25.06 09:00 - 25.06 18:00 Русе, ул. „Църковна независимост“
Реконструкция на водопровод
Ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите по улица Духовно възраждане в участъка от улица Княжеска до улица Райчо Даскалов; по улица Църковна независимост в участъка от площад Свобода до улица Любен Каравелов; по улица Баба Тонка в участъка от площад Свобода до улица Любен Каравелов.
01.06 10:00 - 17.07 16:00 Джулюница, -
Подмяна на водопровод
Външен водопровод от с. Джулюница към помпена станция Караманово.
01.06 10:00 - 20.07 16:00 Борисово, улица Одрин
Подмяна на водопровод
01.06 10:00 - 24.08 16:00 Красен, -
Подмяна на водопровод
Напорен водопровод от помпена станция Красен 2 към ПС Красен 3
01.06 10:00 - 20.07 16:00 Бяла, -
Подмяна на водопровод
Участък от водопровод от резервоар „Росна китка“ до шахта №2
01.06 10:00 - 20.07 16:00 Бяла, -
Подмяна на водопровод
Участък от резервоар „Росна китка“ до шахта №1
01.06 10:00 - 29.06 16:00 Борово, улица Баба Тонка
Подмяна на водопровод
01.06 08:00 - 06.07 16:00 Русе, Улица Баба Тонка
Реконструкция на водопровод

Актуална информация

Уважаеми съграждани, уведомяваме ви, че поради реконструкция на водопровод на 25.06.2018г. от 09:00 до 18:00 часа, ще бъде нарушено нормалното водоподаване на следните потребители:   още
22 юни
Във връзка с реализацията от Община Русе на проект „ Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“, финансиран по ОПРР 2014-2020г., Ви уведомяваме че с цел осигуряване устойчивост на извършваните по проекта дейности „ВиК“ ООД ще извърши...  още
22 юни
Уважаеми клиенти, уведовяваме ви, че на 08.06.2018г. поради въвеждане в експлоатация на новоизграден участък от водопровод по улица Баба Тонка, ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите по ул. “Баба Тонка “ в участъка от  още
07 юни