17.07 12:00 - 17.07 14:30 Русе, бул.Тутракан 73
Ремонт на водопровод завършен
17.07 09:00 - 17.07 15:00 Бяла, -
Реконструкция на външен водопровод завършен
17.07 09:00 - 17.07 14:00 Баниска, улица Хан Исперих 16
Ремонт на сградно водопроводно отклонение завършен
17.07 09:00 - 17.07 13:00 Божичен, улица Искър 8
Ремонт на водопровод завършен
17.07 09:00 - 17.07 15:00 Ценово, улица Вела Пеева и улица Паисий Хилендарски
Реконструкция на водомер завършен
17.07 08:00 - 17.07 14:00 Просена, улица Батак 1
Ремонт на сградно водопроводно отклонение завършен
17.07 08:00 - 17.07 14:30 Русе, ул. „Клисура“
Реконструкция на сградно водопроводно отклонение завършен
17.07 08:00 - 17.07 16:00 Русе, ул. „Капитан лейтенант Евстати Винаров“
Ремонт на сградно канално отклонение
17.07 08:00 - 17.07 16:30 Русе, ул. „Владая“ 7
Ремонт на водопровод завършен
16.07 09:00 - 06.08 16:00 Русе, местност Калнъ дере
Ремонт на сградно водопроводно отклонение
16.07 08:00 - 17.07 17:00 Русе, ул. „Матей Стойков“
Ремонт на водопровод
17.07 09:00 - 24.08 17:00 Борово, Помпена станция и улица Баба Тонка
Подмяна на водопровод
17.07 09:00 - 17.07 17:00 Русе, ул. „Църковна независимост“
Подмяна на водопровод завършен
Ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите: - по улица Княжеска - в участъка между улици Кирил Старцев и Църковна независимост; - по улица Църковна независимост - в участъка между улица Духовно възраждане и площад Свобода.
16.07 13:00 - 16.08 17:00 Русе, ул. „Църковна независимост“
Подмяна на водопровод
17.07 09:00 - 16.08 17:00 Русе, ул. „Елин Пелин“
Подмяна на водопровод
16.07 13:00 - 20.07 17:00 Русе, ул. „Баба Тонка“
Подмяна на водопровод
11.07 09:00 - 30.10 16:00 Писанец, От резервоар Писанец към резервоар Бъзън
Подмяна на външен водопровод
Подмяната ще се извърши на етапи.
16.07 09:00 - 14.09 16:00 Иваново, Улица Младежка
Подмяна на водопровод
11.07 09:00 - 20.07 16:00 Ценово, Улица Вела Пеева
Подмяна на водопровод
01.06 10:00 - 17.07 16:00 Джулюница, -
Подмяна на водопровод
Външен водопровод от с. Джулюница към помпена станция Караманово.
01.06 10:00 - 20.07 16:00 Борисово, Улица Софроний Врачански
Подмяна на водопровод
01.06 10:00 - 24.08 16:00 Красен, -
Подмяна на водопровод
Напорен водопровод от помпена станция Красен 2 към ПС Красен 3
01.06 10:00 - 20.07 16:00 Бяла, -
Подмяна на водопровод
Участък от водопровод от резервоар „Росна китка“ до шахта №2
01.06 10:00 - 20.07 16:00 Бяла, -
Подмяна на водопровод
Участък от резервоар „Росна китка“ до шахта №1

Актуална информация

Уважаеми съграждани, уведомяваме ви, че поради реконструкция на водопровод на 25.06.2018г. от 09:00 до 18:00 часа, ще бъде нарушено нормалното водоподаване на следните потребители:   още
22 юни
Във връзка с реализацията от Община Русе на проект „ Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“, финансиран по ОПРР 2014-2020г., Ви уведомяваме че с цел осигуряване устойчивост на извършваните по проекта дейности „ВиК“ ООД ще извърши...  още
22 юни
Уважаеми клиенти, уведовяваме ви, че на 08.06.2018г. поради въвеждане в експлоатация на новоизграден участък от водопровод по улица Баба Тонка, ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите по ул. “Баба Тонка “ в участъка от  още
07 юни