22.01 08:00 Русе, Булевард Мидия-енос, Бензиностанция ОМВ
Ремонт на пожарен хидрант

Актуална информация

Решение No.ЕО-18/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия (ОТ), обслужвана от ВиК ООД - Русе.  още
22 декември
Уважаеми потребители, ВиК ООД - Русе Ви предлага да се възползвате от услугата "Промяна на партида" напълно безплатно в периода от 01.12.2017г. до 28.02.2018г. Предложението е валидно за всички  още
20 декември
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ прие с РЕШЕНИЕ Ц-34 от 15.12.2017г. цени за услугите доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните  още
19 декември