21.03 08:00 - 21.03 16:00 Русе, ул. „Сяр“
Ремонт на водопровод
21.03 08:00 - 21.03 15:00 Николово, Улица Плиска 75
Ремонт на водопровод
21.03 08:00 - 21.03 16:00 Николово, Улица Липник 96
Ремонт на сградно водопроводно отклонение
21.03 08:00 - 21.03 15:00 Дряновец, улица Христо Ботев
Ремонт на водопровод
21.03 08:00 - 21.03 14:00 Бръшлен, улица Рила 6
Ремонт на сградно водопроводно отклонение
21.03 08:00 - 21.03 15:00 Кривина, улица Дунав
Ремонт на водопровод
21.03 08:00 - 21.03 15:00 Широково, -
Ремонт на външен водопровод
11.03 09:00 - 05.04 17:00 Николово, Лесопарк 'Липник'
Подмяна на водопровод
11.03 09:00 - 05.04 17:00 Русе, ул. „Басарбовска“
Подмяна на водопровод
13.03 09:00 - 30.04 17:00 Русе, ул. „Панайот Хитов“
Реконструкция на водопровод
14.03 09:00 - 31.03 17:00 Русе, местност Слатина
Реконструкция на водопровод
18.03 11:00 - 21.03 17:00 Полско Косово, улица Димитър Благоев
Подмяна на водопровод завършен
11.03 09:00 - 05.04 17:00 Семерджиево, -
Подмяна на външен водопровод
05.03 09:00 - 05.04 17:00 Горно Абланово, -
Подмяна на външен водопровод
08.03 09:00 - 15.05 17:00 Кривня, улица Опълченска
Подмяна на водопровод
31.12 09:00 - 31.03 17:00 Бяла, улица Георги Бенковски
Подмяна на водопровод
03.12 16:00 - 31.03 17:00 Баниска, улица Баниски лом
Подмяна на водопровод

Актуална информация

На РИОСВ - Русе относно преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за техническата инфраструктура извън урбанизираната територия - промяна на трасе на водопровод Ф150 от НР Бъзън до ПС Хидромелиорации в землището на с. Бъзън, община Русе.  още
20 март
Уважаеми потребители, уведомяваме ви, че поради подмяна на водопровод по ул.“Георги Бенковски“ град Бяла на 20.03.2019г. от 8:00 до 16:00 часа ще бъде нарушено частично нормалното водоподаване в централната част на града.  още
19 март
Уважаеми потребители, „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе  Ви уведомява, че поради подмяна на водопровод по ул .“Антим Първи“ в гр. Русе,  на 28.02.2019 г.  от 9:00 до 17:00 часа, ще бъде  нарушено  нормалното водоподаване на  следните потребителите:  още
27 февруари