята. Всяка година сме свидетели на хиляди запушвания, причинени от неподходящи отпадъци – отпадъчни мазнини, мокри козметични кърпички, дамски превръзки и тампони, бебешки пелени, парцалени изрезки, парчета плат, ножчета за бръснене, презервативи, найлонови торбички, пластмасови опаковки и много много други. Тези отпадъци не се разтварят във водата. Те или запушват канализационната система на нашите жилища, или се отлагат в градската канализационна мрежа, или попадат в градската пречиствателна станция за отпадъчни води. Във всички случаи това означава много скъпи ремонти, които всички ние заплащаме.

Ето защо, ние отправяме апел към всички наши потребители по повод възникнал проблем, с който неотдавна Ви запознахме и за който потърсихме Вашето съдействие - изхвърлянето на твърди отпадъци в канализационната мрежа.

Отново Ви призоваваме да подходите като отговорни граждани и с общи усилия да предотвратим ненужното замърсяване на региона и повреди на съоръженията в пречиствателната станция!

Изхвърлянето на трудно разградими и неразградими отпадъци в канализационната мрежа води до редица сериозни последствия, не само за всички нас като потребители, но и предизвиква повреди на съоръженията в Пречиствателната станция.  Съоръжението е модерно и със скъпа поддръжка, изградено със средства по европейската програма ИСПА и осигурява екологичното равновесие на р. Дунав и региона.

С изхвърлянето на твърди и текстилни отпадъци и най-вече на мокри кърпички се възпрепятства отвеждането на водата и се причиняват запушвания на домовите канални отклонение на Вашите жилища и административни сгради и допълнителни разходи за поддръжка и ремонт.

За да съхраним, това което сме съградили, е необходимо да подходим с особено внимание към настоящият и отново възникнал на преден план проблем „ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ В КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА!“.

Ние сме тези, които сме отговорни за състоянието на ползваните от нас мрежи и съоръжения , изградени за нашето удобство и комфорт,  наша е отговорността да ги използваме съвестно и отговорно.

ПРИКАНВАМЕ ВИ ДА ПОЛЗВАТЕ КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОТО И БЕЗАВАРИЙНО  ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ИЗГРАДЕНАТА МРЕЖА.

РАЗЧИТАМЕ НА ВАШЕТО СЪДЕЙСТВИЕ  И ГРАЖДАНСКА СЪВЕСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО МРЕЖАТА  И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАСТОЯЩИ И  БЪДЕЩИ ПРОБЛЕМИ!